Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ادعای موسسه جورج دبلیو بوش: برخی کشورها از معادن افغانستان سود می‌برند

موسسه جورج دبلیو بوش با نشر گزارشی گفته است که کشورهایی مانند ایران، چین و روسیه و شرکت‌های خارجی از استخراج معادن افغانستان توسط امارت اسلامی سود می‌برند.

در این گزارش بر مقام‌های بلندپایه‌ی امارت اسلامی به داشتن روابط نزدیک با دو شرکت چینی که استخراج نفت با آن‌ها قرار داد شده، اتهام وارد شده است.

بر بنیاد این گزارش، افغانستان به ارزش یک تا سه تریلیون دالر ذخایر معدنی و سایر مواد خام دارد که اکنون از سوی امارت اسلامی مدیریرت می‌شود.

عبدالظهور مدبر آگاه مسایل اقتصادی به طلوع‌نیوز گفت: «منافع کشورهای منطقه و حتا منابع جهان ذی دخل است بنا دولت افغانستان با در نظرداشت همین مولفه نیاز است برای رشد اقتصاد پایدار منابع طبیعی پ در عین حال معادن کشور را به شکل معیاری و صرفه جویانه استخراج کنند.»

اما سخن‌گوی وزارت معادن و پترولیم گزارش موسسه جورج دبلیو بوش را رد کرده و می‌گوید که معادن بر مبنای منافع ملی و به‌گونه‌ی شفاف به قرارداد داده شده‌اند.

همایون افغان سخن‌گوی وزارت معادن و پترولیم گفت: «ما گزارش را کاملا رد می‌کنیم و این را بی‌اساس می‌دانیم معادن افغانستان به اساس منافع ملی کشور از طریق داوطلبی‌های آزاد و شفاف به شرکت‌های داخلی به قرارداد داده می‌شود و بعد از سپردن قرارداد آن‌ها طبق اصول و تهدات شان جدا نظارت می‌شوند.» 

همزمان با این اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری کشور نیز می‌گوید که معیارهایی را که وزارت معادن و پترولیم برای استخراج تعیین کرده، به سود کشور است و اثرات مثبتی بر اقتصاد کشور نیز داشته است.

خانجان الکوزی عضو هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری گفت: «داوطلبی و پروسه‌ای که وزارت معادن به پیش می‌برد واقعا بسیار شفاف است و علمی و مسلکی است آدم از واقعیت تیر نشوه.»  

بر بنیاد اطلاعات وزارت معادن و پترولیم، ارزش قرارداد معادن به مقیاس کوچک ده میلیارد افغانی و ارزش معادن بزرگ هفت میلیارد دالر است که به شرکت‌های داخلی و خارجی داده شده‌اند.

ادعای موسسه جورج دبلیو بوش: برخی کشورها از معادن افغانستان سود می‌برند

اما سخن‌گوی وزارت معادن و پترولیم گزارش موسسه جورج دبلیو بوش را رد کرده و می‌گوید که معادن بر مبنای منافع ملی و به‌گونه‌ی شفاف به قرارداد داده شده‌اند.

تصویر بندانگشتی

موسسه جورج دبلیو بوش با نشر گزارشی گفته است که کشورهایی مانند ایران، چین و روسیه و شرکت‌های خارجی از استخراج معادن افغانستان توسط امارت اسلامی سود می‌برند.

در این گزارش بر مقام‌های بلندپایه‌ی امارت اسلامی به داشتن روابط نزدیک با دو شرکت چینی که استخراج نفت با آن‌ها قرار داد شده، اتهام وارد شده است.

بر بنیاد این گزارش، افغانستان به ارزش یک تا سه تریلیون دالر ذخایر معدنی و سایر مواد خام دارد که اکنون از سوی امارت اسلامی مدیریرت می‌شود.

عبدالظهور مدبر آگاه مسایل اقتصادی به طلوع‌نیوز گفت: «منافع کشورهای منطقه و حتا منابع جهان ذی دخل است بنا دولت افغانستان با در نظرداشت همین مولفه نیاز است برای رشد اقتصاد پایدار منابع طبیعی پ در عین حال معادن کشور را به شکل معیاری و صرفه جویانه استخراج کنند.»

اما سخن‌گوی وزارت معادن و پترولیم گزارش موسسه جورج دبلیو بوش را رد کرده و می‌گوید که معادن بر مبنای منافع ملی و به‌گونه‌ی شفاف به قرارداد داده شده‌اند.

همایون افغان سخن‌گوی وزارت معادن و پترولیم گفت: «ما گزارش را کاملا رد می‌کنیم و این را بی‌اساس می‌دانیم معادن افغانستان به اساس منافع ملی کشور از طریق داوطلبی‌های آزاد و شفاف به شرکت‌های داخلی به قرارداد داده می‌شود و بعد از سپردن قرارداد آن‌ها طبق اصول و تهدات شان جدا نظارت می‌شوند.» 

همزمان با این اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری کشور نیز می‌گوید که معیارهایی را که وزارت معادن و پترولیم برای استخراج تعیین کرده، به سود کشور است و اثرات مثبتی بر اقتصاد کشور نیز داشته است.

خانجان الکوزی عضو هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری گفت: «داوطلبی و پروسه‌ای که وزارت معادن به پیش می‌برد واقعا بسیار شفاف است و علمی و مسلکی است آدم از واقعیت تیر نشوه.»  

بر بنیاد اطلاعات وزارت معادن و پترولیم، ارزش قرارداد معادن به مقیاس کوچک ده میلیارد افغانی و ارزش معادن بزرگ هفت میلیارد دالر است که به شرکت‌های داخلی و خارجی داده شده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره