Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

نگرانی‌ها از کاهش ۵۰ درصدی سرمایه‌گذاری‌ها در کشور

اتاق تجارت و صنایع در دومین نشست رئیسان اجرائیوی شرکت‌های خصوصی در کابل می‌گوید که از سال دو هزار و چهارده میلادی تا کنون، ارزش سالانه بازرگانی و سرمایه گذاری‌ها در کشور بیش از پنجاه درصد کاهش یافته است.

معاون این نهاد ناامنی‌ها را علت اصلی کاهش سرمایه گذاری‌ها می‌گوید و می‌افزاید که بی‌ثباتی سیاسی و فساد اداری از دیگر چالش‌های بزرگ فرا راه سرمایه گذاری‌های بخش خصوصی در کشور استند.

در این نشست اتاق تجارت و صنایع از سرمایه‌گذاران خواست که طرحی را برای از میان برداشتن چالش‌های بزرگ فرا راه رشد و توسعه اقتصادی کشور به ویژه بی‌ثباتی سیاسی، آدم ربایی‌ها و فساد آماده سازند.

خانجان الکوزی، معاون اتاق تجارت و صنایع، گفت: «در سال‌های دو هزار و سیزده و دو هزار و چهارده دوران عمومی سرمایه‌گذاری، تجارت، واردات، صادرات و خدمات ما از پانزده میلیارد دالر تا شانزده میلیارد دالر بود. اما پارسال هفت میلیارد دالر بود و امسال از شش میلیارد دالر هم زیاد نمی‌شود. بازرگانی این قدر آسیب می‌بیند، این همه به علت ناامنی‌هاست.»

برگزار کننده‌گان این نشست به این باورند که چنین نشست‌هایی باعث هماهنگی بیشتر سرمایه‌گذاران و توسعه سرمایه‌گذاری‌ها در کشور خواهند شد.

امیرخلیل الرحمن، رئیس اجرائیوی یکی از بانک‌های خصوصی، گفت: «ما یک نهاد خدماتی استیم و گفت‌وگو با رئیسان اجرائیوی و تصمیم گیرنده‌گان برای ما بسیار مهم است تا نخست مشکلات را شناسایی کنیم و سپس آن‌ها را حل کنیم.»

هرچند برگزاری نمایش‌گاه‌های گونه‌گونه زمینه را فراهم ساخته است تا سرمایه‌گذاران مشتریان شان را بهتر بشناسند و نیاز‌ها و خواست‌های آنان را فراهم کنند، اما مانند نشست رئیسان اجرائیوی کمتر دیده شده است که سرمایه‌گذاران گردهم بیایند و روی حل مشکلات شرکت‌های شان گفت‌وگو کنند.

نگرانی‌ها از کاهش ۵۰ درصدی سرمایه‌گذاری‌ها در کشور

سرمایه‌گذاران و بازرگانان می‌گویند که بازرگانی و سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر بیش از پنجاه درصد کاهش یافته است.

Thumbnail

اتاق تجارت و صنایع در دومین نشست رئیسان اجرائیوی شرکت‌های خصوصی در کابل می‌گوید که از سال دو هزار و چهارده میلادی تا کنون، ارزش سالانه بازرگانی و سرمایه گذاری‌ها در کشور بیش از پنجاه درصد کاهش یافته است.

معاون این نهاد ناامنی‌ها را علت اصلی کاهش سرمایه گذاری‌ها می‌گوید و می‌افزاید که بی‌ثباتی سیاسی و فساد اداری از دیگر چالش‌های بزرگ فرا راه سرمایه گذاری‌های بخش خصوصی در کشور استند.

در این نشست اتاق تجارت و صنایع از سرمایه‌گذاران خواست که طرحی را برای از میان برداشتن چالش‌های بزرگ فرا راه رشد و توسعه اقتصادی کشور به ویژه بی‌ثباتی سیاسی، آدم ربایی‌ها و فساد آماده سازند.

خانجان الکوزی، معاون اتاق تجارت و صنایع، گفت: «در سال‌های دو هزار و سیزده و دو هزار و چهارده دوران عمومی سرمایه‌گذاری، تجارت، واردات، صادرات و خدمات ما از پانزده میلیارد دالر تا شانزده میلیارد دالر بود. اما پارسال هفت میلیارد دالر بود و امسال از شش میلیارد دالر هم زیاد نمی‌شود. بازرگانی این قدر آسیب می‌بیند، این همه به علت ناامنی‌هاست.»

برگزار کننده‌گان این نشست به این باورند که چنین نشست‌هایی باعث هماهنگی بیشتر سرمایه‌گذاران و توسعه سرمایه‌گذاری‌ها در کشور خواهند شد.

امیرخلیل الرحمن، رئیس اجرائیوی یکی از بانک‌های خصوصی، گفت: «ما یک نهاد خدماتی استیم و گفت‌وگو با رئیسان اجرائیوی و تصمیم گیرنده‌گان برای ما بسیار مهم است تا نخست مشکلات را شناسایی کنیم و سپس آن‌ها را حل کنیم.»

هرچند برگزاری نمایش‌گاه‌های گونه‌گونه زمینه را فراهم ساخته است تا سرمایه‌گذاران مشتریان شان را بهتر بشناسند و نیاز‌ها و خواست‌های آنان را فراهم کنند، اما مانند نشست رئیسان اجرائیوی کمتر دیده شده است که سرمایه‌گذاران گردهم بیایند و روی حل مشکلات شرکت‌های شان گفت‌وگو کنند.

هم‌رسانی کنید