Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

داد و ستد ۲۴۷ میلیون دالری کابل و مسکو در ۷ ماه

وزارت صنعت و تجارت روز پنج‌شنبه آمار داده است که در هفت ماه سال روان هجری خورشیدی به ارزش ۲۴۷ میلیون دالر داد و ستد با روسیه انجام شده است.

آخندزاده عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت به طلوع‌نیوز گفته است که هرچند افغانستان در این مدت به ارزش دو میلیون دالر به روسیه صادرات داشته؛ اما بازهم این رقم در مقایسه با سال گذشته اندکی افزایش یافته است.

آقای جواد گفت: «حدود دو میلیون دالر آنرا صادرات و حدود ۲۴۵ میلیون دالر آن‌را واردات تشکیل می‌دهد. اقلام صادراتی به کشور روسیه کشمش، جوس، نوشابه‌ها، انگور، سایر آب‌های میوه، زردآلوی خشک و سنگ تالک بوده.»

از سویی‌هم، مسولان در اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری گفته‌اند که به منظور افزایش صادرات به روسیه، تلاش دارند تا سهولت‌های بیشتر را به بازرگانان فراهم سازند.

محمد یونس مومند، معاون اول اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «در حال حاضر هم هر روز نسبت به سال قبل که در دو یا سه روز یک مرتر می‌رفت؛ اما حالا ده‌ها موتر است و صادرات ما بیشتر است، خصوصا انگور و انار هم زیاد شده است.»

شماری از بازرگانان می‌گویند که روسیه برای میوه تازه و خشک، سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی افغانستان بازار مناسب است و باید چالش‌های که در بخش صادرات وجود دارند به زودی  برطرف شوند.

امید حیدری، بازرگان به طلوع‌نیوز گفت: «گسترش روابط اقتصادی و تجارتی با روسیه یک اقدام بسیار نیک است و صادرات اقلام کشور ما نتیجه‌بخش است. اکثر تجارهای ما از این بابت رضایت نشان می‌دهند و اگر سهولت‌های بیشتر در تجارت با روسیه فراهم شود، ما می‌توانیم صادرات اقلام کشاورزی را بیشتر بسازیم.»

بربنیاد اطلاعات اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، سالانه میزان داد و ستد افغانستان با روسیه تا ۳۰۰ میلیون دالر می‌رسد که صادرات روسیه به افغانستان نسبت به واردات‌اش به مراتب بیش‌تر است.

داد و ستد ۲۴۷ میلیون دالری کابل و مسکو در ۷ ماه

از سویی‌هم، مسولان در اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری گفته‌اند که به منظور افزایش صادرات به روسیه، تلاش دارند تا سهولت‌های بیشتر فراهم سازند.

تصویر بندانگشتی

وزارت صنعت و تجارت روز پنج‌شنبه آمار داده است که در هفت ماه سال روان هجری خورشیدی به ارزش ۲۴۷ میلیون دالر داد و ستد با روسیه انجام شده است.

آخندزاده عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت به طلوع‌نیوز گفته است که هرچند افغانستان در این مدت به ارزش دو میلیون دالر به روسیه صادرات داشته؛ اما بازهم این رقم در مقایسه با سال گذشته اندکی افزایش یافته است.

آقای جواد گفت: «حدود دو میلیون دالر آنرا صادرات و حدود ۲۴۵ میلیون دالر آن‌را واردات تشکیل می‌دهد. اقلام صادراتی به کشور روسیه کشمش، جوس، نوشابه‌ها، انگور، سایر آب‌های میوه، زردآلوی خشک و سنگ تالک بوده.»

از سویی‌هم، مسولان در اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری گفته‌اند که به منظور افزایش صادرات به روسیه، تلاش دارند تا سهولت‌های بیشتر را به بازرگانان فراهم سازند.

محمد یونس مومند، معاون اول اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «در حال حاضر هم هر روز نسبت به سال قبل که در دو یا سه روز یک مرتر می‌رفت؛ اما حالا ده‌ها موتر است و صادرات ما بیشتر است، خصوصا انگور و انار هم زیاد شده است.»

شماری از بازرگانان می‌گویند که روسیه برای میوه تازه و خشک، سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی افغانستان بازار مناسب است و باید چالش‌های که در بخش صادرات وجود دارند به زودی  برطرف شوند.

امید حیدری، بازرگان به طلوع‌نیوز گفت: «گسترش روابط اقتصادی و تجارتی با روسیه یک اقدام بسیار نیک است و صادرات اقلام کشور ما نتیجه‌بخش است. اکثر تجارهای ما از این بابت رضایت نشان می‌دهند و اگر سهولت‌های بیشتر در تجارت با روسیه فراهم شود، ما می‌توانیم صادرات اقلام کشاورزی را بیشتر بسازیم.»

بربنیاد اطلاعات اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، سالانه میزان داد و ستد افغانستان با روسیه تا ۳۰۰ میلیون دالر می‌رسد که صادرات روسیه به افغانستان نسبت به واردات‌اش به مراتب بیش‌تر است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره