Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

رضایت هیات کابل از نمایش‌گاه تولیدات افغانستان در عشق‌آباد

نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت پس از پایان نمایش‌گاه افغان - ترکمن گفته است که مقدار زیادی از تولیدات کشور که در این نمایش‌گاه سه روزه در عشق‌آباد به نمایش قرار گرفته بودند، به فروش رسید است.

آقای عزیزی هم‌چنان گفته است که صنعت‌کاران سنگ مرمر، سیخ گول و رنگ به تفاهم و قراردادهایی با جانب ترکمنستان دست یافته‌اند.

سرپرست وزارت صنعت و تجارت افزود: «به مرحمت خداوند قالین افغانستان فروش شد و زیادتر دلچسپی به سنگ مرمز سفید افغانستان دارند و جناب رهبر [رهبر ملی ترکمنستان] دستور دادند که در حدود صدهزار مترمکعب باید از افغانستان خریداری شود.»

با این حال برخی شرکت کننده‌های نمایش‌گاه افغان - ترکمن با اشاره به اثرگذاری این نمایشگاه، گفته‌اند که برخی از قراردادها نیز امضا شده‌اند.

رحیم‌الله مایار بازرگان به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «صنعت و تولید ما را دیدند و بسیار خوش شدند. به یکی از شهرها در آن‌جا رفتیم و با شهردار قراردادهای زیادی داشتیم.»

سید ضیا سادات یکی دیگر از بازرگانان می‌گوید: «پنجاه هزار تن آهن قرارداد شد، شش هزار تن گادر با ما قرارداد کردند و مقداری هم سنگ مرمر قرارداد شد. این دست‌آورد کلان برای افغانستان بود.»

پانزده زن تجارت‌پیشه و صنعت‌کار کشور نیز در این نمایش‌گاه که اشتراک داشتند. آنان می‌گویند که تولیدات زنان نیز در این نمایش‌گاه فروش خوبی داشت.

فریبا نوری رییس هیات مدیره اتاق تجارت و صنایع زنان گفت: «خانم‌ها در این نمایش‌گاه در سکتورهای مختلف اشتراک کرده بودند، که خوش‌بختانه توانستند قراردادهایی در بخش صنایع دستی، سنگ‌های قیمتی و قالین با ترکمن‌ها داشته باشند.»

هیات اقتصادی و بیش از ۳۰۰ صنعت‌کار و بازرگان روز گذشته (چهارشنبه) به کابل برگشتند.

بر بنیاد اطلاعات وزارت صنعت و تجارت، گفت‌وگوها برای برگزاری نمایش‌گاه‌های مشترک تولیدات در ازبیکستان و قزاقستان نیز با مقامات این دو کشور جریان دارد.

رضایت هیات کابل از نمایش‌گاه تولیدات افغانستان در عشق‌آباد

با این حال برخی شرکت کننده‌های نمایش‌گاه افغان - ترکمن با اشاره به اثرگذاری این نمایشگاه، گفته‌اند که برخی از قراردادها نیز امضا شده‌اند.

تصویر بندانگشتی

نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت پس از پایان نمایش‌گاه افغان - ترکمن گفته است که مقدار زیادی از تولیدات کشور که در این نمایش‌گاه سه روزه در عشق‌آباد به نمایش قرار گرفته بودند، به فروش رسید است.

آقای عزیزی هم‌چنان گفته است که صنعت‌کاران سنگ مرمر، سیخ گول و رنگ به تفاهم و قراردادهایی با جانب ترکمنستان دست یافته‌اند.

سرپرست وزارت صنعت و تجارت افزود: «به مرحمت خداوند قالین افغانستان فروش شد و زیادتر دلچسپی به سنگ مرمز سفید افغانستان دارند و جناب رهبر [رهبر ملی ترکمنستان] دستور دادند که در حدود صدهزار مترمکعب باید از افغانستان خریداری شود.»

با این حال برخی شرکت کننده‌های نمایش‌گاه افغان - ترکمن با اشاره به اثرگذاری این نمایشگاه، گفته‌اند که برخی از قراردادها نیز امضا شده‌اند.

رحیم‌الله مایار بازرگان به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «صنعت و تولید ما را دیدند و بسیار خوش شدند. به یکی از شهرها در آن‌جا رفتیم و با شهردار قراردادهای زیادی داشتیم.»

سید ضیا سادات یکی دیگر از بازرگانان می‌گوید: «پنجاه هزار تن آهن قرارداد شد، شش هزار تن گادر با ما قرارداد کردند و مقداری هم سنگ مرمر قرارداد شد. این دست‌آورد کلان برای افغانستان بود.»

پانزده زن تجارت‌پیشه و صنعت‌کار کشور نیز در این نمایش‌گاه که اشتراک داشتند. آنان می‌گویند که تولیدات زنان نیز در این نمایش‌گاه فروش خوبی داشت.

فریبا نوری رییس هیات مدیره اتاق تجارت و صنایع زنان گفت: «خانم‌ها در این نمایش‌گاه در سکتورهای مختلف اشتراک کرده بودند، که خوش‌بختانه توانستند قراردادهایی در بخش صنایع دستی، سنگ‌های قیمتی و قالین با ترکمن‌ها داشته باشند.»

هیات اقتصادی و بیش از ۳۰۰ صنعت‌کار و بازرگان روز گذشته (چهارشنبه) به کابل برگشتند.

بر بنیاد اطلاعات وزارت صنعت و تجارت، گفت‌وگوها برای برگزاری نمایش‌گاه‌های مشترک تولیدات در ازبیکستان و قزاقستان نیز با مقامات این دو کشور جریان دارد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره