تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دومین محمولۀ صادراتی کشور از راه لاجورد به آذربایجان رسیده‌است

دومین محمولۀ کالاهای صادراتی کشور از راه لاجورد، به روز سی و یکم ماه حمل از بندر تورغندی هرات به سوی ترکیه حرکت کرد.

ادارۀ ترانسپورت جاده وزارت ترانسپورت، می‌گوید که این محموله از ترکمنستان گذشته است و در حال حاضر در آذربایجان است.

این محمولۀ صادراتی به ارزش یک میلیون دالر شامل هفده تن کشمیره می‌باشد که قرار است به انگلستان انتقال یابد.

حکمت‌الله قوانچ، سخن‎گوی ادارۀ ترانسپورت جاده گفت: «در محمولۀ دوم هفده تن کشمیره است که ارزش مجموعی آن یک میلیون دالر است. این محموله در چارچوب سیستم «کارنت تیر» از سوی شرکت «افغان تیر» انتقال داده می‌شود که به‌زودی به ترکیه می‌رسد.»

قراربود این محموله در درازای دوازده روز یعنی تا فردا جمعه به ترکیه برسد، اما یک بار دیگر انتقال محموله از راه لاجورد زمانگیر شده است.

اتاق تجارت و صنایع می‌گوید که بخش خصوصی برای صادرات کالاهای گونه گون در سیزده موتر آماده شده بودند اما به علت مشکلات در گرفتن ویزه کشورهای عضو راه لاجورد تنها یک موتر توانست حرکت کند.

عتیق‌الله نصرت، رییس هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع بیان داشت: «تا زمانی که مشکل ویزه حل نشود، بازرگانان ما به گونه مثمر و مؤثر نمی توانند از این راه استفاده کنند. یگانه مشکلی که باقی مانده است مشکل ویزه است.»

ادارۀ ترانسپورت جاده می‌گوید که نماینده‌گان کشورهای عضو راه لاجورد هم اکنون در گرجستان روی حل مشکل ویزه و امضای تفاهم نامه یی در این بخش گفت‌وگو می‌کنند و ممکن است تا چند روز دیگر این تفاهم نامه امضاء شود.

نخستین محمولۀ صادراتی افغانستان از راه لاجورد، در ماه دسامبر سال گذشتۀ میلادی صادر شد.

دومین محمولۀ صادراتی کشور از راه لاجورد به آذربایجان رسیده‌است

این محمولۀ صادراتی به ارزش یک میلیون دالر شامل هفده تن کشمیره می‌باشد که قرار است به انگلستان انتقال یابد.

تصویر بندانگشتی

دومین محمولۀ کالاهای صادراتی کشور از راه لاجورد، به روز سی و یکم ماه حمل از بندر تورغندی هرات به سوی ترکیه حرکت کرد.

ادارۀ ترانسپورت جاده وزارت ترانسپورت، می‌گوید که این محموله از ترکمنستان گذشته است و در حال حاضر در آذربایجان است.

این محمولۀ صادراتی به ارزش یک میلیون دالر شامل هفده تن کشمیره می‌باشد که قرار است به انگلستان انتقال یابد.

حکمت‌الله قوانچ، سخن‎گوی ادارۀ ترانسپورت جاده گفت: «در محمولۀ دوم هفده تن کشمیره است که ارزش مجموعی آن یک میلیون دالر است. این محموله در چارچوب سیستم «کارنت تیر» از سوی شرکت «افغان تیر» انتقال داده می‌شود که به‌زودی به ترکیه می‌رسد.»

قراربود این محموله در درازای دوازده روز یعنی تا فردا جمعه به ترکیه برسد، اما یک بار دیگر انتقال محموله از راه لاجورد زمانگیر شده است.

اتاق تجارت و صنایع می‌گوید که بخش خصوصی برای صادرات کالاهای گونه گون در سیزده موتر آماده شده بودند اما به علت مشکلات در گرفتن ویزه کشورهای عضو راه لاجورد تنها یک موتر توانست حرکت کند.

عتیق‌الله نصرت، رییس هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع بیان داشت: «تا زمانی که مشکل ویزه حل نشود، بازرگانان ما به گونه مثمر و مؤثر نمی توانند از این راه استفاده کنند. یگانه مشکلی که باقی مانده است مشکل ویزه است.»

ادارۀ ترانسپورت جاده می‌گوید که نماینده‌گان کشورهای عضو راه لاجورد هم اکنون در گرجستان روی حل مشکل ویزه و امضای تفاهم نامه یی در این بخش گفت‌وگو می‌کنند و ممکن است تا چند روز دیگر این تفاهم نامه امضاء شود.

نخستین محمولۀ صادراتی افغانستان از راه لاجورد، در ماه دسامبر سال گذشتۀ میلادی صادر شد.

هم‌رسانی کنید