Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

مودی و روحانی در بارۀ بندر چابهار گفت وگو می‏‎کنند

انتظار می رود حسن روحانی، رییس جمهور ایران که در یک سفر رسمی در هند است، با نارندرا مودی، نخست وزیر هند دیدار و در بارۀ مسایل دوجانبه و نیز در بارۀ بندر در حال توسعۀ چابهار گفت و گو کند.

بربنیاد گزارش های رسانه های هندی، گسترش تجارت میان ایران و هند از آجندای دیگر گفت وگوها میان این دو رهبر استند.

این در حالی است که حسن روحانی، به روز جمعه گفت:«ایران از نگاه نفت و گاز طبیعی غنی است و آماده است که منابع طبیعی خود برای پیشرفت و ترقی آن با هند شریک سازد.»

براساس توافقنامه، هند برای تأمین تجهیزات بندر چابهار در جنوب شرق ایران، هشتاد و پنج میلیون دالر سرمایه گذاری خواهد کرد.

همزمان با این، روحانی در سخنرانی روز جمعه اش، بر اهمیت آب بندر چابهار تأکید کرد و گفت که این مسیر، مسیر ترانزیت را برای هند به ایران، افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی و اروپا باز خواهد کرد.

در همین حال ،مقام های افغان گفته اند که این بندر، به نوبۀ خود جای گزین بندر کراچی در پاکستان برای افغانستان خواهد شد که قادر خواهد بود صادرات محصولات نه تنها به آسیای مرکزی، بل که به ایالات متحده، اروپا و آفریقا نیز صادر شوند.

سید یحیا اخلاقی، رییس ترانزیت و تسهیلات تجارتی وزارت تجارت و صنایع به رسانه های ایران گفته که کابل تصمیم گرفته تا محصولات خود را از راه بندر چا بهار صادر کند.

آقای اخلاقی افزوده که بندر چابهار، امکانات خوبی دارد و حمل و نقل ارزان تر و آسان را برای افغانستان محاط به خشکه، مهیا می سازد: «این بندر دسترسی ما را نه تنها به بازار هند، بلکه به کشورهای عربی نیز مهیا می سازد.»

به گفتۀ وی، افغانستان با توجه به مشکلات موجود، صادرات خود را از مسیرهای کراچی -تورخم و کراچی-چمن پاکستان کاهش داده است.

اما اخلاقی امیدوار است که با افزایش ظرفیت بندر چابهار، راه های جدید همکاری میان کشورهای منطقه باز شود.

چابهار یک راه حمل و نقل را در میان سه کشور - هند، ایران و افغانستان ایجاد خواهد کرد. استفاده از بندر چابهار، به عنوان یکی از مراکز منطقه یی برای حمل و نقل دریایی در ایران نیز است.

انتظار می رود که این بندر تا پایان سال ۲۰۱۸ به طور کامل به بهره برداری سپرده شو؛ زیرا دهلی نو متعهد به توسعۀ یک منطقه تجارت آزاد در اطراف بندر است.

در ماه اکتبر، هند از طریق چابهار اولین محمولۀ ۱۵هزار تُن گندم خود را به افغانستان فرستاد.

مودی و روحانی در بارۀ بندر چابهار گفت وگو می‏‎کنند

قرار است رییس جمهور ایران و نخست وزیر هند، در بارۀ بندر چابهار و چگونگی سرمایه گذاری در این بندر، گفت و گو کنند.

Thumbnail

انتظار می رود حسن روحانی، رییس جمهور ایران که در یک سفر رسمی در هند است، با نارندرا مودی، نخست وزیر هند دیدار و در بارۀ مسایل دوجانبه و نیز در بارۀ بندر در حال توسعۀ چابهار گفت و گو کند.

بربنیاد گزارش های رسانه های هندی، گسترش تجارت میان ایران و هند از آجندای دیگر گفت وگوها میان این دو رهبر استند.

این در حالی است که حسن روحانی، به روز جمعه گفت:«ایران از نگاه نفت و گاز طبیعی غنی است و آماده است که منابع طبیعی خود برای پیشرفت و ترقی آن با هند شریک سازد.»

براساس توافقنامه، هند برای تأمین تجهیزات بندر چابهار در جنوب شرق ایران، هشتاد و پنج میلیون دالر سرمایه گذاری خواهد کرد.

همزمان با این، روحانی در سخنرانی روز جمعه اش، بر اهمیت آب بندر چابهار تأکید کرد و گفت که این مسیر، مسیر ترانزیت را برای هند به ایران، افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی و اروپا باز خواهد کرد.

در همین حال ،مقام های افغان گفته اند که این بندر، به نوبۀ خود جای گزین بندر کراچی در پاکستان برای افغانستان خواهد شد که قادر خواهد بود صادرات محصولات نه تنها به آسیای مرکزی، بل که به ایالات متحده، اروپا و آفریقا نیز صادر شوند.

سید یحیا اخلاقی، رییس ترانزیت و تسهیلات تجارتی وزارت تجارت و صنایع به رسانه های ایران گفته که کابل تصمیم گرفته تا محصولات خود را از راه بندر چا بهار صادر کند.

آقای اخلاقی افزوده که بندر چابهار، امکانات خوبی دارد و حمل و نقل ارزان تر و آسان را برای افغانستان محاط به خشکه، مهیا می سازد: «این بندر دسترسی ما را نه تنها به بازار هند، بلکه به کشورهای عربی نیز مهیا می سازد.»

به گفتۀ وی، افغانستان با توجه به مشکلات موجود، صادرات خود را از مسیرهای کراچی -تورخم و کراچی-چمن پاکستان کاهش داده است.

اما اخلاقی امیدوار است که با افزایش ظرفیت بندر چابهار، راه های جدید همکاری میان کشورهای منطقه باز شود.

چابهار یک راه حمل و نقل را در میان سه کشور - هند، ایران و افغانستان ایجاد خواهد کرد. استفاده از بندر چابهار، به عنوان یکی از مراکز منطقه یی برای حمل و نقل دریایی در ایران نیز است.

انتظار می رود که این بندر تا پایان سال ۲۰۱۸ به طور کامل به بهره برداری سپرده شو؛ زیرا دهلی نو متعهد به توسعۀ یک منطقه تجارت آزاد در اطراف بندر است.

در ماه اکتبر، هند از طریق چابهار اولین محمولۀ ۱۵هزار تُن گندم خود را به افغانستان فرستاد.

هم‌رسانی کنید