Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

افزایش کشت توت زمینی در ولایت هرات

مقام‌های محلی ولایت هرات امروز (سه‌شنبه ۱۸سرطان) می‌گویند که به علت مساعد بودن آب و هوای این ولایت، توت زمینی در این ولایت حاصلات خوبی دارد و کشت توت زمینی، رونق پیدا کرده‎است.

به‎گفتۀ مسؤولان ریاست زراعت هرات، اکنون حاصلات توت زمینی این ولایت به ولایت‌های همجوار صادر می‌شود و در آینده نزدیک توت زمینی این ولایت به کشورهای همسایه نیز صادر خواهد شد.

یکی از بزرگ ترین فارم‌های توت زمینی در کشور در ولایت هرات است.

در پنج ماه پسین، بیش از ۳۰ تُن توت زمینی از زمین دو هکتاری در ولسوالی انجیل این ولایت، به‌دست آمده‌است.

رضا دهقان، مسؤول یک فارم توت زمینی در هرات می‌گوید: «سال نخست که توت زمینی از کشورهای همسایه وارد می‌‎شد هر کیلو از ۲۵۰ تا ۳۰۰ افغانی به فروش می‌رسید، سطح تولیدات ما بلند رفت و توانستیم جلو واردات را بگیریم، اما اکنون کیلوی ۵۰ تا ۶۰ افغانی به فروش می‌رسانیم.»

عبدالصبور رحمانی، مسؤولان ریاست زراعت هرات می‌گویند که توت زمینی، تازه وارد بخش کشاورزی در این ولایت شده‌است و آب و هوای هرات برای این گیاه مساعد است.

او افزود: «توت زمینی چهار فصل به هرات آمده‌است که می‌تواند با کیفیت خوب در گلخانه‌ها محصول تولید کند که نه تنها در ولایت هرات بر اساس طرحی که داریم در این فکر استیم که ما بتوانیم پس از گُسترش این کشت، بعد از دو سال بتوانیم موضوع صادرات توت زمینی به خارج از کشور را روی دست بگیریم.»

بیشتر کشاورزان زن در فارم‌های توت زمینی هرات کار می‌کنند در این فارم توت زمینی بانوان استند.

صفیه، یکی از این زنان می‌گوید: «ما ۲۰ زن در این کلخانه مصروف کار استیم، کار خوبی است و برای ما خوب شده‌است. خوشحال می‌شویم که این گلخانه‌ها زیاد شوند تا برای مردم زمینه کار فراهم شود.»

شریفه علی‌زاده، کشاورز دیگری می‌گوید: «دیگر کارگر در خانه نداریم و در کنار پدر خود، من هم کار می‌کنم و وضعت زنده‌گی ما بهتر شده‌است.»

مسؤولان فارم‌های توت زمینی می‌گویند که به‌علت مساعد بودن آب و هوای این ولایت، کشت توت زمینی را گُسترش خواهند داد تا دیگر نیازی به واردات از کشورهای همسایه، نشود.

افزایش کشت توت زمینی در ولایت هرات

اما کاهش قیمت‌ها در فصل برداشت توت زمینی یکی از چالش‌ها خوانده می‌شود.

Thumbnail

مقام‌های محلی ولایت هرات امروز (سه‌شنبه ۱۸سرطان) می‌گویند که به علت مساعد بودن آب و هوای این ولایت، توت زمینی در این ولایت حاصلات خوبی دارد و کشت توت زمینی، رونق پیدا کرده‎است.

به‎گفتۀ مسؤولان ریاست زراعت هرات، اکنون حاصلات توت زمینی این ولایت به ولایت‌های همجوار صادر می‌شود و در آینده نزدیک توت زمینی این ولایت به کشورهای همسایه نیز صادر خواهد شد.

یکی از بزرگ ترین فارم‌های توت زمینی در کشور در ولایت هرات است.

در پنج ماه پسین، بیش از ۳۰ تُن توت زمینی از زمین دو هکتاری در ولسوالی انجیل این ولایت، به‌دست آمده‌است.

رضا دهقان، مسؤول یک فارم توت زمینی در هرات می‌گوید: «سال نخست که توت زمینی از کشورهای همسایه وارد می‌‎شد هر کیلو از ۲۵۰ تا ۳۰۰ افغانی به فروش می‌رسید، سطح تولیدات ما بلند رفت و توانستیم جلو واردات را بگیریم، اما اکنون کیلوی ۵۰ تا ۶۰ افغانی به فروش می‌رسانیم.»

عبدالصبور رحمانی، مسؤولان ریاست زراعت هرات می‌گویند که توت زمینی، تازه وارد بخش کشاورزی در این ولایت شده‌است و آب و هوای هرات برای این گیاه مساعد است.

او افزود: «توت زمینی چهار فصل به هرات آمده‌است که می‌تواند با کیفیت خوب در گلخانه‌ها محصول تولید کند که نه تنها در ولایت هرات بر اساس طرحی که داریم در این فکر استیم که ما بتوانیم پس از گُسترش این کشت، بعد از دو سال بتوانیم موضوع صادرات توت زمینی به خارج از کشور را روی دست بگیریم.»

بیشتر کشاورزان زن در فارم‌های توت زمینی هرات کار می‌کنند در این فارم توت زمینی بانوان استند.

صفیه، یکی از این زنان می‌گوید: «ما ۲۰ زن در این کلخانه مصروف کار استیم، کار خوبی است و برای ما خوب شده‌است. خوشحال می‌شویم که این گلخانه‌ها زیاد شوند تا برای مردم زمینه کار فراهم شود.»

شریفه علی‌زاده، کشاورز دیگری می‌گوید: «دیگر کارگر در خانه نداریم و در کنار پدر خود، من هم کار می‌کنم و وضعت زنده‌گی ما بهتر شده‌است.»

مسؤولان فارم‌های توت زمینی می‌گویند که به‌علت مساعد بودن آب و هوای این ولایت، کشت توت زمینی را گُسترش خواهند داد تا دیگر نیازی به واردات از کشورهای همسایه، نشود.

هم‌رسانی کنید