تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

نوزدهمین نشست پروژه‌ی تاپی در اسلام آباد بدون نتیجه‌ پایان یافت

هرچند قرار بود در این نشست زمان آغاز پروژه و شرکت عملی کننده‌ی آن مشخص شود؛ اما به علت وجود اختلاف‌هایی میان ترکمنستان و شرکت‌های عملی کننده پروژه، تکلیف پروژه روشن نشد .

نوزدهمین نشست پروژه‌ی انتقال گاز ترکمنستان به پاکستان و هند که از راه افغانستان می‌گذرد از صبح روز چهارشنبه در اسلام آباد آغاز شد؛ اما وزیران نفت وگاز چهار کشور و نماینده‌های شرکت‌های اجرا کننده تا پایان روز به هیچ نتیجه‌ی قطعی درباره‌ی زمان آغاز پروژه و شرکت‌های عملی کننده پروژه نرسیدند.

هرچند عملی شدن این پروژه توسط کنسرسیومی متشکل از شرکت‌های فرانسوی، چینی و روسی به رهبری شرکت توتال فرانسه پذیرفته شده است، اما ترکمنستان می‌خواهد این پروژه را از حوزه‌ی گازی دولت آباد تا مرز افغانستان خود عملی سازد در حالی که کنسرسیوم جهانی می‌گوید با اینکار این کنسرسیوم زیان می‌کند و اگر این چهار کشور خواهان عملی شدن این پروژه از سوی کنسرسیوم جهانی است باید اجازه بدهد تا تمامی مراحل این پروژه از سوی این کنسرسیوم عملی شود.

اما پاکستان خواهان عملی شدن این پروژه از سوی یک کنسرسیوم جهانی است؛ زیرا این کشور هم از نگاه سیاسی و هم از نگاه فنی با کشورهای دیگر شامل در پروژه مانند افغانستان و هند مشکلاتی دارد.

شاهد خاقان عباسی وزیر معادن و نفت پاکستان اظهارداشت: "تعیین یک کنسرسیوم برای کشیدن خط لوله گاز ضروری است؛ برای اینکه این چهار کشور مشکلات سیاسی، تخنیکی و امنیتی خاص خود را دارند و یک شرکت مستقل نمی‌تواند این کار را انجام بدهد؛ زیرا این یک پروژه‌ی بسیار بزرگ است که درحدود ۱۰میلیارد دالر بالای آن سرمایهگذاری میشود، باید یک کنسرسیوم تشکیل شود که ما به دنبال آن هستیم ."

اما افغانستان که با عملی شدن این پروژه بیشترین سود را خواهد برد؛ خواهان عملی شدن هرچه زودتر آن است، وزیرمعادن و پترولیم افغانستان می‌گوید که تلاش می‌کند گفت‌وگوها به نتیجه برسند و کارعملی شدن این پروژه هرچه زودتر آغاز شود.

داوود شاه صبا وزیر معادن و پترولیم افغانستان خاطرنشان کرد: "افغانستان در وضعیتی است که درهر دو مرحله اجرایی این پروژه کمک می‌کند و با کشورهای خریدار گاز یعنی پاکستان و هند در عملی ساختن این پروژه آماده همکاری است، افغانستان نگران این است که این پروژه در زمان معین آن عملی نشود و افغانستان با گذشت هر روز با مشکلات تازه‌ای روبرو شود."

از سویی هم ترکمنستان می‌گوید که هرگاه کنسرسیوم جهانی خواستار عملی ساختن این پروژه در داخل ترکمنستان است و باید ۲۰ شرط این کشور را بپذیرد .

به گفتهی وزیر معادن کشور به دنبال به نتیجه نرسیدن این نشست؛ بیستمین نشست تاپی به روز چهاردهم ماه می سال جاری میلادی در کابل برگزار خواهد شد.

خط لوله‌ی انتقال گاز موسوم به (تاپی) با ظرفیت انتقال ۳۳میلیارد متر مکعب گاز در سال و با درازیی در حدود یکهزارو ۸۰۰ کیلومتر از دولت آباد ترکمنستان آغاز و با گذشتن از ولایت قندهار و چمن به منطقه مرزی فاضلیکای پاکستان و پس از آن به هند خواهد رسید.

قرار است در حدود ۱۰میلیارد دالر روی این پروژه سرمایه گذاری شود و افغانستان گذشته از خرید گاز ارزان از این پروژه به میزان ۳تریلیون مترمکعب گاز در ۳۰سال سالانه در حدود ۴۰۰میلیون دالر از ترانزیت گاز نیز از این پروژه درآمد خواهد داشت .

نوزدهمین نشست پروژه‌ی تاپی در اسلام آباد بدون نتیجه‌ پایان یافت

هرچند قرار بود در این نشست زمان آغاز پروژه و شرکت عملی کننده‌ی آن مشخص شود؛ اما به علت وجود اختلاف

Thumbnail

هرچند قرار بود در این نشست زمان آغاز پروژه و شرکت عملی کننده‌ی آن مشخص شود؛ اما به علت وجود اختلاف‌هایی میان ترکمنستان و شرکت‌های عملی کننده پروژه، تکلیف پروژه روشن نشد .

نوزدهمین نشست پروژه‌ی انتقال گاز ترکمنستان به پاکستان و هند که از راه افغانستان می‌گذرد از صبح روز چهارشنبه در اسلام آباد آغاز شد؛ اما وزیران نفت وگاز چهار کشور و نماینده‌های شرکت‌های اجرا کننده تا پایان روز به هیچ نتیجه‌ی قطعی درباره‌ی زمان آغاز پروژه و شرکت‌های عملی کننده پروژه نرسیدند.

هرچند عملی شدن این پروژه توسط کنسرسیومی متشکل از شرکت‌های فرانسوی، چینی و روسی به رهبری شرکت توتال فرانسه پذیرفته شده است، اما ترکمنستان می‌خواهد این پروژه را از حوزه‌ی گازی دولت آباد تا مرز افغانستان خود عملی سازد در حالی که کنسرسیوم جهانی می‌گوید با اینکار این کنسرسیوم زیان می‌کند و اگر این چهار کشور خواهان عملی شدن این پروژه از سوی کنسرسیوم جهانی است باید اجازه بدهد تا تمامی مراحل این پروژه از سوی این کنسرسیوم عملی شود.

اما پاکستان خواهان عملی شدن این پروژه از سوی یک کنسرسیوم جهانی است؛ زیرا این کشور هم از نگاه سیاسی و هم از نگاه فنی با کشورهای دیگر شامل در پروژه مانند افغانستان و هند مشکلاتی دارد.

شاهد خاقان عباسی وزیر معادن و نفت پاکستان اظهارداشت: "تعیین یک کنسرسیوم برای کشیدن خط لوله گاز ضروری است؛ برای اینکه این چهار کشور مشکلات سیاسی، تخنیکی و امنیتی خاص خود را دارند و یک شرکت مستقل نمی‌تواند این کار را انجام بدهد؛ زیرا این یک پروژه‌ی بسیار بزرگ است که درحدود ۱۰میلیارد دالر بالای آن سرمایهگذاری میشود، باید یک کنسرسیوم تشکیل شود که ما به دنبال آن هستیم ."

اما افغانستان که با عملی شدن این پروژه بیشترین سود را خواهد برد؛ خواهان عملی شدن هرچه زودتر آن است، وزیرمعادن و پترولیم افغانستان می‌گوید که تلاش می‌کند گفت‌وگوها به نتیجه برسند و کارعملی شدن این پروژه هرچه زودتر آغاز شود.

داوود شاه صبا وزیر معادن و پترولیم افغانستان خاطرنشان کرد: "افغانستان در وضعیتی است که درهر دو مرحله اجرایی این پروژه کمک می‌کند و با کشورهای خریدار گاز یعنی پاکستان و هند در عملی ساختن این پروژه آماده همکاری است، افغانستان نگران این است که این پروژه در زمان معین آن عملی نشود و افغانستان با گذشت هر روز با مشکلات تازه‌ای روبرو شود."

از سویی هم ترکمنستان می‌گوید که هرگاه کنسرسیوم جهانی خواستار عملی ساختن این پروژه در داخل ترکمنستان است و باید ۲۰ شرط این کشور را بپذیرد .

به گفتهی وزیر معادن کشور به دنبال به نتیجه نرسیدن این نشست؛ بیستمین نشست تاپی به روز چهاردهم ماه می سال جاری میلادی در کابل برگزار خواهد شد.

خط لوله‌ی انتقال گاز موسوم به (تاپی) با ظرفیت انتقال ۳۳میلیارد متر مکعب گاز در سال و با درازیی در حدود یکهزارو ۸۰۰ کیلومتر از دولت آباد ترکمنستان آغاز و با گذشتن از ولایت قندهار و چمن به منطقه مرزی فاضلیکای پاکستان و پس از آن به هند خواهد رسید.

قرار است در حدود ۱۰میلیارد دالر روی این پروژه سرمایه گذاری شود و افغانستان گذشته از خرید گاز ارزان از این پروژه به میزان ۳تریلیون مترمکعب گاز در ۳۰سال سالانه در حدود ۴۰۰میلیون دالر از ترانزیت گاز نیز از این پروژه درآمد خواهد داشت .

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره