Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بازرگانی درپکتیا به ارزش ۶میلیون دالر مرکز پروسس جلغوزه می‌سازد

یک بازرگان در ولایت پکتیا به ارزش شش میلیون دالر یک مرکز پروسس جلغوزه را در این ولایت می‌سازد.

این نخستین مرکز پروسس جلغوزه در حوزۀ جنوب شرق افغانستان است و در آن بیش از یک‌هزار تن مشغول کار خواهند شد.

حاجی محمد گردیزی که روی این مرکز سرمایه‌گذاری کرده‌است، می‌گوید که تلاش دارد جلغوزۀ افغانستان به نام خود افغانستان به کشورهای بیرونی صادر شوند.

او در این باره گفت: «این مرکز، مشکل پروسس جلغوزه را در بسیاری از ولایت‌ها حل خواهد کرد؛ مثل خوست، پکتیا، پکتیکا... پیش از این جلغوزۀ افغانستان به پاکستان می‌رفت و در آن‌جا پروسس می‌شد و سپس به دیگر کشورها صادر می‌شد، اما این روند در سه سال اخیر تغییر کرده‌است. اکنون جلغوزه که به نام طلای سیاه یاد می‌شود، بهای آن در حال افزایش است.»

عبدالنصیر علمیار، ریس اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری پکتیا می‌گوید که این مرکز ظرفیت پروسس ۶۰هزار متریک تُن جلغوزه را در سال خواهد داشت: «این مرکز، نخستین مرکز در این بخش کشور است و این یک دست‌آورد بزرگ برای حکومت و دهقان‌ها است. خواست ما از حکومت این است که از قاچاق جلغوزه جلوگیری کند – حتا اجازه ندهد که یک کیلوگرام هم قاچاق شود. جلغوزه باید در همین‌جا پروسس شود و سپس به خارج صادر شود.»

بربنیاد آمارهای وزارت زراعت و آبیاری، سالانه در حدود ۲۳هزار تُن جلغوزه در افغانستان از جمله ولایت‌های جنوب شرقی پکتیا، پکتیکا و خوست برداشت می‌شود.

بازرگانی درپکتیا به ارزش ۶میلیون دالر مرکز پروسس جلغوزه می‌سازد

بربنیاد آمارهای وزارت زراعت و آبیاری، سالانه در حدود ۲۳هزار تُن جلغوزه در افغانستان از جمله ولایت‌های جنوب شرقی پکتیا، پکتیکا و خوست برداشت می‌شود.

تصویر بندانگشتی

یک بازرگان در ولایت پکتیا به ارزش شش میلیون دالر یک مرکز پروسس جلغوزه را در این ولایت می‌سازد.

این نخستین مرکز پروسس جلغوزه در حوزۀ جنوب شرق افغانستان است و در آن بیش از یک‌هزار تن مشغول کار خواهند شد.

حاجی محمد گردیزی که روی این مرکز سرمایه‌گذاری کرده‌است، می‌گوید که تلاش دارد جلغوزۀ افغانستان به نام خود افغانستان به کشورهای بیرونی صادر شوند.

او در این باره گفت: «این مرکز، مشکل پروسس جلغوزه را در بسیاری از ولایت‌ها حل خواهد کرد؛ مثل خوست، پکتیا، پکتیکا... پیش از این جلغوزۀ افغانستان به پاکستان می‌رفت و در آن‌جا پروسس می‌شد و سپس به دیگر کشورها صادر می‌شد، اما این روند در سه سال اخیر تغییر کرده‌است. اکنون جلغوزه که به نام طلای سیاه یاد می‌شود، بهای آن در حال افزایش است.»

عبدالنصیر علمیار، ریس اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری پکتیا می‌گوید که این مرکز ظرفیت پروسس ۶۰هزار متریک تُن جلغوزه را در سال خواهد داشت: «این مرکز، نخستین مرکز در این بخش کشور است و این یک دست‌آورد بزرگ برای حکومت و دهقان‌ها است. خواست ما از حکومت این است که از قاچاق جلغوزه جلوگیری کند – حتا اجازه ندهد که یک کیلوگرام هم قاچاق شود. جلغوزه باید در همین‌جا پروسس شود و سپس به خارج صادر شود.»

بربنیاد آمارهای وزارت زراعت و آبیاری، سالانه در حدود ۲۳هزار تُن جلغوزه در افغانستان از جمله ولایت‌های جنوب شرقی پکتیا، پکتیکا و خوست برداشت می‌شود.

هم‌رسانی کنید