Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بابسته‌شدن راه بندرحیرتان بازرگانان میلیون‌ها دالر زیان دیده‌اند

هواداران جنبش ملی، در ادامۀ اعتراض شان به بازداشت نظام‌الدین قیصاری، روز پنج‌شنبه (۲۸سرطان) راه بندر حیرتان را در ولایت بلخ بستند.

مسؤولان اتاق تجارت ولایت بلخ می‌گویند که با بسته شدن راه بندر حیرتان، ده‌ها موتر باربری پُر از مواد خوراکی، مواد نفتی و دیگر کالاهای بازرگانی در دو راهی حیرتان متوقف مانده‌اند.

آرش یونسی، رییس اتاق تجارت ولایت بلخ می‌افزاید با بسته شدن راه بندر حیرتان، روزانه به ارزش بیش از یک میلیون دالر زیان مالی به بازرگانان وارد می‌شود.

وی، می‌افزاید حکومت باید بی‌درنگ راه بندر حیرتان را باز کند: «روزانه بیشتر از یک میلیون دالر تاجران ما متضرر می‌شوند، اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، وضعیت بسیار نگران کننده خواهد شد. خواهش من از حکومت و معترضان این است که اجازه بدهند این راه اکمالاتی باز شود.»

بندر حیرتان، یکی از بندرهای بزرگ کشور است که در مرز ازبیکستان در شمال‌ کشور واقع شده است. اموال بازرگانی از کشورهای آسیای میانه، اروپا و چین از طریق همین بندر وارد کشور می‌شود.

همزمان با این، بازرگانان و راننده‌گان نیز می‌گویند که بسته شدن این راه به آنان زیانبار است و حکومت باید بی‌درنگ راه بندر حیرتان را باز کند.

در این میان، هواداران جنبش ملی می‌گویند تا زمانی که خواست‌های آنان مبنی بر رهایی نظام‌الدین قیصاری و برگشت جنرال دوستم به کشور از سوی حکومت پذیرفته نشود، این راه را باز نخواهند کرد.

عبدالصبور، مسؤول جوانان جنبش ملی در بلخ در این باره اظهار داشت: «اگر به خواست‌های ما حکومت مرکزی و جامعۀ جهانی، پاسخ مثبت ندهند این راه همچنان بسته خواهد ماند و اگر ضرورت شود به طرف کابل می‌رویم دروازۀ ارگ را می‌بندیم.»

هواداران جنبش ملی، هفده روز است که در واکنش به بازداشت نظام‌الدین قیصاری در برخی از ولایت‌های شمال و شمال‌شرق کشور راهپیمایی می‌کنند. این معترضان هم‌چنان خواستار برگشت جنرال دوستم، معاون نخست رییس‌جمهور به کشور استند. هواداران جنبش ملی در جریان اعتراض‌های شان، دروازه‌های چندین نهاد دولتی را در برخی از ولایت‌های شمال و شمال‌شرق کشور بسته اند.

بابسته‌شدن راه بندرحیرتان بازرگانان میلیون‌ها دالر زیان دیده‌اند

بندر حیرتان، یکی از بندرهای بزرگ کشور است که در مرز ازبیکستان در شمال‌ کشور واقع شده است. اموال بازرگانی از کشورهای آسیای میانه، اروپا و چین از طریق همین بندر وارد کشور می‌شود.

تصویر بندانگشتی

هواداران جنبش ملی، در ادامۀ اعتراض شان به بازداشت نظام‌الدین قیصاری، روز پنج‌شنبه (۲۸سرطان) راه بندر حیرتان را در ولایت بلخ بستند.

مسؤولان اتاق تجارت ولایت بلخ می‌گویند که با بسته شدن راه بندر حیرتان، ده‌ها موتر باربری پُر از مواد خوراکی، مواد نفتی و دیگر کالاهای بازرگانی در دو راهی حیرتان متوقف مانده‌اند.

آرش یونسی، رییس اتاق تجارت ولایت بلخ می‌افزاید با بسته شدن راه بندر حیرتان، روزانه به ارزش بیش از یک میلیون دالر زیان مالی به بازرگانان وارد می‌شود.

وی، می‌افزاید حکومت باید بی‌درنگ راه بندر حیرتان را باز کند: «روزانه بیشتر از یک میلیون دالر تاجران ما متضرر می‌شوند، اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، وضعیت بسیار نگران کننده خواهد شد. خواهش من از حکومت و معترضان این است که اجازه بدهند این راه اکمالاتی باز شود.»

بندر حیرتان، یکی از بندرهای بزرگ کشور است که در مرز ازبیکستان در شمال‌ کشور واقع شده است. اموال بازرگانی از کشورهای آسیای میانه، اروپا و چین از طریق همین بندر وارد کشور می‌شود.

همزمان با این، بازرگانان و راننده‌گان نیز می‌گویند که بسته شدن این راه به آنان زیانبار است و حکومت باید بی‌درنگ راه بندر حیرتان را باز کند.

در این میان، هواداران جنبش ملی می‌گویند تا زمانی که خواست‌های آنان مبنی بر رهایی نظام‌الدین قیصاری و برگشت جنرال دوستم به کشور از سوی حکومت پذیرفته نشود، این راه را باز نخواهند کرد.

عبدالصبور، مسؤول جوانان جنبش ملی در بلخ در این باره اظهار داشت: «اگر به خواست‌های ما حکومت مرکزی و جامعۀ جهانی، پاسخ مثبت ندهند این راه همچنان بسته خواهد ماند و اگر ضرورت شود به طرف کابل می‌رویم دروازۀ ارگ را می‌بندیم.»

هواداران جنبش ملی، هفده روز است که در واکنش به بازداشت نظام‌الدین قیصاری در برخی از ولایت‌های شمال و شمال‌شرق کشور راهپیمایی می‌کنند. این معترضان هم‌چنان خواستار برگشت جنرال دوستم، معاون نخست رییس‌جمهور به کشور استند. هواداران جنبش ملی در جریان اعتراض‌های شان، دروازه‌های چندین نهاد دولتی را در برخی از ولایت‌های شمال و شمال‌شرق کشور بسته اند.

هم‌رسانی کنید