Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

افزایش اندک بهای دالر امریکایی در برابر افغانی

در نزدیک به یک ماه گذشته بهای یک دالر امریکایی در برابر افغانی پنج تا شش افغانی افزایش داشته است.

از آن‌جایی که افغانستان بیشترین کالاهای موردنیازش را از کشورهای دیگر وارد می‌کند، نوسنات افغانی در برابر دیگر اسعار همواره اثر منفی بر قیمت‌ها نیز می‌گذارد.

شماری از دکان‌داران نوسانات افغانی در برابر اسعار دیگر را به زیان کاروبارشان عنوان می‌کنند.

گل‌بازخان دکان‌دار در باره افزایش و کاهش ارزش افغانی در برابر دالر امریکایی گفت: «سه یا چهار روز است که نرخ‌ها بسیار بالا رفته، نرخ یک بوری آرد ۱۰۰ یا ۱۱۰ افغانی بالا رفته و این بر کار ما بسیار اثر گذاشته است.»

گل‌رحمان یکی دیگر از دکان‌داران گفت: «خواست ما از دولت همین است که در قسمت ثابت نگه‌داشتن هرچه بیشتر نرخ دالر تلاش کند چون مردم افغانستان با مشکلات اقتصادی رو به‌رو هستند.»

در حال حاضر یک دالر امریکایی تا ۷۵ افغانی معامله می‌شود، این در حالی‌ست که یک ماه پیش یک دالر تا ۶۹ افغانی مبادله می‌شد.

اما بانک مرکزی افغانستان اطمینان داده است که اوضاع بازار را نظارت می‌کند و نیز امکانات کافی در اختیار دارد تا نیازهای اسعاری بازار را رفع بسازد.

حسیب‌الله نوری سخن‌گوی بانک مرکزی به طلوع‌نیوز گفت: «د افغانستان بانک وضعیت بازار را به دقت تحت نظر دارد و امکانات کافی نیز در اختیار دارد تا نیازمندی‌های اسعاری بازار را مرفوع نماید. برای مدیریت بهتر بازار، د افغانستان بانک اقدامات لازم را اتخاذ خواهد نمود لذا هم‌وطنان عزیز ما نگرانی نداشته باشند.»

در همین حال شماری از آگاهان مسایل اقتصادی به این باورند که امارت اسلامی برای ثبات ارزش افغانی در برابر اسعار دیگر باید در بازارهای کشور دالر بیشتر عرضه کند.

سیر قریشی آگاه مسایل اقتصادی گفت: «در کل اگر بخاطر استحکام ارزش افغانی ما بتوانیم که تولید داخلی را رشد بدهیم، صادرات ما را افزایش دهیم و هم‌چنان جلب و جذب سرمایه‌گذاری خارجی داشته باشیم، می‌توانیم که در آن صورت ارزش پول افغانی را در برابر دیگر اسعار بهتر کنترول کنیم.»

پیش از این بانک مرکزی افغانستان گفته بود که افغانی در سال ۲۰۲۳ میلادی نسبت به سال ۲۰۲۲ میلادی ۲۶ اعشاریه ۴ درصد افزایش یافته است.

افزایش اندک بهای دالر امریکایی در برابر افغانی

اما بانک مرکزی افغانستان اطمینان داده است که اوضاع بازار را نظارت می‌کند و نیز امکانات کافی در اختیار دارد تا نیازهای اسعاری بازار را رفع بسازد.

تصویر بندانگشتی

در نزدیک به یک ماه گذشته بهای یک دالر امریکایی در برابر افغانی پنج تا شش افغانی افزایش داشته است.

از آن‌جایی که افغانستان بیشترین کالاهای موردنیازش را از کشورهای دیگر وارد می‌کند، نوسنات افغانی در برابر دیگر اسعار همواره اثر منفی بر قیمت‌ها نیز می‌گذارد.

شماری از دکان‌داران نوسانات افغانی در برابر اسعار دیگر را به زیان کاروبارشان عنوان می‌کنند.

گل‌بازخان دکان‌دار در باره افزایش و کاهش ارزش افغانی در برابر دالر امریکایی گفت: «سه یا چهار روز است که نرخ‌ها بسیار بالا رفته، نرخ یک بوری آرد ۱۰۰ یا ۱۱۰ افغانی بالا رفته و این بر کار ما بسیار اثر گذاشته است.»

گل‌رحمان یکی دیگر از دکان‌داران گفت: «خواست ما از دولت همین است که در قسمت ثابت نگه‌داشتن هرچه بیشتر نرخ دالر تلاش کند چون مردم افغانستان با مشکلات اقتصادی رو به‌رو هستند.»

در حال حاضر یک دالر امریکایی تا ۷۵ افغانی معامله می‌شود، این در حالی‌ست که یک ماه پیش یک دالر تا ۶۹ افغانی مبادله می‌شد.

اما بانک مرکزی افغانستان اطمینان داده است که اوضاع بازار را نظارت می‌کند و نیز امکانات کافی در اختیار دارد تا نیازهای اسعاری بازار را رفع بسازد.

حسیب‌الله نوری سخن‌گوی بانک مرکزی به طلوع‌نیوز گفت: «د افغانستان بانک وضعیت بازار را به دقت تحت نظر دارد و امکانات کافی نیز در اختیار دارد تا نیازمندی‌های اسعاری بازار را مرفوع نماید. برای مدیریت بهتر بازار، د افغانستان بانک اقدامات لازم را اتخاذ خواهد نمود لذا هم‌وطنان عزیز ما نگرانی نداشته باشند.»

در همین حال شماری از آگاهان مسایل اقتصادی به این باورند که امارت اسلامی برای ثبات ارزش افغانی در برابر اسعار دیگر باید در بازارهای کشور دالر بیشتر عرضه کند.

سیر قریشی آگاه مسایل اقتصادی گفت: «در کل اگر بخاطر استحکام ارزش افغانی ما بتوانیم که تولید داخلی را رشد بدهیم، صادرات ما را افزایش دهیم و هم‌چنان جلب و جذب سرمایه‌گذاری خارجی داشته باشیم، می‌توانیم که در آن صورت ارزش پول افغانی را در برابر دیگر اسعار بهتر کنترول کنیم.»

پیش از این بانک مرکزی افغانستان گفته بود که افغانی در سال ۲۰۲۳ میلادی نسبت به سال ۲۰۲۲ میلادی ۲۶ اعشاریه ۴ درصد افزایش یافته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره