Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سرمایه‌گذاری‌های کلان در بخش معادن برای رشد اقتصاد و اشتغال‌زایی

وزارت معادن و پترولیم آمار می‌دهد که در ۱۵۰ معدن کوچک ده میلیارد افغانی و در ۳۰معدن بزرگ هفت میلیارد دالر امریکایی سرمایه‌گذاری شده است.

همایون افغان سخن‌گوی این وزارت می‌گوید که در سکتور معادن افغانستان بیش از ۱۵۰ هزار نفر نیز کار می‌کند.

سخن‌گوی وزارت معادن و پترولیم گفت: «در مجموع در تمام پروژه‌های وزارت معادن و پترولیم فعلن برای ۱۵۰ تن به گونه‌ی مستقیم و غیرمستقیم، زمینه کار فراهم شده است. علاوه بر این‌ها استخراج سنگ‌های قیمتی داریم، ساحات زرشویی داریم، استخراج نفت و گاز داریم قراردادها به مقیاس کوچک و بزرگ داریم و در ولایت‌های مختلف و از منرال‌های مختلف معادن.»

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید معادنی که از سوی وزارت معادن و پترولیم با شرکت‌های داخلی و خارجی قرار داد شده‌اند، در توسعه اقتصاد کشور اثرگذار بوده‌اند.

خان جان الکوزی عضو هیأت رهبری اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری گفت: «معادن قیمتی و نیمه‌قیمتی که حالا اکثریت آن معادن نیمه‌قیمتی هستند و به قرارداد داده شده‌اند، تاثیرات آن بالای اقتصاد ملی ما مثبت است و دیگر هم باید رشد بکنند.»

برخی از آگاهان مسایل اقتصادی بر پالایش مواد معدنی در داخل کشور تاکید می‌ورزند و می‌افزایند که در صورت ایجاد کار خانه‌های پالایش در کشور، افزون بر ایجاد کار برای مردم، اقتصاد کشور نیز رشد خواهد کرد.

عبدالنصیر رشتیا آگاه مسایل اقتصادی گفت: «معادن یکی از بخش‌های بسیار مهم و اساسی است. اگر پروسس و تولید در داخل کشور شود، و بعدن روی صادرات آن فکر شود، می‌تواند بیش‌تر منفعت آن به افغانستان و اقتصاد ما باشد. تا این‌که ما این معادن را به شکل مواد خام به بیرون از کشور صادر بکنیم.»

بربنیاد اطلاعات وزارت معادن و پترولیم ۱۵۰معدن کوچک به شرکت‌های داخلی به قرارداد داده شده و ۳۰ معادن بزرگ به شرکت‌های چینایی، ایرانی، ترکی، قطری و برخی دیگر کشورها که شرکای افغانی نیز دارند قرار داد شده‌اند.

سرمایه‌گذاری‌های کلان در بخش معادن برای رشد اقتصاد و اشتغال‌زایی

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید معادنی که از سوی وزارت معادن و پترولیم با شرکت‌های داخلی و خارجی قرار داد شده‌اند، در توسعه اقتصاد کشور اثرگذار بوده‌اند.

تصویر بندانگشتی

وزارت معادن و پترولیم آمار می‌دهد که در ۱۵۰ معدن کوچک ده میلیارد افغانی و در ۳۰معدن بزرگ هفت میلیارد دالر امریکایی سرمایه‌گذاری شده است.

همایون افغان سخن‌گوی این وزارت می‌گوید که در سکتور معادن افغانستان بیش از ۱۵۰ هزار نفر نیز کار می‌کند.

سخن‌گوی وزارت معادن و پترولیم گفت: «در مجموع در تمام پروژه‌های وزارت معادن و پترولیم فعلن برای ۱۵۰ تن به گونه‌ی مستقیم و غیرمستقیم، زمینه کار فراهم شده است. علاوه بر این‌ها استخراج سنگ‌های قیمتی داریم، ساحات زرشویی داریم، استخراج نفت و گاز داریم قراردادها به مقیاس کوچک و بزرگ داریم و در ولایت‌های مختلف و از منرال‌های مختلف معادن.»

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید معادنی که از سوی وزارت معادن و پترولیم با شرکت‌های داخلی و خارجی قرار داد شده‌اند، در توسعه اقتصاد کشور اثرگذار بوده‌اند.

خان جان الکوزی عضو هیأت رهبری اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری گفت: «معادن قیمتی و نیمه‌قیمتی که حالا اکثریت آن معادن نیمه‌قیمتی هستند و به قرارداد داده شده‌اند، تاثیرات آن بالای اقتصاد ملی ما مثبت است و دیگر هم باید رشد بکنند.»

برخی از آگاهان مسایل اقتصادی بر پالایش مواد معدنی در داخل کشور تاکید می‌ورزند و می‌افزایند که در صورت ایجاد کار خانه‌های پالایش در کشور، افزون بر ایجاد کار برای مردم، اقتصاد کشور نیز رشد خواهد کرد.

عبدالنصیر رشتیا آگاه مسایل اقتصادی گفت: «معادن یکی از بخش‌های بسیار مهم و اساسی است. اگر پروسس و تولید در داخل کشور شود، و بعدن روی صادرات آن فکر شود، می‌تواند بیش‌تر منفعت آن به افغانستان و اقتصاد ما باشد. تا این‌که ما این معادن را به شکل مواد خام به بیرون از کشور صادر بکنیم.»

بربنیاد اطلاعات وزارت معادن و پترولیم ۱۵۰معدن کوچک به شرکت‌های داخلی به قرارداد داده شده و ۳۰ معادن بزرگ به شرکت‌های چینایی، ایرانی، ترکی، قطری و برخی دیگر کشورها که شرکای افغانی نیز دارند قرار داد شده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره