Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تاکید مولوی عبدالکبیر بر انتقال دارایی‌های سرمایه‌گذاران به افغانستان

مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست‌الوزراء در دیدار با شماری از بازرگانان و سرمایه‌گذاران، بر انتقال دارایی‌های سرمایه‌گذاران به افغانستان تاکید کرده است.

معاون سیاسی ریاست‌الوزراء گفته که امارت اسلامی می‌کوشد تا تمامی تسهیلات را برای سرمایه‌گذاران در کشور فراهم بسازد.

مولوی عبدالکبیر در این باره گفت: «افغان‌های که در بیرون از کشور سرمایه‌گذاری کرده‌اند از آنان می‌خواهیم که به افغانستان آمده در داخل افغانستان سرمایه‌گذاری کنند فایده زیاد است تکس کم است و برای افغان‌ها کار پیدا می‌شود.»

هم‌زمان با این، معاونیت اقتصادی ریاست‌الوزراء در خبرنامه‌ای می‌گوید که در حال حاضر ده‌ها شرکت داخلی و خارجی خواستار سرمایه‌گذاری تا ده میلیارد و ششصد میلیون دالر در بخش‌های گوناگون در کشور شده‌اند.

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که برای جذب سرمایه‌گذاری‌ها نیاز است تا نخست امارت اسلامی از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته شود تا تعاملات افغانستان با جهان بهبود یابند.

خان جان الکوزی عضو هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری: «ما تمام خواسته‌های حقوقی خود را بالای همسایه‌ها قبول کرده نمی‌توانیم بخاطری‌که یک خلای حقوقی وجود دارد که کشور ما باید به رسمیت شناخته شود.»

برخی از آگاهان مسایل اقتصادی به این باور اند که کاهش سطح تقاضاها در بازارهای کشور سبب شده تا کمتر سرمایه‌گذاری‌ها انجام شوند.

سید مسعود آگاه مسایل اقتصادی گفت: «سطح مصرف افغانستان فوق‌العاده پایین است و در حقیقت تقاضای مصرف در بازار کم است و این از خاطر است که عمدتا کار کم است تعداد زنان که بیکار شده ۲۴ درصد تولید ناخالص تشکیل می‌دهد و هم‌چنان نقدینگی کاهش فراوان داشته است.»

پیش از این سرپرست وزارت صنعت و تجارت به طلوع‌نیوز گفته بود که سرمایه‌گذاران افغان تنها در ترکیه و امارات متحده عربی به ارزش ۱۵۰ میلیارد دالر سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

تاکید مولوی عبدالکبیر بر انتقال دارایی‌های سرمایه‌گذاران به افغانستان

معاون سیاسی معاون سیاسی ریاست‌الوزراء گفته که امارت اسلامی می‌کوشد تا تمامی تسهیلات را برای سرمایه‌گذاران در کشور فراهم بسازد.

تصویر بندانگشتی

مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست‌الوزراء در دیدار با شماری از بازرگانان و سرمایه‌گذاران، بر انتقال دارایی‌های سرمایه‌گذاران به افغانستان تاکید کرده است.

معاون سیاسی ریاست‌الوزراء گفته که امارت اسلامی می‌کوشد تا تمامی تسهیلات را برای سرمایه‌گذاران در کشور فراهم بسازد.

مولوی عبدالکبیر در این باره گفت: «افغان‌های که در بیرون از کشور سرمایه‌گذاری کرده‌اند از آنان می‌خواهیم که به افغانستان آمده در داخل افغانستان سرمایه‌گذاری کنند فایده زیاد است تکس کم است و برای افغان‌ها کار پیدا می‌شود.»

هم‌زمان با این، معاونیت اقتصادی ریاست‌الوزراء در خبرنامه‌ای می‌گوید که در حال حاضر ده‌ها شرکت داخلی و خارجی خواستار سرمایه‌گذاری تا ده میلیارد و ششصد میلیون دالر در بخش‌های گوناگون در کشور شده‌اند.

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که برای جذب سرمایه‌گذاری‌ها نیاز است تا نخست امارت اسلامی از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته شود تا تعاملات افغانستان با جهان بهبود یابند.

خان جان الکوزی عضو هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری: «ما تمام خواسته‌های حقوقی خود را بالای همسایه‌ها قبول کرده نمی‌توانیم بخاطری‌که یک خلای حقوقی وجود دارد که کشور ما باید به رسمیت شناخته شود.»

برخی از آگاهان مسایل اقتصادی به این باور اند که کاهش سطح تقاضاها در بازارهای کشور سبب شده تا کمتر سرمایه‌گذاری‌ها انجام شوند.

سید مسعود آگاه مسایل اقتصادی گفت: «سطح مصرف افغانستان فوق‌العاده پایین است و در حقیقت تقاضای مصرف در بازار کم است و این از خاطر است که عمدتا کار کم است تعداد زنان که بیکار شده ۲۴ درصد تولید ناخالص تشکیل می‌دهد و هم‌چنان نقدینگی کاهش فراوان داشته است.»

پیش از این سرپرست وزارت صنعت و تجارت به طلوع‌نیوز گفته بود که سرمایه‌گذاران افغان تنها در ترکیه و امارات متحده عربی به ارزش ۱۵۰ میلیارد دالر سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره