Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نورالدین عزیزی از کشورها خواست روی لیتیم افغانستان سرمایه‌گذاری کنند

نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت به خبرگزاری رویترز گفته است که کشورهای علاقه‌مند می‌توانند در بخش استخراج لیتیم افغانستان سرمایه‌گذاری کنند.

سرپرست وزارت‌ صنعت و تجارت همچنان گفته است که معادن لیتیم از امیدهای بزرگ مردم افغانستان است و امارت اسلامی نمی‌خواهد این معادن به هدر برود.

سرپرست وزارت صنعت و تجارت به رویترز گفته است: «هرکشوری می‌تواند در بخش لیتیم افغانستان سرمایه‌گذاری کند، زیرا ‌امید مردم افغانستان لیتیم است و من نمی‌خواهم لیتیم توسط یک شرکت، یک کشور، یک شخص یا صد نفر هدر برود.»

آقای عزیزی درباره‌ی سفر اخیرش به قزاقستان به رویترز گفته است که موضوعات بانکی، تعرفه‌های تجارتی، پروژه‌های مخابراتی و مسیرهای ترانزیتی از جمله انتقال محموله‌های نفت روسیه به جنوب آسیا، از بحث‌های کلی با مقام‌های آن کشور بوده‌اند.

همزمان با این، برخی آگاهان اقتصادی، لیتیم افغانستان را از معادن بسیار مهم و با ارزش می‌دانند و تأکید می‌کنند که این معادن به ثبات و امنیت کشور ربط دارد.

سید مسعود، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «لیتیم یکی از کالاهای ستراتیژیک افغانستان است که در ثبات اقتصادی افغانستان بسیار کار میاید. از همین لحاظ است که معامله روی لیتیم افغانستان هم یک نوعی از حرکات ستراتیژیکی است که مربوط می‌شود به امنیت ملی افغانستان و سیاست‌های خارجی افغانستان با چگونگی کشورهای که با ما رابطه دارند.»

آذرخش حافظی، یک آگاه مسایل اقتصادی دیگر، گفت: «افغانستان از جمله سه کشوری است که بزرگ‌ترین لیتیم دنیا را دارد و تکنالوژی آینده وابسته به لیتیم است. اگر این درست مدیریت شود و با شرایط خوب به قراردادهای مفید داده شود، افغانستان را از فقر بیرون می‌کند.»

افغانستان در صدر فهرست کشورهایی قرار دارد که مقدار زیادی لیتیم را داراست و بیش‌ترین لیتیم افغانستان در ولایت‌های کنر، نورستان و هلمند وجود دارند.

بربنیاد اطلاعات وزارت معادن و پترولیم، کشور‌های گونا‌گون از جمله چین در دیدار با مقام‌های امارت اسلامی از سرمایه‌گذاری ده میلیارد دالر روی معادن لیتیم افغانستان علاقه‌مندی نشان داده‌اند.

نورالدین عزیزی از کشورها خواست روی لیتیم افغانستان سرمایه‌گذاری کنند

برخی آگاهان اقتصادی، لیتیم افغانستان را از معادن بسیار مهم و با ارزش می‌دانند و تأکید می‌کنند که این معادن به ثبات و امنیت کشور ربط دارد.

تصویر بندانگشتی

نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت به خبرگزاری رویترز گفته است که کشورهای علاقه‌مند می‌توانند در بخش استخراج لیتیم افغانستان سرمایه‌گذاری کنند.

سرپرست وزارت‌ صنعت و تجارت همچنان گفته است که معادن لیتیم از امیدهای بزرگ مردم افغانستان است و امارت اسلامی نمی‌خواهد این معادن به هدر برود.

سرپرست وزارت صنعت و تجارت به رویترز گفته است: «هرکشوری می‌تواند در بخش لیتیم افغانستان سرمایه‌گذاری کند، زیرا ‌امید مردم افغانستان لیتیم است و من نمی‌خواهم لیتیم توسط یک شرکت، یک کشور، یک شخص یا صد نفر هدر برود.»

آقای عزیزی درباره‌ی سفر اخیرش به قزاقستان به رویترز گفته است که موضوعات بانکی، تعرفه‌های تجارتی، پروژه‌های مخابراتی و مسیرهای ترانزیتی از جمله انتقال محموله‌های نفت روسیه به جنوب آسیا، از بحث‌های کلی با مقام‌های آن کشور بوده‌اند.

همزمان با این، برخی آگاهان اقتصادی، لیتیم افغانستان را از معادن بسیار مهم و با ارزش می‌دانند و تأکید می‌کنند که این معادن به ثبات و امنیت کشور ربط دارد.

سید مسعود، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «لیتیم یکی از کالاهای ستراتیژیک افغانستان است که در ثبات اقتصادی افغانستان بسیار کار میاید. از همین لحاظ است که معامله روی لیتیم افغانستان هم یک نوعی از حرکات ستراتیژیکی است که مربوط می‌شود به امنیت ملی افغانستان و سیاست‌های خارجی افغانستان با چگونگی کشورهای که با ما رابطه دارند.»

آذرخش حافظی، یک آگاه مسایل اقتصادی دیگر، گفت: «افغانستان از جمله سه کشوری است که بزرگ‌ترین لیتیم دنیا را دارد و تکنالوژی آینده وابسته به لیتیم است. اگر این درست مدیریت شود و با شرایط خوب به قراردادهای مفید داده شود، افغانستان را از فقر بیرون می‌کند.»

افغانستان در صدر فهرست کشورهایی قرار دارد که مقدار زیادی لیتیم را داراست و بیش‌ترین لیتیم افغانستان در ولایت‌های کنر، نورستان و هلمند وجود دارند.

بربنیاد اطلاعات وزارت معادن و پترولیم، کشور‌های گونا‌گون از جمله چین در دیدار با مقام‌های امارت اسلامی از سرمایه‌گذاری ده میلیارد دالر روی معادن لیتیم افغانستان علاقه‌مندی نشان داده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره