Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

انتقادها از توقف کار ساخت بند شاه و عروس

در حدود دو ماه می‌شود که کار ساخت بند شاه و عروس در ولسوالی شکر درۀ ولایت کابل، متوقف شده‌است.

وزارت انرژی و آب، می‌گوید پس از آن‌که شرکت پیمان‌کار ایرانی که مسؤولیت ساخت این بند را داشت، نتوانست ضمانت نامۀ بانکی‌اش را تمدید کند، کار ساخت این بند متوقف شد.

به گفتۀ وزارت انرژی و آب، شرکت پیمان‌کار ایرانی بدلیل متوقف شدن فعالیت «آرین بانک» در افغانستان نتوانسته‌است ضمانت نامه بانکی‌اش را تمدید کند.

اما، مژده بهنود، معاون سخن‌گوی وزارت انرژی و آب می‌گوید که به تازه‌گی شرکت پیمان‌کار ایرانی، ضمانت نامۀ تازه‌یی را به این وزارت سپرده‌است.

به گفتۀ بهنود، این ضمانت نامه، به کمیسیون تدارکات ملی فرستاده شده و پس از تأیید، کار ساخت بند شاه و عروس از سرگرفته خواهد شد.

وزارت انرژی و آب، می‌افزاید که قرار است در جریان شش ماه، کار ساخت این بند به اتمام برسد.

اما، شماری از کارشناسان اقتصادی، انتقاد می‌کند که کار این بند، به بهانه‌های مختلف به تعویق می‌افتد.

بند شاه و عروس ظرفیت تولید یک اعشاریه دو میگاوات برق را دارد و هم‌چنان ۳۵۰۰ هکتار زمین را آب‌یاری خواهد کرد.

بربنیاد اطلاعات وزارت انرژی و آب، قرار است ۹میلیون متر مکعب آب در بند شاه و عروس ذخیره شود که از این میان، پنج میلیون متر مکعب آن برای تأمین آب آشامیدنی پایتخت نشینان اختصاص خواهد یافت.

انتقادها از توقف کار ساخت بند شاه و عروس

پیمان پروژۀ ساخت بند شاه و عروس در سال ۱۳۸۹ امضا شد، اما حالا که نُه سال می‌شود، کار آن تکمیل نشده‌است.

تصویر بندانگشتی

در حدود دو ماه می‌شود که کار ساخت بند شاه و عروس در ولسوالی شکر درۀ ولایت کابل، متوقف شده‌است.

وزارت انرژی و آب، می‌گوید پس از آن‌که شرکت پیمان‌کار ایرانی که مسؤولیت ساخت این بند را داشت، نتوانست ضمانت نامۀ بانکی‌اش را تمدید کند، کار ساخت این بند متوقف شد.

به گفتۀ وزارت انرژی و آب، شرکت پیمان‌کار ایرانی بدلیل متوقف شدن فعالیت «آرین بانک» در افغانستان نتوانسته‌است ضمانت نامه بانکی‌اش را تمدید کند.

اما، مژده بهنود، معاون سخن‌گوی وزارت انرژی و آب می‌گوید که به تازه‌گی شرکت پیمان‌کار ایرانی، ضمانت نامۀ تازه‌یی را به این وزارت سپرده‌است.

به گفتۀ بهنود، این ضمانت نامه، به کمیسیون تدارکات ملی فرستاده شده و پس از تأیید، کار ساخت بند شاه و عروس از سرگرفته خواهد شد.

وزارت انرژی و آب، می‌افزاید که قرار است در جریان شش ماه، کار ساخت این بند به اتمام برسد.

اما، شماری از کارشناسان اقتصادی، انتقاد می‌کند که کار این بند، به بهانه‌های مختلف به تعویق می‌افتد.

بند شاه و عروس ظرفیت تولید یک اعشاریه دو میگاوات برق را دارد و هم‌چنان ۳۵۰۰ هکتار زمین را آب‌یاری خواهد کرد.

بربنیاد اطلاعات وزارت انرژی و آب، قرار است ۹میلیون متر مکعب آب در بند شاه و عروس ذخیره شود که از این میان، پنج میلیون متر مکعب آن برای تأمین آب آشامیدنی پایتخت نشینان اختصاص خواهد یافت.

هم‌رسانی کنید