Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سازمان ملل از تهدید ناامنی غذایی برای میلیون‌ها نفر در افغانستان هشدار داد

سازمان ملل متحد در یک گزارش تازه هشدار داده است که در سال جاری میلادی ۱۵ اعشاریه ۸ میلیون نفر در افغانستان با ناامنی شدید غذایی روبه‌رو می‌شوند.

ایندریکا راتواته معاون یوناما و هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان در این گزارش گفته است که میلیون‌ها نفر در این کشور قادر به تامین نیازهای اولیه شان نیستند.

سازمان ملل متحد با استناد به نظرسنجی گالوپ گفته است که میانگین امید به زندگی در افغانستان در پنج سال اخیر کاهش یافته و ۹۵ درصد مردم این کشور خود را در رنج می‌بینند.

ایندریکا راتواته گفته است: «در حال حاضر افغان‌ها دست‌رسی به مواد غذایی را همچون ضروری‌ترین نیاز خود عنوان می‌کنند. میلیون‌ها نفر در این کشور که قادر به تهیه مواد خوراکی خود نیستند، با گرسنگی و سوءتغذیه روبه‌رو هستند. در سال ۲۰۲۴ میلادی، حدود پانزده اعشاریه هشت میلیون نفر با بحران و سطوح اضطراری ناامنی غذایی روبه‌رو خواهند شد.»

آقای راتواته افزوده است که در سال ۲۰۲۴ نیز آن‌ها به تعهدات خود نسبت به حقوق بشر و دست‌رسی برابر به آموزش در افغانستان پایبند خواهند بود.

او در بخش دیگری این گزارش افزوده است: «با آغاز فصل بعدی در سال ۲۰۲۴ میلادی، ضروری است که در تعهد خود به اصول حقوق بشر، برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان ثابت قدم بمانیم. ما هم‌چنان زنان را همچون شرکای کلیدی در کار خود گنجانده‌ایم.»

امارت اسلامی علت افزایش فقر در کشور را اخراج اجباری مهاجران از کشورهای همسایه و افزایش رویدادهای طبیعی می‌داند.

حمدالله فطرت معاون سخن‌گوی امارت اسلامی گفت: «پیش از آمدن امارت اسلامی به افغانستان گراف بی‌کاری خیلی زیاد بود اما با آمدن امارت اسلامی در این سه سال پیش‌رفت‌های اقتصادی زیادی داشته‌ایم و با آغاز پروژه‌های کلان اقتصادی برای شهروندان افغانستان زمینه‌ی کار نیز فراهم شده است.»

سید مسعود آگاه مسایل اقتصادی گفت: «بیش از ۱۵ میلیون در دایره فقر بودنش تا اندازه‌ی نگران کننده است، اما ما چرا چنین شدیم. علت‌های عمده از این هم نبود یک سرمایه‌گذاری بسیار کلانی که توانایی اقتصاد داخلی افغانستان باشد است.»

پیش از این نیز کمیته بین‌المللی نجات (آی‌آرسی) در گزارشی از افزایش سطح نیازمندی شهروندان افغانستان در پی کاهش بودجه کمک‌های بشردوستانه برای کشور، هشدار داده بود.

سازمان ملل از تهدید ناامنی غذایی برای میلیون‌ها نفر در افغانستان هشدار داد

امارت اسلامی علت افزایش فقر در کشور را اخراج اجباری مهاجران از کشورهای همسایه و افزایش رویدادهای طبیعی می‌داند.

تصویر بندانگشتی

سازمان ملل متحد در یک گزارش تازه هشدار داده است که در سال جاری میلادی ۱۵ اعشاریه ۸ میلیون نفر در افغانستان با ناامنی شدید غذایی روبه‌رو می‌شوند.

ایندریکا راتواته معاون یوناما و هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان در این گزارش گفته است که میلیون‌ها نفر در این کشور قادر به تامین نیازهای اولیه شان نیستند.

سازمان ملل متحد با استناد به نظرسنجی گالوپ گفته است که میانگین امید به زندگی در افغانستان در پنج سال اخیر کاهش یافته و ۹۵ درصد مردم این کشور خود را در رنج می‌بینند.

ایندریکا راتواته گفته است: «در حال حاضر افغان‌ها دست‌رسی به مواد غذایی را همچون ضروری‌ترین نیاز خود عنوان می‌کنند. میلیون‌ها نفر در این کشور که قادر به تهیه مواد خوراکی خود نیستند، با گرسنگی و سوءتغذیه روبه‌رو هستند. در سال ۲۰۲۴ میلادی، حدود پانزده اعشاریه هشت میلیون نفر با بحران و سطوح اضطراری ناامنی غذایی روبه‌رو خواهند شد.»

آقای راتواته افزوده است که در سال ۲۰۲۴ نیز آن‌ها به تعهدات خود نسبت به حقوق بشر و دست‌رسی برابر به آموزش در افغانستان پایبند خواهند بود.

او در بخش دیگری این گزارش افزوده است: «با آغاز فصل بعدی در سال ۲۰۲۴ میلادی، ضروری است که در تعهد خود به اصول حقوق بشر، برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان ثابت قدم بمانیم. ما هم‌چنان زنان را همچون شرکای کلیدی در کار خود گنجانده‌ایم.»

امارت اسلامی علت افزایش فقر در کشور را اخراج اجباری مهاجران از کشورهای همسایه و افزایش رویدادهای طبیعی می‌داند.

حمدالله فطرت معاون سخن‌گوی امارت اسلامی گفت: «پیش از آمدن امارت اسلامی به افغانستان گراف بی‌کاری خیلی زیاد بود اما با آمدن امارت اسلامی در این سه سال پیش‌رفت‌های اقتصادی زیادی داشته‌ایم و با آغاز پروژه‌های کلان اقتصادی برای شهروندان افغانستان زمینه‌ی کار نیز فراهم شده است.»

سید مسعود آگاه مسایل اقتصادی گفت: «بیش از ۱۵ میلیون در دایره فقر بودنش تا اندازه‌ی نگران کننده است، اما ما چرا چنین شدیم. علت‌های عمده از این هم نبود یک سرمایه‌گذاری بسیار کلانی که توانایی اقتصاد داخلی افغانستان باشد است.»

پیش از این نیز کمیته بین‌المللی نجات (آی‌آرسی) در گزارشی از افزایش سطح نیازمندی شهروندان افغانستان در پی کاهش بودجه کمک‌های بشردوستانه برای کشور، هشدار داده بود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره