Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

دهلیز هوایی افغانستان و چین از سوی رییس جمهور گشایش یافت

دهلیز هوایی افغانستان و چین روز سه‌شنبه (۱۵عقرب) رسمأ از سوی رییس‌جمهور اشرف غنی و مقام‌های چینی، گشایش یافت.
 
در یک خبرنامۀ ریاست‌جمهوری آمده‌است که در روز گشایش این دهلیز، ۲۰ تن جلغوزه به سه شهر چین به شمول بیجنگ و شانگ‌های، صادر شد.
 
از سویی‌هم، رییس‌جمهور غنی و مقام‌های چینی در جریان مراسم گشایش این دهلیز هوایی بر گسترش روابط اقتصادی و بازرگانی دو کشور تأکید کردند.
 
قرار است که جلغوزه، یکی از اصلی ترین فرآورده‌های صادراتی افغانستان به چین باشد که از راۀ دهلیز هوایی به این کشور، صادر می‌‎شود.

آقای غنی در این باره گفت: «حقیقت تلخ این است که افغانستان بزرگترین تولید کنندۀ جلغوزه در جهان بود، اما بیشترین تولیدات آن بنام کشورهای دیگر به جهان صادر می‌گردید، اما امروز پیام سکتور خصوصی به دنیا این است که تولیدات افغانستان اکنون به نام خودش به کشورهای جهان، صادر می‌گردد.»
 
او اضافه کرد: «بالای خزانه‌های پنهانی افغانستان چون جلغوزه، پسته و زیره توجه جدی صورت می‌گیرد.»
 
محصولات جلغوزه افغانستان سالانه به ۲۳ هزار متریک تُن می‌رسد و پس از این با نام و نشان افغانستان به بازارهای جهانی صادر خواهد شد.
 
این درحالی‌ا‎ست که در۱۵ جون امسال در جریان دیدار رؤسای چین و افغانستان، مقامات مربوطه دو کشور موافقتنامه صادرات جلغوزۀ افغانستان را به چین، امضا کردند.
 
پیش از این، شماری‌ از بازرگانان جلغوزه در خوست گفته بودند که هرسال پاکستان بیشترین سود را از صادرات جلغوزۀ کشور، به‌دست می‌آورد.
 
بربنیاد آمارهای وزارت زراعت و آبیاری، سالانه در حدود ۲۳هزار تن جلغوزه در افغانستان تولید می‌شود، آماری که بازرگانان جلغوزه در حدود ۳۳هزار تن می‌گویند.

دهلیز هوایی افغانستان و چین از سوی رییس جمهور گشایش یافت

رییس‌جمهور غنی در جریان مراسم گشایش این دهلیز هوایی گفت که پس از این، ۱۵ عقرب همه ساله به عنوان روز ملی جلغوزه تجلیل می‌شود.

Thumbnail

دهلیز هوایی افغانستان و چین روز سه‌شنبه (۱۵عقرب) رسمأ از سوی رییس‌جمهور اشرف غنی و مقام‌های چینی، گشایش یافت.
 
در یک خبرنامۀ ریاست‌جمهوری آمده‌است که در روز گشایش این دهلیز، ۲۰ تن جلغوزه به سه شهر چین به شمول بیجنگ و شانگ‌های، صادر شد.
 
از سویی‌هم، رییس‌جمهور غنی و مقام‌های چینی در جریان مراسم گشایش این دهلیز هوایی بر گسترش روابط اقتصادی و بازرگانی دو کشور تأکید کردند.
 
قرار است که جلغوزه، یکی از اصلی ترین فرآورده‌های صادراتی افغانستان به چین باشد که از راۀ دهلیز هوایی به این کشور، صادر می‌‎شود.

آقای غنی در این باره گفت: «حقیقت تلخ این است که افغانستان بزرگترین تولید کنندۀ جلغوزه در جهان بود، اما بیشترین تولیدات آن بنام کشورهای دیگر به جهان صادر می‌گردید، اما امروز پیام سکتور خصوصی به دنیا این است که تولیدات افغانستان اکنون به نام خودش به کشورهای جهان، صادر می‌گردد.»
 
او اضافه کرد: «بالای خزانه‌های پنهانی افغانستان چون جلغوزه، پسته و زیره توجه جدی صورت می‌گیرد.»
 
محصولات جلغوزه افغانستان سالانه به ۲۳ هزار متریک تُن می‌رسد و پس از این با نام و نشان افغانستان به بازارهای جهانی صادر خواهد شد.
 
این درحالی‌ا‎ست که در۱۵ جون امسال در جریان دیدار رؤسای چین و افغانستان، مقامات مربوطه دو کشور موافقتنامه صادرات جلغوزۀ افغانستان را به چین، امضا کردند.
 
پیش از این، شماری‌ از بازرگانان جلغوزه در خوست گفته بودند که هرسال پاکستان بیشترین سود را از صادرات جلغوزۀ کشور، به‌دست می‌آورد.
 
بربنیاد آمارهای وزارت زراعت و آبیاری، سالانه در حدود ۲۳هزار تن جلغوزه در افغانستان تولید می‌شود، آماری که بازرگانان جلغوزه در حدود ۳۳هزار تن می‌گویند.

هم‌رسانی کنید