تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
بازرگانی

قراراست مرکز واحدمعلومات‌جغرافیایی با کمک بانک‌آسیایی ساخته‌شود

رییس ادارۀ احصائیه‌یی مرکزی می‌گوید که تاکنون به‌علت نبود یک مرکز واحد اطلاع‌رسانی جغرافیایی یا «جی‌آی‌اس» در کشور، نهادهای دولتی و نهاد‌های جهانی هزینه‌های بزرگی را برای خرید این اطلاعات از بیرون پرداخته‌اند.
 
آنان می‌گویند که اکنون با کمک یک میلیون دالر بانک توسعۀ آسیایی، مرکز واحد معلومات جغرافیایی را در کشور می‌سازند.
 
در این بخش از برنامه، گرداننده زرمینه محمدی گفت‌وگویی را با شکیبا رحیمی، رییس «جی‌ای‌اس» ادارۀ مرکزی احصاییه، انجام داده‌است.
 
در بخش دیگری از این برنامه، گرداننده محمدی، هم‌چنان دربارۀ ساختن مراکز فرایند فرآورده‌های کشاورزی در کشور، گفت‌وگویی را با خان‌محمد فروتن، رییس شرکت تولیدی برنج شعیب فیصل، انجام داده‌است.
 
در یک گفت‌وگویی دیگری، محمدی، دربارۀ کاهش ۵۰درصدی بهای زعفران در ولایت هرات، با ابراهیم عادل رییس شورای زعفران‌کاران هرات، ‌بحثی را انجام داده‌است.

بازرگانی

قراراست مرکز واحدمعلومات‌جغرافیایی با کمک بانک‌آسیایی ساخته‌شود

Over the last 15 years, about $1 billion USD has been spent on purchasing systems, software and images containing geographic information.

Thumbnail

رییس ادارۀ احصائیه‌یی مرکزی می‌گوید که تاکنون به‌علت نبود یک مرکز واحد اطلاع‌رسانی جغرافیایی یا «جی‌آی‌اس» در کشور، نهادهای دولتی و نهاد‌های جهانی هزینه‌های بزرگی را برای خرید این اطلاعات از بیرون پرداخته‌اند.
 
آنان می‌گویند که اکنون با کمک یک میلیون دالر بانک توسعۀ آسیایی، مرکز واحد معلومات جغرافیایی را در کشور می‌سازند.
 
در این بخش از برنامه، گرداننده زرمینه محمدی گفت‌وگویی را با شکیبا رحیمی، رییس «جی‌ای‌اس» ادارۀ مرکزی احصاییه، انجام داده‌است.
 
در بخش دیگری از این برنامه، گرداننده محمدی، هم‌چنان دربارۀ ساختن مراکز فرایند فرآورده‌های کشاورزی در کشور، گفت‌وگویی را با خان‌محمد فروتن، رییس شرکت تولیدی برنج شعیب فیصل، انجام داده‌است.
 
در یک گفت‌وگویی دیگری، محمدی، دربارۀ کاهش ۵۰درصدی بهای زعفران در ولایت هرات، با ابراهیم عادل رییس شورای زعفران‌کاران هرات، ‌بحثی را انجام داده‌است.

هم‌رسانی کنید