Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بانک مرکزی: سعی می‌شود تا خدمات بانکی معیاری شود

همزمان با روز جهانی "بانک‌ها" بانک مرکزی می‌گوید که تلاش می‌شود تا خدمات بانکی در کشور معیاری ساخته شود.

به گفته‌ی این بانک، در یک سال گذشته تلاش شده تا ارزش پول افغانی در برابر ارزهای دیگر با ثبات نگه‌داشته شود.

حسیب‌الله نوری، سخن‌گوی بانک مرکزی افغانستان، گفت: «بانک مرکزی افغانستان متعهد است که یک سیستم بانکی برابر با معیارهای جهانی را در کشور ایجاد کند و از این طریق زمینه ارایه خدمات بهتر را برای شهروندان کشور فراهم کند.»

چهارم دسمبر برابر با روز جهانی بانک‌ها است و از این روز همه ساله در سراسر جهان به منظور قدردانی از نقش بانک‌ها در ارایه اطلاعات مهم مردم برای امنیت مالی آن‌ها گرامی داشته می‌شود.

امارت اسلامی می‌گوید که برای رشد بانک‌داری در کشور تلاش دارند تا سهولت‌ها را بیش‌تر و نظام بانکی افغانستان را به بانک‌داری اسلامی مبدل بسازند.

ذبیح‌الله مجاهد، سخن‌گوی امارت اسلامی، گفت: «در بانک‌های افغانستان جلو سود گرفته شده و روی تسهیلات بانکی تلاش شده که ایجاد شود انتقال پول آسان شود بعضی قیودات جهانی وجود داشت که کاهش پیدا کرده است.»

شماری از آگاهان مسایل اقتصادی می‌گویند که در دو دهه گذشته بانک‌ها در افغانستان رشد بیش‌تری داشته است.

سیر قریشی، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «در ۲۰ سال گذشته البته سیستم بانک‌داری افغانستان یک دست‌آورد خوب داشته که بازهم نتانستیم که بیش‌ترین نفوس افغانستان را تحت پوشش قرار دهد.»

سید مسعود، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «در دو دهه ما بانک مرکزی را دوباره بانک مرکزی ساختیم و این معنا را دارد که افغانستان صاحب یک بانک مرکزی قوی شد که از جانب صندوق وجهی بین‌المللی و بانک جهانی فوق‌العاده سپورت[حمایت] می‌شد از این لحاظ بسیار خوب بود.»

پس از روی‌کار آمدن امارت اسلامی در کشور محدودیت‌ها از سوی جامعه جهانی به بانک‌های افغانستان وضع شده که بازرگانان نمی‌توانند پول را به بیرون از کشور انتقال دهند.

بانک مرکزی: سعی می‌شود تا خدمات بانکی معیاری شود

امارت اسلامی می‌گوید که برای رشد بانک‌داری در کشور تلاش دارند تا سهولت‌ها را بیش‌تر و نظام بانکی افغانستان را به بانک‌داری اسلامی مبدل بسازند.

تصویر بندانگشتی

همزمان با روز جهانی "بانک‌ها" بانک مرکزی می‌گوید که تلاش می‌شود تا خدمات بانکی در کشور معیاری ساخته شود.

به گفته‌ی این بانک، در یک سال گذشته تلاش شده تا ارزش پول افغانی در برابر ارزهای دیگر با ثبات نگه‌داشته شود.

حسیب‌الله نوری، سخن‌گوی بانک مرکزی افغانستان، گفت: «بانک مرکزی افغانستان متعهد است که یک سیستم بانکی برابر با معیارهای جهانی را در کشور ایجاد کند و از این طریق زمینه ارایه خدمات بهتر را برای شهروندان کشور فراهم کند.»

چهارم دسمبر برابر با روز جهانی بانک‌ها است و از این روز همه ساله در سراسر جهان به منظور قدردانی از نقش بانک‌ها در ارایه اطلاعات مهم مردم برای امنیت مالی آن‌ها گرامی داشته می‌شود.

امارت اسلامی می‌گوید که برای رشد بانک‌داری در کشور تلاش دارند تا سهولت‌ها را بیش‌تر و نظام بانکی افغانستان را به بانک‌داری اسلامی مبدل بسازند.

ذبیح‌الله مجاهد، سخن‌گوی امارت اسلامی، گفت: «در بانک‌های افغانستان جلو سود گرفته شده و روی تسهیلات بانکی تلاش شده که ایجاد شود انتقال پول آسان شود بعضی قیودات جهانی وجود داشت که کاهش پیدا کرده است.»

شماری از آگاهان مسایل اقتصادی می‌گویند که در دو دهه گذشته بانک‌ها در افغانستان رشد بیش‌تری داشته است.

سیر قریشی، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «در ۲۰ سال گذشته البته سیستم بانک‌داری افغانستان یک دست‌آورد خوب داشته که بازهم نتانستیم که بیش‌ترین نفوس افغانستان را تحت پوشش قرار دهد.»

سید مسعود، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «در دو دهه ما بانک مرکزی را دوباره بانک مرکزی ساختیم و این معنا را دارد که افغانستان صاحب یک بانک مرکزی قوی شد که از جانب صندوق وجهی بین‌المللی و بانک جهانی فوق‌العاده سپورت[حمایت] می‌شد از این لحاظ بسیار خوب بود.»

پس از روی‌کار آمدن امارت اسلامی در کشور محدودیت‌ها از سوی جامعه جهانی به بانک‌های افغانستان وضع شده که بازرگانان نمی‌توانند پول را به بیرون از کشور انتقال دهند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره