Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

افتِ دالر در برابر افغانی؛ کاهش کم‌پیشینه در دو سال گذشته

بهای یک دالر امریکایی در صرافی‌های کابل کم‌تر از شصت و هفت افغانی رسید.

اتحادیه صرافان کشور عصر امروز (یک‌شنبه، ۲۱عقرب) به طلوع‌نیوز گفت که بهای یک دالر امریکایی در بازارهای کشور شصت و شش افغانی و پنجاه پول مبادله می‌شود.

این اتحادیه جلوگیری از داد و ستد با ارزهای خارجی دیگر را به جای افغانی، از علت‌های افزایش بهای افغانی در برابر دالر می‌دانند.

عبدالرحمن زیرک، سخنگوی اتحادیه صرافان به طلوع‌نیوز گفت: «دلیل عمده این است که در ولایت‌های که از سال‌ها به این سو کلدار به چلش بود و داد و ستد می‌شد از طرف  «د افغانستان بانک» برای آنان ضرب‌الاجل تعیین شده بود.»

محمد داوود نظری، صراف گفت: «از سه ماه بدینسو قیمت افغانی به گونه‌ی تدریجی بلند می‌رود و دالر پایان می‌آید و این برای اقتصاد افغانستان یک خبر خوب است.»

اتحادیه صرافان کشور می‌افزاید که برای حفظ ثبات پول کشور، باید پول بیش‌تر افغانی به بازارها تزریق شود.

از سویی هم، بانک مرکزی افغانستان می‌گوید که منابع کافی پول افغانی را در اخیار دارد و در صورت نیاز برای حل چالش‌های باشندگان آن را وارد بازار خواهند کرد.

حسیب‌الله نوری، سخنگوی بانک مرکزی گفت: «به هموطنان اطمینان داده می‌شود که دی افغانستان بانک بانک‌نوت‌های کافی در اختیار دارد تا با در نظر داشت شاخص پولی آن را در بازار تزریق و نشر کند.»

اما با آن‌که بهای دالر در برابر افغانی کاهش یافته، اما شماری از باشندگان پایتخت می‌گویند که بهای مواد اولیه هنوزهم کاهش نیافته است.

فیصل، باشنده کابل به طلوع‌نیوز گفت: «خواست ما از دولت همین است که در نرخ‌ها تفاوت بیاورند و نرخ ارزان شود، آرد ارزان شود، روغن ارزان شود، برنج ارزان شود دیگر مشکل ده دالر نیست، دالر مهم نیست برای ما، بری ما مردم غریب دالر مهم نیست.»

عبدالکریم، دکاندار گفت: «در گذشته دالر به یک صدو سی افغانی رسیده بود، یعنی ده هزار و سه صد، حالا به شش هزار و شش صد؛ این فایده است یا زیان؟ در گذشته یک بوری برنج به سه هزار و پنج افغانی بود حالا به دوهزار و دوصد افغانی است.»

این در حالی‌ست که در چنده ماه پسین، بهای دالر در کشورهای منطقه و همسایه افغانستان به ویژه پاکستان و ایران افزایش داشته است.

افتِ دالر در برابر افغانی؛ کاهش کم‌پیشینه در دو سال گذشته

اتحادیه صرافان کشور عصر امروز (یک‌شنبه، ۲۱عقرب) به طلوع‌نیوز گفت که بهای یک دالر امریکایی در بازارهای کشور شصت و شش افغانی و پنجاه پول مبادله می‌شود.

تصویر بندانگشتی

بهای یک دالر امریکایی در صرافی‌های کابل کم‌تر از شصت و هفت افغانی رسید.

اتحادیه صرافان کشور عصر امروز (یک‌شنبه، ۲۱عقرب) به طلوع‌نیوز گفت که بهای یک دالر امریکایی در بازارهای کشور شصت و شش افغانی و پنجاه پول مبادله می‌شود.

این اتحادیه جلوگیری از داد و ستد با ارزهای خارجی دیگر را به جای افغانی، از علت‌های افزایش بهای افغانی در برابر دالر می‌دانند.

عبدالرحمن زیرک، سخنگوی اتحادیه صرافان به طلوع‌نیوز گفت: «دلیل عمده این است که در ولایت‌های که از سال‌ها به این سو کلدار به چلش بود و داد و ستد می‌شد از طرف  «د افغانستان بانک» برای آنان ضرب‌الاجل تعیین شده بود.»

محمد داوود نظری، صراف گفت: «از سه ماه بدینسو قیمت افغانی به گونه‌ی تدریجی بلند می‌رود و دالر پایان می‌آید و این برای اقتصاد افغانستان یک خبر خوب است.»

اتحادیه صرافان کشور می‌افزاید که برای حفظ ثبات پول کشور، باید پول بیش‌تر افغانی به بازارها تزریق شود.

از سویی هم، بانک مرکزی افغانستان می‌گوید که منابع کافی پول افغانی را در اخیار دارد و در صورت نیاز برای حل چالش‌های باشندگان آن را وارد بازار خواهند کرد.

حسیب‌الله نوری، سخنگوی بانک مرکزی گفت: «به هموطنان اطمینان داده می‌شود که دی افغانستان بانک بانک‌نوت‌های کافی در اختیار دارد تا با در نظر داشت شاخص پولی آن را در بازار تزریق و نشر کند.»

اما با آن‌که بهای دالر در برابر افغانی کاهش یافته، اما شماری از باشندگان پایتخت می‌گویند که بهای مواد اولیه هنوزهم کاهش نیافته است.

فیصل، باشنده کابل به طلوع‌نیوز گفت: «خواست ما از دولت همین است که در نرخ‌ها تفاوت بیاورند و نرخ ارزان شود، آرد ارزان شود، روغن ارزان شود، برنج ارزان شود دیگر مشکل ده دالر نیست، دالر مهم نیست برای ما، بری ما مردم غریب دالر مهم نیست.»

عبدالکریم، دکاندار گفت: «در گذشته دالر به یک صدو سی افغانی رسیده بود، یعنی ده هزار و سه صد، حالا به شش هزار و شش صد؛ این فایده است یا زیان؟ در گذشته یک بوری برنج به سه هزار و پنج افغانی بود حالا به دوهزار و دوصد افغانی است.»

این در حالی‌ست که در چنده ماه پسین، بهای دالر در کشورهای منطقه و همسایه افغانستان به ویژه پاکستان و ایران افزایش داشته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره