تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

فرار مالیه دهنده‌گان از پرداخت مالیات

سراج الحق مراد، رییس اتحادیۀ شرکت‌های خدمات مالی روز سه شنبه (۲۲ دلو) می‌گوید که در کنار فساد در نهادهای دولتی و نبود اطلاعات از پروسه ‌های پرداخت مالیات، نگرفتن جواز کار از سوی شرکت‌ها و افراد در کشور یکی از راه‌های فرار از مالیات است.

او افزود که تاکنون هپچ برنامه یی برای بررسی از بازارها و شناسایی مالیه دهنده‌گان درکشور، وجود ندارد.

او می افزاید: «شماری عوامل که یکی آن جواز نگرفتن است، بیشتر در افغانستان وجود دارد، به خاطر فرار از مالیات با وجود فساد. و اکثرأ کوشش می‌ کنند که اگر بدون جواز بتوانند شماری از پروژها و شماری از منابع عایداتی را پیدا بکنند، جواز نمی‌ گیرند و در نهایت امر جواز می‌ گیرند.»

خانجان الکوزی، عضو هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری نیز در این باره گفت: « میان خود وزارت مالیه و وزارت تجارت مناسبات وجود ندارد. خود وزارت تجارت که مسؤولیت جواز دهی را به عهده دارد، هر قدر که وزارت تجارت جواز را آسان کند و وزارت مالیه آنرا سخت کند. این به درد نمی خورد.»

از سوی هم، شمروز خان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه می ‌گوید که در جمع آوری مالیات از افراد و نهادها؛ معیار برای شان جواز نیست و این نهاد از تمامی فعالیت‌ های اقتصادی در سراسر کشور مالیات می‌ گیرد.

او افزود: «هر فعالیت تجارتی که در کشور باشد، جواز داشته باشد، نداشته باشد ما مالیات خود را اخذ می ‌کنیم. اما داشتن جواز اگر به خاطر یک فعالیت تجارتی شرط باشد و مسؤولیت وزارت محترم تجارت است که برای شان جواز بدهد، در وزارت مالیه ما کدام ارگان نداریم که فقط موارد جواز تجارتی را بررسی کند.»

مسؤولان ریاست عمومی ثبت مرکزی و مالکیت ‌های فکری وزارت صنعت و تجارت می‌ گوید که این نهاد تنها در بخش توزیع جواز، تشبث کار می ‌کند.

فرار مالیه دهنده‌گان از پرداخت مالیات

وزارت مالیه می ‌گوید که از بازار آگاهی لازم دارد و از هر نوع فعالیت‌های اقتصادی مالیه می ‌گیرد.

Thumbnail

سراج الحق مراد، رییس اتحادیۀ شرکت‌های خدمات مالی روز سه شنبه (۲۲ دلو) می‌گوید که در کنار فساد در نهادهای دولتی و نبود اطلاعات از پروسه ‌های پرداخت مالیات، نگرفتن جواز کار از سوی شرکت‌ها و افراد در کشور یکی از راه‌های فرار از مالیات است.

او افزود که تاکنون هپچ برنامه یی برای بررسی از بازارها و شناسایی مالیه دهنده‌گان درکشور، وجود ندارد.

او می افزاید: «شماری عوامل که یکی آن جواز نگرفتن است، بیشتر در افغانستان وجود دارد، به خاطر فرار از مالیات با وجود فساد. و اکثرأ کوشش می‌ کنند که اگر بدون جواز بتوانند شماری از پروژها و شماری از منابع عایداتی را پیدا بکنند، جواز نمی‌ گیرند و در نهایت امر جواز می‌ گیرند.»

خانجان الکوزی، عضو هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری نیز در این باره گفت: « میان خود وزارت مالیه و وزارت تجارت مناسبات وجود ندارد. خود وزارت تجارت که مسؤولیت جواز دهی را به عهده دارد، هر قدر که وزارت تجارت جواز را آسان کند و وزارت مالیه آنرا سخت کند. این به درد نمی خورد.»

از سوی هم، شمروز خان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه می ‌گوید که در جمع آوری مالیات از افراد و نهادها؛ معیار برای شان جواز نیست و این نهاد از تمامی فعالیت‌ های اقتصادی در سراسر کشور مالیات می‌ گیرد.

او افزود: «هر فعالیت تجارتی که در کشور باشد، جواز داشته باشد، نداشته باشد ما مالیات خود را اخذ می ‌کنیم. اما داشتن جواز اگر به خاطر یک فعالیت تجارتی شرط باشد و مسؤولیت وزارت محترم تجارت است که برای شان جواز بدهد، در وزارت مالیه ما کدام ارگان نداریم که فقط موارد جواز تجارتی را بررسی کند.»

مسؤولان ریاست عمومی ثبت مرکزی و مالکیت ‌های فکری وزارت صنعت و تجارت می‌ گوید که این نهاد تنها در بخش توزیع جواز، تشبث کار می ‌کند.

هم‌رسانی کنید