Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نمایش‌گاه محصولات افغانستان در عشق‌آباد گشایش یافت

نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت در نشست تواصل تجاری افغان - ترکمن در عشق‌آباد ‌گفته است که افغانستان ظرفیت مبدل شدن به یک کشور صنعتی را دارد.

آقای عزیزی در این نشست بر گسترش همکاری‌های اقتصادی و بازرگانی میان افغانستان و ترکمنستان نیز تاکید کرده است.

افزون بر نشست تواصل تجاری افغان – ترکمن، نمایش‌گاه محصولات افغانستان در عشق‌آباد نیز با حضور برخی مسوولان اقتصادی ترکمنستان گشایش یافت. شمار زیادی از سفیران کشورهای منطقه و جهان، بیش از ۳۰۰ بازرگان افغان و هیات اقتصادی امارت اسلامی در مراسم گشایش این نمایش‌گاه حضور داشتند.

نورالدین عزیزی گفته است: «سیاست خارجی امارت اسلامی افغانستان یک سیاست مستقل، متوازن و اقتصادمحور است که استوار به هم‌گرایی منطقوی اقتصادی و تجارتی بوده.»

میرگن قردوف رییس اتاق تجارت و صنایع ترکمنستان در باره روابط با افغانستان گفته است: «حجم مبادلات تجاری ترکمنستان و افغانستان در سال ۲۰۲۳ میلادی ۴۵۷ میلیون دالر بوده و تنها در ماه جنوری امسال به ۴۶ میلیون دالر رسیده است. اقلام مهم صادراتی ترکمنستان به افغانستان نفت، گاز و نساجی است. واردات افغانستان از این کشور افزایش چشم‌گیری داشته است.»

به همین ترتیب مسوولان اقتصادی از محصولات داخلی افغانستان در این نمایش‌گاه دیدار کردند و به تعقیب آن، نشست تواصل تجارتی افغان - ترکمن راه‌اندازی شد.

سرپرست وزارت صنعت و تجارت افغانستان، معاون شورای وزیران ترکمنستان و برخی از مسوولان بخش‌های مختلف در این نشست بر گسترش همکاری‌های اقتصادی و بازرگانی میان این دو کشور تاکید کردند.

نورالدین عزیزی افزود: «در حال حاضر فرصت‌های واقعی و عملی سرمایه‌گذاری در بخش‌های معدن، صنعت، زراعت، تجارت، انرژی و خدمات در افغانستان وجود دارد و باز هم از سرمایه‌گذاران کشور دوست و برادر ترکمنستان خواهان سرمایه‌گذاری در افغانستان در سکتورهای مورد نظرشان هستیم.»

با این حال مسوولان در اتاق صنایع و معادن افغانستان با اشاره بر گسترش روابط بازرگانی، عملی‌سازی پروژه‌های تاپی، راه‌آهن و انرژی را به سود اقتصاد افغانستان و ترکمنستان می‌دانند.

سخی احمد پیمان معاون اول اتاق صنایع و معادن گفت: «پروژه تاپی بسیار پروژه مهم است هم برای افغانستان و هم برای ترکمنستان، بحث راه‌آهن افغانستان با ترکمنستان و همچنان موضوع مهم‌تر که ترکمنستان ظرفیت صادرات برق را دارد.»

نمایش‌گاه محصولات افغانستان در ترکمنستان سه روز ادامه دارد و هدف آن بازاریابی برای محصولات افغانستان در ترکمنستان است.

پانزده غرفه در این نمایش‌گاه برای زنان افغان اختصاص یافته است که آنان ساخته‌های دستی و محصولات شان را به نمایش گذاشته‌اند.

نمایش‌گاه محصولات افغانستان در عشق‌آباد گشایش یافت

شمار زیادی از سفیران کشورهای منطقه و جهان و بیش از ۳۰۰ بازرگان افغان در مراسم گشایش این نمایش‌گاه حضور داشتند.

تصویر بندانگشتی

نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت در نشست تواصل تجاری افغان - ترکمن در عشق‌آباد ‌گفته است که افغانستان ظرفیت مبدل شدن به یک کشور صنعتی را دارد.

آقای عزیزی در این نشست بر گسترش همکاری‌های اقتصادی و بازرگانی میان افغانستان و ترکمنستان نیز تاکید کرده است.

افزون بر نشست تواصل تجاری افغان – ترکمن، نمایش‌گاه محصولات افغانستان در عشق‌آباد نیز با حضور برخی مسوولان اقتصادی ترکمنستان گشایش یافت. شمار زیادی از سفیران کشورهای منطقه و جهان، بیش از ۳۰۰ بازرگان افغان و هیات اقتصادی امارت اسلامی در مراسم گشایش این نمایش‌گاه حضور داشتند.

نورالدین عزیزی گفته است: «سیاست خارجی امارت اسلامی افغانستان یک سیاست مستقل، متوازن و اقتصادمحور است که استوار به هم‌گرایی منطقوی اقتصادی و تجارتی بوده.»

میرگن قردوف رییس اتاق تجارت و صنایع ترکمنستان در باره روابط با افغانستان گفته است: «حجم مبادلات تجاری ترکمنستان و افغانستان در سال ۲۰۲۳ میلادی ۴۵۷ میلیون دالر بوده و تنها در ماه جنوری امسال به ۴۶ میلیون دالر رسیده است. اقلام مهم صادراتی ترکمنستان به افغانستان نفت، گاز و نساجی است. واردات افغانستان از این کشور افزایش چشم‌گیری داشته است.»

به همین ترتیب مسوولان اقتصادی از محصولات داخلی افغانستان در این نمایش‌گاه دیدار کردند و به تعقیب آن، نشست تواصل تجارتی افغان - ترکمن راه‌اندازی شد.

سرپرست وزارت صنعت و تجارت افغانستان، معاون شورای وزیران ترکمنستان و برخی از مسوولان بخش‌های مختلف در این نشست بر گسترش همکاری‌های اقتصادی و بازرگانی میان این دو کشور تاکید کردند.

نورالدین عزیزی افزود: «در حال حاضر فرصت‌های واقعی و عملی سرمایه‌گذاری در بخش‌های معدن، صنعت، زراعت، تجارت، انرژی و خدمات در افغانستان وجود دارد و باز هم از سرمایه‌گذاران کشور دوست و برادر ترکمنستان خواهان سرمایه‌گذاری در افغانستان در سکتورهای مورد نظرشان هستیم.»

با این حال مسوولان در اتاق صنایع و معادن افغانستان با اشاره بر گسترش روابط بازرگانی، عملی‌سازی پروژه‌های تاپی، راه‌آهن و انرژی را به سود اقتصاد افغانستان و ترکمنستان می‌دانند.

سخی احمد پیمان معاون اول اتاق صنایع و معادن گفت: «پروژه تاپی بسیار پروژه مهم است هم برای افغانستان و هم برای ترکمنستان، بحث راه‌آهن افغانستان با ترکمنستان و همچنان موضوع مهم‌تر که ترکمنستان ظرفیت صادرات برق را دارد.»

نمایش‌گاه محصولات افغانستان در ترکمنستان سه روز ادامه دارد و هدف آن بازاریابی برای محصولات افغانستان در ترکمنستان است.

پانزده غرفه در این نمایش‌گاه برای زنان افغان اختصاص یافته است که آنان ساخته‌های دستی و محصولات شان را به نمایش گذاشته‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره