Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

برگزاری نشستی برای جستجوی راه بدیل در تجارت با کشورها

وزارت صنعت و تجارت گفته است که در نخستین نشست پیرامون جستجوی راه بدیل برای تجارت افغانستان با کشورهای منطقه بر استفاده بهتر و بیشتر از بندر چابهار تاکید شد.

آخندزاده عبدالسلام جواد سخن‌گوی وزارت صنعت و تجارت گفته است که هدف از جستجوی راه بدیل، مسدود کردن راه‌ها و گذرگاه‌های بازرگانی نه، بل فراهم‌سازی سهولت‌های بیشتر به سکتور خصوصی است.

سخن‌گوی وزارت صنعت و تجارت درباره این نشست افزود: «با تاکید بر آوردن سهولت جهت رشد صنعت و رونق تجارت کشور گفت که جستجوی راه بدیل برای تجارت افغانستان و مسدود کردن سایر راه‌ها و بنادر نیست بلکه ما در تلاش آوردن سهولت بیشتر برای سکتور خصوصی هستیم.»

برخی بازرگانان در کشور می‌گویند که پاکستان همواره با مسدود کردن گذرگاه‌های بازرگانی و ترانزیتی به‌روی کالای بازرگانان افغان زیان‌های هنگفتی به آنان وارد کرده است. بازرگانان خواستار رفع چالش‌های فراراه تجارت، ایجاد راه‌های بدیل، توجه جدی به ساخت دهلیز واخان و ارزان‌سازی انتقالات از طریق دهلیزهای هوایی کشور هستند.

امید حیدری بازرگان به طلوع‌نیوز گفت: «ما نیازمند دست‌گیری دولت هستیم و بودجه مشخصی را می‌خواهیم که برای دهلیز واخان تعیین شود و بالای این دهلیز سرمایه‌گذاری صورت گیرد.»

میرویس حاجی‌زاده بازرگان گفت: «کسی نمی‌داند که پاکستان امسال راه را مسدود می‌سازد یا خیر. باید برای پاکستان بدیل ایجاد شود، از این‌که پنج سال بعد ایجاد شود، حالا بهتر است، چه بندر چابهار باشد چه راه واخان.»

با این حال تجارت و سرمایه‌گذاری کشور به این باور است که برای افزایش روابط بازرگانی و ترانزیتی افغانستان با جهان، نیاز است تا روی ساخت دهلیز واخان توجه بیشتر صورت گیرد.

پیش از این وزارت صنعت و تجارت از کاهش شش درصدی صادرات در سال ۱۴۰۲ خورشیدی خبر داده و گفته ‌بود که در این سال به ارزش یک اعشاریه هشت میلیارد دالر کالا از افغانستان به هند، پاکستان، امارات متحده عربی، چین، قزاقستان و ایران صادر شده است.

برگزاری نشستی برای جستجوی راه بدیل در تجارت با کشورها

سخن‌گوی وزارت صنعت و تجارت گفته که هدف از جستجوی راه بدیل، مسدود کردن راه‌ها و گذرگاه‌های بازرگانی نه، بل فراهم‌سازی سهولت‌های بیشتر است.

تصویر بندانگشتی

وزارت صنعت و تجارت گفته است که در نخستین نشست پیرامون جستجوی راه بدیل برای تجارت افغانستان با کشورهای منطقه بر استفاده بهتر و بیشتر از بندر چابهار تاکید شد.

آخندزاده عبدالسلام جواد سخن‌گوی وزارت صنعت و تجارت گفته است که هدف از جستجوی راه بدیل، مسدود کردن راه‌ها و گذرگاه‌های بازرگانی نه، بل فراهم‌سازی سهولت‌های بیشتر به سکتور خصوصی است.

سخن‌گوی وزارت صنعت و تجارت درباره این نشست افزود: «با تاکید بر آوردن سهولت جهت رشد صنعت و رونق تجارت کشور گفت که جستجوی راه بدیل برای تجارت افغانستان و مسدود کردن سایر راه‌ها و بنادر نیست بلکه ما در تلاش آوردن سهولت بیشتر برای سکتور خصوصی هستیم.»

برخی بازرگانان در کشور می‌گویند که پاکستان همواره با مسدود کردن گذرگاه‌های بازرگانی و ترانزیتی به‌روی کالای بازرگانان افغان زیان‌های هنگفتی به آنان وارد کرده است. بازرگانان خواستار رفع چالش‌های فراراه تجارت، ایجاد راه‌های بدیل، توجه جدی به ساخت دهلیز واخان و ارزان‌سازی انتقالات از طریق دهلیزهای هوایی کشور هستند.

امید حیدری بازرگان به طلوع‌نیوز گفت: «ما نیازمند دست‌گیری دولت هستیم و بودجه مشخصی را می‌خواهیم که برای دهلیز واخان تعیین شود و بالای این دهلیز سرمایه‌گذاری صورت گیرد.»

میرویس حاجی‌زاده بازرگان گفت: «کسی نمی‌داند که پاکستان امسال راه را مسدود می‌سازد یا خیر. باید برای پاکستان بدیل ایجاد شود، از این‌که پنج سال بعد ایجاد شود، حالا بهتر است، چه بندر چابهار باشد چه راه واخان.»

با این حال تجارت و سرمایه‌گذاری کشور به این باور است که برای افزایش روابط بازرگانی و ترانزیتی افغانستان با جهان، نیاز است تا روی ساخت دهلیز واخان توجه بیشتر صورت گیرد.

پیش از این وزارت صنعت و تجارت از کاهش شش درصدی صادرات در سال ۱۴۰۲ خورشیدی خبر داده و گفته ‌بود که در این سال به ارزش یک اعشاریه هشت میلیارد دالر کالا از افغانستان به هند، پاکستان، امارات متحده عربی، چین، قزاقستان و ایران صادر شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره