Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سیگر: بیش از ۱۳۲میلیارد دالر برای بازسازی افغانستان هزینه شده‌اند

ادارۀ بازرس ویژۀ امریکا برای بازسازی افغانستان (سیگر) در تازه‌ترین گزارشی که به کانگرس ایالات متحده ارایه کرده‌است، گفته‌است که در هفده سال گذشته، بیش از ۱۳۲میلیارد دالر برای بازسازی افغانستان هزینه شده‌اند.

بربنیاد این گزارش، در مدت هفده سال، ۱۱۴.۲میلیارد دالر برای صندوق بزرگ بازسازی افغانستان هزینه شده‌اند و ۳۴.۴۶ میلیارد دالر دیگر هم هزینۀ حکومت‌داری و توسعه، شده‌اند.

جان ساپکو، بازرس ویژۀ امریکا برای بازسازی افغانستان در بخش دیگر از گزارش خود، از کاهش درآمدهای حکومت افغانستان خبر داده‌است و نوشته که احتمال دارد حکومت افغانستان در رسیدن به هدفی که برای درآمدهایش تعیین کرده‌است، امسال نرسد.

شماری از نهادهای ناظر، می‌گویند که بخش بزرگ از پول‌هایی که برای بازسازی افغانستان اختصاص یافته بودند، به حدر رفته‌اند.

ناصر تیموری، عضو دیده‌بان شفافیت افغانستان در این باره گفت: «پول‌ها معمولأ در دو عرصۀ بزرگ به حدر رفته‌است؛ یکی که برنامه‌ریزی غلط بوده و در موارد دیگر به افرادی که آلوده به فساد بوده‌اند و به مردم و دولت افغانستان تعهدی نداشته‌اند، زمینۀ اختلاس را فراهم ساختند.»

اقبال صافی، عضو مجلس نماینده‌گان نیز افزود: «کمک‌ها در بعضی جاها مؤثر بوده، ولی چیزی‌که فکر می‌کردیم در بخش نیروهای امنیتی افغانستان که در طول هژده سال باید به او حدی که باید از طریق این کمک‌ها سر پای خود می‌شد، متأسفانه ما در بخش هوایی هم مشکلات داریم در بخش پیاده هم مشکلات داریم.»

اما، وزارت مالیه می‌گوید که درآمد داخلی افغانستان در سال جاری نُه میلیارد افغانی افزایش یافته‌است و با گردآوری عواید داخلی افغانستان به درآمد هدف‌گذاری شده‌اش خواهد رسید.

شمعروز خان مسجدی، سخن‌گوی وزارت مالیه بیان داشت: «امسال نسبت به سال گذشته، در حالت فعلی ده میلیارد افغانی اضافه جمع‌آوری کردیم که امسال ما ۱۶۰میلیارد داریم و تا آخر سال کوشش ما این است که یک رقمی را بگیریم و هدفی را که در سند بودجۀ ملی داریم، بدست بیاوریم.»

در بخش دیگر گزراش بازرس ویژۀ امریکا برای بازسازی افغانستان، نوشته شده‌است که تا ماه جون سال روان میلادی، ۷۶۴.۵ میلیارد دالر دیگر در مدت هفده سال، هزینۀ نظامیان امریکایی در افغانستان شده‌است.

سیگر: بیش از ۱۳۲میلیارد دالر برای بازسازی افغانستان هزینه شده‌اند

جان ساپکو، بازرس ویژۀ امریکا برای بازسازی افغانستان در بخش دیگر از گزارش خود، از کاهش درآمدهای حکومت افغانستان خبر داده‌است.

تصویر بندانگشتی

ادارۀ بازرس ویژۀ امریکا برای بازسازی افغانستان (سیگر) در تازه‌ترین گزارشی که به کانگرس ایالات متحده ارایه کرده‌است، گفته‌است که در هفده سال گذشته، بیش از ۱۳۲میلیارد دالر برای بازسازی افغانستان هزینه شده‌اند.

بربنیاد این گزارش، در مدت هفده سال، ۱۱۴.۲میلیارد دالر برای صندوق بزرگ بازسازی افغانستان هزینه شده‌اند و ۳۴.۴۶ میلیارد دالر دیگر هم هزینۀ حکومت‌داری و توسعه، شده‌اند.

جان ساپکو، بازرس ویژۀ امریکا برای بازسازی افغانستان در بخش دیگر از گزارش خود، از کاهش درآمدهای حکومت افغانستان خبر داده‌است و نوشته که احتمال دارد حکومت افغانستان در رسیدن به هدفی که برای درآمدهایش تعیین کرده‌است، امسال نرسد.

شماری از نهادهای ناظر، می‌گویند که بخش بزرگ از پول‌هایی که برای بازسازی افغانستان اختصاص یافته بودند، به حدر رفته‌اند.

ناصر تیموری، عضو دیده‌بان شفافیت افغانستان در این باره گفت: «پول‌ها معمولأ در دو عرصۀ بزرگ به حدر رفته‌است؛ یکی که برنامه‌ریزی غلط بوده و در موارد دیگر به افرادی که آلوده به فساد بوده‌اند و به مردم و دولت افغانستان تعهدی نداشته‌اند، زمینۀ اختلاس را فراهم ساختند.»

اقبال صافی، عضو مجلس نماینده‌گان نیز افزود: «کمک‌ها در بعضی جاها مؤثر بوده، ولی چیزی‌که فکر می‌کردیم در بخش نیروهای امنیتی افغانستان که در طول هژده سال باید به او حدی که باید از طریق این کمک‌ها سر پای خود می‌شد، متأسفانه ما در بخش هوایی هم مشکلات داریم در بخش پیاده هم مشکلات داریم.»

اما، وزارت مالیه می‌گوید که درآمد داخلی افغانستان در سال جاری نُه میلیارد افغانی افزایش یافته‌است و با گردآوری عواید داخلی افغانستان به درآمد هدف‌گذاری شده‌اش خواهد رسید.

شمعروز خان مسجدی، سخن‌گوی وزارت مالیه بیان داشت: «امسال نسبت به سال گذشته، در حالت فعلی ده میلیارد افغانی اضافه جمع‌آوری کردیم که امسال ما ۱۶۰میلیارد داریم و تا آخر سال کوشش ما این است که یک رقمی را بگیریم و هدفی را که در سند بودجۀ ملی داریم، بدست بیاوریم.»

در بخش دیگر گزراش بازرس ویژۀ امریکا برای بازسازی افغانستان، نوشته شده‌است که تا ماه جون سال روان میلادی، ۷۶۴.۵ میلیارد دالر دیگر در مدت هفده سال، هزینۀ نظامیان امریکایی در افغانستان شده‌است.

هم‌رسانی کنید