تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

'روزانه بیش از یک میلیون دالر از مرز هرات به ایران قاچاق می‌شود'

اتحادیۀ صرافان هرات می‌گوید که روزانه بیش از یک میلیون دالر از مرز این ولایت به ایران قاچاق می‌شود.

به گفتۀ مسؤولان این اتحادیه، قاچاق دالر به ایران اثرهای منفی بر اوضاع اقتصادی کشور به‌ویژه وضع اقتصادی هرات به‌جا گذاشته‌است.

بهاء الدین رحیمی، رییس اتحادیۀ صرافان هرات اظهار داشت: «موترهایی که ترانزیت دارند به ایران و رفت‌وآمد دارند به این کشور و همین‌طور تاجران به‌خاطر سود زیاد، دست به این کار می‌زنند.»

در همین حال، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری هرات نیز می‌گوید که گرد‌آوری دالر از بازاری‌های هرات و انتقال آن به کشورهای همسایه، اقتصاد کشور را زیانمند ساخته‌است.

عبدالله دشتی، معاون اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری هرات گفت: «این کار بر کاروبار تاجران در افغانستان تأثیرات زیاد دارد.»

مقام‌های محلی هرات، انتقال غیرقانونی دالر از این ولایت به بیرون از کشور را تأیید می‌کنند، اما تأکید می‌ورزند که تدابیر جدی برای جلوگیری از قاچاق ارز به بیرون از کشور در مرزها گرفته شده‌است.

جیلانی فرهاد، سخن‌گوی والی هرات بیان داشت: «بعضی افراد فرصت طلب می‌خواهند که با قاچاق اسعار، زر اندوزی بکنند اما نیروهای امنیتی که در سرحدات موظف استند به‌گونۀ جدی با متخلفین برخورد می‌کنند.»

با آن‌که مقام‌های محلی هرات از بازداشت ده‌ها تن در پیوند به قاچاق دالر به بیرون از کشور خبر می‌دهند، اما برخی از آگاهان امور می‌گویند که حتا شماری از مقام‌های دولتی در قاچاق ارز دست دارند و حکومت تا هنوز نتوانسته‌است آنان را بازداشت کند.

'روزانه بیش از یک میلیون دالر از مرز هرات به ایران قاچاق می‌شود'

تاق تجارت و سرمایه‌گذاری هرات نیز می‌گوید که گرد‌آوری دالر از بازاری‌های هرات و انتقال آن به کشورهای همسایه، اقتصاد کشور را زیانمند ساخته‌است.

تصویر بندانگشتی

اتحادیۀ صرافان هرات می‌گوید که روزانه بیش از یک میلیون دالر از مرز این ولایت به ایران قاچاق می‌شود.

به گفتۀ مسؤولان این اتحادیه، قاچاق دالر به ایران اثرهای منفی بر اوضاع اقتصادی کشور به‌ویژه وضع اقتصادی هرات به‌جا گذاشته‌است.

بهاء الدین رحیمی، رییس اتحادیۀ صرافان هرات اظهار داشت: «موترهایی که ترانزیت دارند به ایران و رفت‌وآمد دارند به این کشور و همین‌طور تاجران به‌خاطر سود زیاد، دست به این کار می‌زنند.»

در همین حال، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری هرات نیز می‌گوید که گرد‌آوری دالر از بازاری‌های هرات و انتقال آن به کشورهای همسایه، اقتصاد کشور را زیانمند ساخته‌است.

عبدالله دشتی، معاون اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری هرات گفت: «این کار بر کاروبار تاجران در افغانستان تأثیرات زیاد دارد.»

مقام‌های محلی هرات، انتقال غیرقانونی دالر از این ولایت به بیرون از کشور را تأیید می‌کنند، اما تأکید می‌ورزند که تدابیر جدی برای جلوگیری از قاچاق ارز به بیرون از کشور در مرزها گرفته شده‌است.

جیلانی فرهاد، سخن‌گوی والی هرات بیان داشت: «بعضی افراد فرصت طلب می‌خواهند که با قاچاق اسعار، زر اندوزی بکنند اما نیروهای امنیتی که در سرحدات موظف استند به‌گونۀ جدی با متخلفین برخورد می‌کنند.»

با آن‌که مقام‌های محلی هرات از بازداشت ده‌ها تن در پیوند به قاچاق دالر به بیرون از کشور خبر می‌دهند، اما برخی از آگاهان امور می‌گویند که حتا شماری از مقام‌های دولتی در قاچاق ارز دست دارند و حکومت تا هنوز نتوانسته‌است آنان را بازداشت کند.

هم‌رسانی کنید