تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

بازار: ساخت یک کارخانه بزرگ پردازش شیر در کابل

صندوق جهانی توسعه کشاورزی طرح وزارت زراعت و آبیاری را برای ساخت یک کارخانه بزرگ پردازش شیر در کابل منظور کرده است.

این کارخانه که با ظرفیت پردازش سی هزار لیتر شیر در یک روز ساخته می شود، بیش از ۲۴۰ میلیون افغانی هزینه خواهد برد و صندوق جهانی توسعه کشاورزی آنرا تمویل خواهد کرد.

دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با ذکرالله صافی، استاد دانشکده زراعت دانشگاه کابل بحث کرده است.

بازار: ساخت یک کارخانه بزرگ پردازش شیر در کابل

مسؤولان شماری از کارخانه های پردازش شیر در کشور از حکومت می خواهند که زمینه ها را برای توسعه سرمایه گذاری های داخلی در این بخش نیز فراهم سازد.

Thumbnail

صندوق جهانی توسعه کشاورزی طرح وزارت زراعت و آبیاری را برای ساخت یک کارخانه بزرگ پردازش شیر در کابل منظور کرده است.

این کارخانه که با ظرفیت پردازش سی هزار لیتر شیر در یک روز ساخته می شود، بیش از ۲۴۰ میلیون افغانی هزینه خواهد برد و صندوق جهانی توسعه کشاورزی آنرا تمویل خواهد کرد.

دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با ذکرالله صافی، استاد دانشکده زراعت دانشگاه کابل بحث کرده است.

هم‌رسانی کنید