Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وزارت معادن: نزدیک به ۱۵ معدن را در ۱۴۰۲ قرارداد کردیم

وزارت معادن و پترولیم می‌گوید که در سال جاری خورشیدی قرارداد نزدیک به پانزده معدن بزرگ با شرکت‌های داخلی و خارجی امضا شده است.

همایون افغان سخن‌گوی این وزارت تاکید می‌ورزد که شصت معدن دیگر نیز به ارزش چهار تا پنج میلیارد افغانی با شرکت‌های داخلی قرارداد شده و تلاش می‌شود تا معادن به گونه‌ی شفاف و قانونی استخراج شوند.

آقای افغان تصریح کرد: «علاقه‌مندی سرمایه‌گذاری خارجی بیش از هر وقت زیاد شده و در سال گذشته ما شاهد بیش‌تر دیدارها و ملاقات‌های سرمایه‌گذاران خارجی بودیم.»

اتاق تجارت و سرمایه گذاری می‌گوید که باید واگذاری قراردادهای معادن با یک میکانیزم مشخص انجام شوند.

محمد یونس مومند معاون اول اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری گفت: «آرزوی ما این است که در استخراج معادن دقت کامل و با احتیاط کار صورت بگیرد و با در نظر داشت شرایط کنونی افغانستان کار را آغاز کنند.»

هم‌اکنون استخراج معدن مس‌عینک، تاپی و استخراج نفت قشقری از مهم‌ترین‌ پروژه‌ها اند که تنها کار روی استخراج نفت قشقری آغاز شده است.

سخی احمد پیمان معاون اول اتاق صنایع و معادن می‌گوید: «تلاش برای راه‌اندازی و بهره‌برداری روی پروژه‌های بزرگ جریان دارد مانند استخراج معادن بزرگ از مس‌عینک گرفته تا نفت افغانستان، پروژه تاپی و دیگر پروژه‌های اقتصادی کارها جریان دارد در صورتی‌‌که این پروژه‌ها عملی شوند افغانستان به یک ثبات اقتصادی و اشتغال پایدار خواهد رسید.»

پس از روی‌کار آمدن دوباره امارت اسلامی وزارت معادن و پترولیم همواره اطمینان داده که معادن به گونه‌ی قانونی و شفاف استخراج می‌شوند.

وزارت معادن: نزدیک به ۱۵ معدن را در ۱۴۰۲ قرارداد کردیم

اتاق تجارت و سرمایه گذاری می‌گوید که باید واگذاری قراردادهای معادن با یک میکانیزم مشخص انجام شوند.

تصویر بندانگشتی

وزارت معادن و پترولیم می‌گوید که در سال جاری خورشیدی قرارداد نزدیک به پانزده معدن بزرگ با شرکت‌های داخلی و خارجی امضا شده است.

همایون افغان سخن‌گوی این وزارت تاکید می‌ورزد که شصت معدن دیگر نیز به ارزش چهار تا پنج میلیارد افغانی با شرکت‌های داخلی قرارداد شده و تلاش می‌شود تا معادن به گونه‌ی شفاف و قانونی استخراج شوند.

آقای افغان تصریح کرد: «علاقه‌مندی سرمایه‌گذاری خارجی بیش از هر وقت زیاد شده و در سال گذشته ما شاهد بیش‌تر دیدارها و ملاقات‌های سرمایه‌گذاران خارجی بودیم.»

اتاق تجارت و سرمایه گذاری می‌گوید که باید واگذاری قراردادهای معادن با یک میکانیزم مشخص انجام شوند.

محمد یونس مومند معاون اول اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری گفت: «آرزوی ما این است که در استخراج معادن دقت کامل و با احتیاط کار صورت بگیرد و با در نظر داشت شرایط کنونی افغانستان کار را آغاز کنند.»

هم‌اکنون استخراج معدن مس‌عینک، تاپی و استخراج نفت قشقری از مهم‌ترین‌ پروژه‌ها اند که تنها کار روی استخراج نفت قشقری آغاز شده است.

سخی احمد پیمان معاون اول اتاق صنایع و معادن می‌گوید: «تلاش برای راه‌اندازی و بهره‌برداری روی پروژه‌های بزرگ جریان دارد مانند استخراج معادن بزرگ از مس‌عینک گرفته تا نفت افغانستان، پروژه تاپی و دیگر پروژه‌های اقتصادی کارها جریان دارد در صورتی‌‌که این پروژه‌ها عملی شوند افغانستان به یک ثبات اقتصادی و اشتغال پایدار خواهد رسید.»

پس از روی‌کار آمدن دوباره امارت اسلامی وزارت معادن و پترولیم همواره اطمینان داده که معادن به گونه‌ی قانونی و شفاف استخراج می‌شوند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره