Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مسوولان: با مقام‌های ایران درباره افزایش داد و ستد از بندر چابهار تاکید شد

هیات فنی امارت اسلامی در دیدار با مسوولان ایرانی در بندر چابهار به افزایش داد و ستد از این بندر تاکید کرده است.

در این دیدار هم‌چنان درباره افزایش کالاهای ترانزیتی از مسیر چابهار، کاهش هزینه حمل و نقل و سرمایه‌گذاری بازرگانان افغان در بندر کراچی گفت‌وگو شده است.

آخندزاده عبدالسلام جواد سخن‌گوی وزارت صنعت و تجارت: «در این دیدار درباره افزایش تردد کشتی‌ها، و تعداد کانتینرهای یخچالی‌ها، تشخیص و اجاره طولانی مدت زمین برای تخلیه و بارگیری کانتنرها، تشخیص و فروش زمین برای انبار اموال ترانزیتی، مرکز لوژیستیکی و تشخیص و فروش زمین برای بازرگانان در شهرک صنعتی منطقه چابهار تبادل نظر کرده‌اند.»

کم‌هزینه‌ترین راه برای انتقال کالاهای بازرگانی داد و ستد از راه بحر است، اما افغانستان از جمله کشورهای است که به بحر راه ندارد و از طریق دیگر کشورها داد وستد را انجام می‌دهد.

شماری از بازرگانان می‌گویند که هم‌اکنون داد و ستد افغانستان از بندر عباس و بندر کراچی انجام می‌شود که هزینه آن نیز بلند است.

زلمی عظیمی بازرگان گفت: «هم‌اکنون که بازرگانان افغان واردات شان را از طریق بندرهای کراچی پاکستان و بندر عباس ایران انجام می‌دهند که این دو بندر ترانسپورتیشن و مصارفات خیلی زیاد است و اجناس قیمت تمام می‌شوند.»

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که آوردن سهولت‌ها در بندر کراچی در افزایش تجارت افغانستان با هند نقش مهم دارد.

خانجان الکوزی عضو هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری گفت: «در چابهار برای ما ذخایر، انگرها و گدام‌ها داده شود و در آن‌جا ما سردخانه داشته باشیم که جنس خود را نگه‌داریم یا ترانسپورتی باشد که در آن‌جا ما جنس خود را که زود خراب می‌شود را در موترهای یخچال‌دار بمانیم و در هفته دوبار ۴۰۰ کانتینر از دو طرف رفت‌وآمد داشته باشد. مشکل ما همرای پاکستان و در صادرات حل می‌شود.»

هم‌اکنون کم‌هزینه‌ترین راه بندر کراچی است که بازرگانان از آن طریق داد و ستد دارند، اما محدودیت‌ها و بسته شدن این بندر پیش از این به مدت دو ماه تا ۳۶ میلیون دالر زیان به بازرگانان افغان وارد کرده است.

مسوولان: با مقام‌های ایران درباره افزایش داد و ستد از بندر چابهار تاکید شد

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که آوردن سهولت‌ها در بندر کراچی در افزایش تجارت افغانستان با هند نقش مهم دارد.

تصویر بندانگشتی

هیات فنی امارت اسلامی در دیدار با مسوولان ایرانی در بندر چابهار به افزایش داد و ستد از این بندر تاکید کرده است.

در این دیدار هم‌چنان درباره افزایش کالاهای ترانزیتی از مسیر چابهار، کاهش هزینه حمل و نقل و سرمایه‌گذاری بازرگانان افغان در بندر کراچی گفت‌وگو شده است.

آخندزاده عبدالسلام جواد سخن‌گوی وزارت صنعت و تجارت: «در این دیدار درباره افزایش تردد کشتی‌ها، و تعداد کانتینرهای یخچالی‌ها، تشخیص و اجاره طولانی مدت زمین برای تخلیه و بارگیری کانتنرها، تشخیص و فروش زمین برای انبار اموال ترانزیتی، مرکز لوژیستیکی و تشخیص و فروش زمین برای بازرگانان در شهرک صنعتی منطقه چابهار تبادل نظر کرده‌اند.»

کم‌هزینه‌ترین راه برای انتقال کالاهای بازرگانی داد و ستد از راه بحر است، اما افغانستان از جمله کشورهای است که به بحر راه ندارد و از طریق دیگر کشورها داد وستد را انجام می‌دهد.

شماری از بازرگانان می‌گویند که هم‌اکنون داد و ستد افغانستان از بندر عباس و بندر کراچی انجام می‌شود که هزینه آن نیز بلند است.

زلمی عظیمی بازرگان گفت: «هم‌اکنون که بازرگانان افغان واردات شان را از طریق بندرهای کراچی پاکستان و بندر عباس ایران انجام می‌دهند که این دو بندر ترانسپورتیشن و مصارفات خیلی زیاد است و اجناس قیمت تمام می‌شوند.»

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که آوردن سهولت‌ها در بندر کراچی در افزایش تجارت افغانستان با هند نقش مهم دارد.

خانجان الکوزی عضو هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری گفت: «در چابهار برای ما ذخایر، انگرها و گدام‌ها داده شود و در آن‌جا ما سردخانه داشته باشیم که جنس خود را نگه‌داریم یا ترانسپورتی باشد که در آن‌جا ما جنس خود را که زود خراب می‌شود را در موترهای یخچال‌دار بمانیم و در هفته دوبار ۴۰۰ کانتینر از دو طرف رفت‌وآمد داشته باشد. مشکل ما همرای پاکستان و در صادرات حل می‌شود.»

هم‌اکنون کم‌هزینه‌ترین راه بندر کراچی است که بازرگانان از آن طریق داد و ستد دارند، اما محدودیت‌ها و بسته شدن این بندر پیش از این به مدت دو ماه تا ۳۶ میلیون دالر زیان به بازرگانان افغان وارد کرده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره