Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

انفجار موتر بمب بیشترین تلفات را به شرکت روشن وارد کرده است

مسؤولان شرکت مخابراتی روشن در کابل، می‎گویند که در انفجار مرگ‎‌بار روز چهارشنبه هفتۀ گذشته، بیش از ۳۰ کارمند این شرکت و شرکت‌های همکار این شبکۀ مخابراتی، جان باختند و بیش از ۵۰ کارمند دیگر نیز زخم شدند.

شریف شریفی، مسؤول روابط عامه شرکت مخابراتی روشن روز دو شنبه(۱۵ جوزا) در گفت‎و‌گو با ذبیح الله جهانمل، خبرنگار طلوع‎ نیوز گفته است که پس از این انفجار، ارائه خدمات این شرکت با کندی رو برو شده است.

وی در این باره گفت: «روشن اکنون هم بیشترین خدماتش را به گونۀ عادی ارائه می‎کند اما در بخش‎هایی، اندکی کندی بوجود آمده است که مانند ام پیسه که بزودی حل خواهند شد.»

از سویی هم، خانجان الکوزی، معاون اتاق تجارت و صنایع می گوید که علاوه بر زیان‎های مالی، کارمندان حرفه‏یی شرکت‎های خصوصی نیز در این رویداد جان باختند.

وی بیان داشت: «ما دربسیاری ازشرکت‏ها و بخش‎های مان که در نزدیک محل بودند، گذشته از زیان‎های مالی، تلفات جانی بیشتری را متقبل شده ایم، و حتا بیشترین کارمندان فنی مان‎را از دست داده‎ایم.»

در همین حال، شماری از کارمندان شرکت مخابراتی روشن که از این رویداد جان به سلامت برده‎اند، می‎گویند که شرکت‎های خصوصی زیان‎های زیادی دیده اند.

خلیل الله عطایی، کارمند فنی شرکت روشن افزود :«انفجار به اندازۀ قوی بود که ما با مشکل توانسیتم خود را در زیر میز پنهان کنیم و دیدیم که تمام چیزها در اتاق، ازهم پاشیدند.»

با این همه، مسؤولان شرکت مخابراتی روشن می‏گویند که برای ادامۀ کار این شرکت در افغانستان تلاش خواهند کرد.

آنان می‎افزایند که مشکلات به میان آمده در این شرکت، به زودی حل خواهند شد.

انفجار موتر بمب بیشترین تلفات را به شرکت روشن وارد کرده است

انفجار روزچهارشنبه، درکنار نهاد‎های دولتی و سفارت خانه‎ها، شرکت ‏های بزرگ خصوصی مانند هوتل پنج ستارۀ کابل ستار، زنبق فارنیچر و شرکت روشن را بیشتر زیان مند ساخته است.

Thumbnail

مسؤولان شرکت مخابراتی روشن در کابل، می‎گویند که در انفجار مرگ‎‌بار روز چهارشنبه هفتۀ گذشته، بیش از ۳۰ کارمند این شرکت و شرکت‌های همکار این شبکۀ مخابراتی، جان باختند و بیش از ۵۰ کارمند دیگر نیز زخم شدند.

شریف شریفی، مسؤول روابط عامه شرکت مخابراتی روشن روز دو شنبه(۱۵ جوزا) در گفت‎و‌گو با ذبیح الله جهانمل، خبرنگار طلوع‎ نیوز گفته است که پس از این انفجار، ارائه خدمات این شرکت با کندی رو برو شده است.

وی در این باره گفت: «روشن اکنون هم بیشترین خدماتش را به گونۀ عادی ارائه می‎کند اما در بخش‎هایی، اندکی کندی بوجود آمده است که مانند ام پیسه که بزودی حل خواهند شد.»

از سویی هم، خانجان الکوزی، معاون اتاق تجارت و صنایع می گوید که علاوه بر زیان‎های مالی، کارمندان حرفه‏یی شرکت‎های خصوصی نیز در این رویداد جان باختند.

وی بیان داشت: «ما دربسیاری ازشرکت‏ها و بخش‎های مان که در نزدیک محل بودند، گذشته از زیان‎های مالی، تلفات جانی بیشتری را متقبل شده ایم، و حتا بیشترین کارمندان فنی مان‎را از دست داده‎ایم.»

در همین حال، شماری از کارمندان شرکت مخابراتی روشن که از این رویداد جان به سلامت برده‎اند، می‎گویند که شرکت‎های خصوصی زیان‎های زیادی دیده اند.

خلیل الله عطایی، کارمند فنی شرکت روشن افزود :«انفجار به اندازۀ قوی بود که ما با مشکل توانسیتم خود را در زیر میز پنهان کنیم و دیدیم که تمام چیزها در اتاق، ازهم پاشیدند.»

با این همه، مسؤولان شرکت مخابراتی روشن می‏گویند که برای ادامۀ کار این شرکت در افغانستان تلاش خواهند کرد.

آنان می‎افزایند که مشکلات به میان آمده در این شرکت، به زودی حل خواهند شد.

هم‌رسانی کنید