Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

میرویس عزیزی: به ارزش ده میلیارد دالر در افغانستان سرمایه‌گذاری می‌کنیم

میرویس عزیزی یک بازرگان کشور در سفرش به ولایت هرات می‌گوید که در روزهای نزدیک، ده میلیارد دالر در بخش انرژی و راه‌آهن در افغانستان سرمایه‌گذاری می‌کند.

آقای عزیزی می‌گوید که فرصت سرمایه‌گذاری در کشور فراهم شده و با راه‌اندازی پروژه‌های کلان، به هزاران جوان فرصت کار فراهم خواهد شد.

میرویس عزیزی رییس بنیاد عزیزی گفت: «من می‌خواهم در روزهای بسیار نزدیک در این کشور به ارزش ده میلیارد دالر سرمایه‌گذاری کنیم و این یک سرمایه‌گذاری بسیار بزرگ است. تابه حال در کشور همچو سرمایه‌گذاری نه به سطح کشورهای خارجی شده و نه به کدام سطح دیگر.»

آقای عزیزی در سفرش به هرات، یک شهرکی را که برای زلزله‌زدگان در روستای سیاه‌آب ولسوالی زنده جان ساخته، به بهره برداری سپرد.

این شهرک که به گونه‌ی معیاری ساخته شده نزدیک به ۳۰۰ خانه دارد و کار ساخت آن ۲۰۰ میلیون افغانی هزینه برداشته است.

میرویس عزیزی گفت: «می‌خواهیم یک باغ کلان هم برایشان بسازیم که در آن یک پارک باشد و در ماه حمل نهال شانی بکنیم و تقریبا ۱۵ الی ۲۰ هزار درخت میوه‌دار بنشانیم که بعد از ۳ یا ۴ سال که به ثمر می‌رسد میوه آن‌را هم این فامیل‌ها به فروش برسانند که یک عایدی دایمی هم داشته باشند.»

نوراحمد اسلام جار والی هرات گفت: «نمایشی همکاری می‌کردند. من به سفیر جاپان و نماینده‌های سازمان ملل متحد گفتم که شما بیایید ما همان خیمه‌هایی شما را هم حساب می‌کنیم که آیا به اندازه یک افغان ما که در سیاه‌آب یا در نایبرتی یا در کشکک یا در یک قریه ما سرمایه‌گذاری کردند، آیا تمام سازمان ملل شما به همراه تمام سروصدا و هیاهوی شما که دونر است و پول است و کشورهاست، آیا همه شما به اندازه یک افغان ما همکاری کردید؟»

نثاراحمد باشنده ولسوالی زنده جان هرات گفت: «خانه، مکتب، مسجد، همه‌ی این‌ها را برای ما جور کرده است.»

امیر باشنده دیگر ولسوالی زنده جان هرات گفت: «خیلی خوشحال هستیم خیلی شهرک خوبی جور کرده برای ما و واقعا همان قسمی‌که ما می‌خواستیم و خودشان می‌خواست، هموقسم جور کردند.»

این بازرگان افغان در حالی از سرمایه‌گذاری ده میلیارد دالری در کشور خبر می‌دهد که بی‌کار و چالش‌های اقتصادی در کشور به طور چشمگیری افزایش یافته است.

مقام‌های حکومت سرپرست از بازرگانان افغان که در خارج از کشور سرمایه‌گذاری کرده‌اند می‌خواهند که در بخش صنعت و تجارت در افغانستان سرمایه‌گذاری کنند.

به گفته‌ی آنان، با تامین امنیت، زمینه سرمایه‌گذاری در کشور فراهم شده است.

میرویس عزیزی: به ارزش ده میلیارد دالر در افغانستان سرمایه‌گذاری می‌کنیم

آقای عزیزی می‌گوید که فرصت سرمایه‌گذاری در کشور فراهم شده و با راه‌اندازی پروژه‌های کلان، به هزاران جوان فرصت کار فراهم خواهد شد.

تصویر بندانگشتی

میرویس عزیزی یک بازرگان کشور در سفرش به ولایت هرات می‌گوید که در روزهای نزدیک، ده میلیارد دالر در بخش انرژی و راه‌آهن در افغانستان سرمایه‌گذاری می‌کند.

آقای عزیزی می‌گوید که فرصت سرمایه‌گذاری در کشور فراهم شده و با راه‌اندازی پروژه‌های کلان، به هزاران جوان فرصت کار فراهم خواهد شد.

میرویس عزیزی رییس بنیاد عزیزی گفت: «من می‌خواهم در روزهای بسیار نزدیک در این کشور به ارزش ده میلیارد دالر سرمایه‌گذاری کنیم و این یک سرمایه‌گذاری بسیار بزرگ است. تابه حال در کشور همچو سرمایه‌گذاری نه به سطح کشورهای خارجی شده و نه به کدام سطح دیگر.»

آقای عزیزی در سفرش به هرات، یک شهرکی را که برای زلزله‌زدگان در روستای سیاه‌آب ولسوالی زنده جان ساخته، به بهره برداری سپرد.

این شهرک که به گونه‌ی معیاری ساخته شده نزدیک به ۳۰۰ خانه دارد و کار ساخت آن ۲۰۰ میلیون افغانی هزینه برداشته است.

میرویس عزیزی گفت: «می‌خواهیم یک باغ کلان هم برایشان بسازیم که در آن یک پارک باشد و در ماه حمل نهال شانی بکنیم و تقریبا ۱۵ الی ۲۰ هزار درخت میوه‌دار بنشانیم که بعد از ۳ یا ۴ سال که به ثمر می‌رسد میوه آن‌را هم این فامیل‌ها به فروش برسانند که یک عایدی دایمی هم داشته باشند.»

نوراحمد اسلام جار والی هرات گفت: «نمایشی همکاری می‌کردند. من به سفیر جاپان و نماینده‌های سازمان ملل متحد گفتم که شما بیایید ما همان خیمه‌هایی شما را هم حساب می‌کنیم که آیا به اندازه یک افغان ما که در سیاه‌آب یا در نایبرتی یا در کشکک یا در یک قریه ما سرمایه‌گذاری کردند، آیا تمام سازمان ملل شما به همراه تمام سروصدا و هیاهوی شما که دونر است و پول است و کشورهاست، آیا همه شما به اندازه یک افغان ما همکاری کردید؟»

نثاراحمد باشنده ولسوالی زنده جان هرات گفت: «خانه، مکتب، مسجد، همه‌ی این‌ها را برای ما جور کرده است.»

امیر باشنده دیگر ولسوالی زنده جان هرات گفت: «خیلی خوشحال هستیم خیلی شهرک خوبی جور کرده برای ما و واقعا همان قسمی‌که ما می‌خواستیم و خودشان می‌خواست، هموقسم جور کردند.»

این بازرگان افغان در حالی از سرمایه‌گذاری ده میلیارد دالری در کشور خبر می‌دهد که بی‌کار و چالش‌های اقتصادی در کشور به طور چشمگیری افزایش یافته است.

مقام‌های حکومت سرپرست از بازرگانان افغان که در خارج از کشور سرمایه‌گذاری کرده‌اند می‌خواهند که در بخش صنعت و تجارت در افغانستان سرمایه‌گذاری کنند.

به گفته‌ی آنان، با تامین امنیت، زمینه سرمایه‌گذاری در کشور فراهم شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره