Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

وزارت زراعت کشت زعفران را در بخش‌های ناامن کشور گسترش می‌دهد

وزارت زراعت و آبیاری می‌گوید که بربنیاد برنامه‌های این وزارت کشت و برداشت زعفران در ولایت‌های ناامن کشور بیشترخواهد شد.

اکبر رستمی سخنگوی این وزارت می گوید که گسترش کشت زعفران در برخی از ولسوالی های ننگرهار، فراه پکتیا و شماری از ولایت های ناامن دیگر بدیل مناسبی در برابر کشت کوکناربوده است.

آقای رستمی می‌گوید امسال بیش از ۲۴۰ تُن پیاز زعفران در سراسر کشور به زعفران‎کاران توزیع خواهد شد

کشت زعفران که در آغاز تنها به ولایت هرات محدود بود، در حال حاضر در سی و سه ولایت کشور رواج یافته است.

سخنگوی این وزارت میگوید که تا سه سال دیگر میزان برداشت حاصل زعفران در کشور تا چهارده تن در سال خواهد رسید.

او گفت: «در ولسوالی هایی که ناامنی وجود دارد ما تولیدات زعفران داریم. مثلا در ولایت های شرقی، در یک تعداد زیادی از ولسوالی های ننگرهار، پکتیا، پکتیکا، لوگر و سایر ولایت ها در غرب کشور، فراه، غور و بادغیس ما کشت زار های زعفران داریم. در این راستا چالشی وجود ندارد.»

از سویی هم شماری از آگاهان بخش کشاورزی می گویند که برای جلوگیری ازکشت کوکناردرکشور زعفران یک گیاه مناسب است وحکومت باید برای ترویج این گیاه گران بها و صنعتی برنامه های گسترده یی راعملی سازد.

محمدیاسین فرهمند آگاه بخش کشاورزی گفت: «در بخش های ناامنی کشور باید کشت زعفران بیشتر ترویج یابد. بخش بزرگ از این مناطق آب و هوای مناسب برای کشت زعفران دارند و با ترویج کشت زعفران می توانیم از یک سو در این بخش های اشتغال زایی کنیم و از سوی دیگر کشت زعفران را جاگزین کشت کوکنار بسازیم.»

وزارت زراعت و آبیاری می گوید که این نهاد در بخش بازاریابی برای زعفران بیشتر روی بازارهای جهانی کار می‌کند.

بربنیاد آمارهای این وزارت از ده اعشاریه شش تُن زعفرانی که پارسال تولید شده بود، تا کنون بیش از هشت تُن آن به بیرون از کشور صادر شده است.

وزارت زراعت کشت زعفران را در بخش‌های ناامن کشور گسترش می‌دهد

سخنگوی وزارت زراعت می‌گوید امسال بیش از ۲۴۰ تُن پیاز زعفران در سراسر کشور به زعفران‎کاران توزیع خواهد شد.

Thumbnail

وزارت زراعت و آبیاری می‌گوید که بربنیاد برنامه‌های این وزارت کشت و برداشت زعفران در ولایت‌های ناامن کشور بیشترخواهد شد.

اکبر رستمی سخنگوی این وزارت می گوید که گسترش کشت زعفران در برخی از ولسوالی های ننگرهار، فراه پکتیا و شماری از ولایت های ناامن دیگر بدیل مناسبی در برابر کشت کوکناربوده است.

آقای رستمی می‌گوید امسال بیش از ۲۴۰ تُن پیاز زعفران در سراسر کشور به زعفران‎کاران توزیع خواهد شد

کشت زعفران که در آغاز تنها به ولایت هرات محدود بود، در حال حاضر در سی و سه ولایت کشور رواج یافته است.

سخنگوی این وزارت میگوید که تا سه سال دیگر میزان برداشت حاصل زعفران در کشور تا چهارده تن در سال خواهد رسید.

او گفت: «در ولسوالی هایی که ناامنی وجود دارد ما تولیدات زعفران داریم. مثلا در ولایت های شرقی، در یک تعداد زیادی از ولسوالی های ننگرهار، پکتیا، پکتیکا، لوگر و سایر ولایت ها در غرب کشور، فراه، غور و بادغیس ما کشت زار های زعفران داریم. در این راستا چالشی وجود ندارد.»

از سویی هم شماری از آگاهان بخش کشاورزی می گویند که برای جلوگیری ازکشت کوکناردرکشور زعفران یک گیاه مناسب است وحکومت باید برای ترویج این گیاه گران بها و صنعتی برنامه های گسترده یی راعملی سازد.

محمدیاسین فرهمند آگاه بخش کشاورزی گفت: «در بخش های ناامنی کشور باید کشت زعفران بیشتر ترویج یابد. بخش بزرگ از این مناطق آب و هوای مناسب برای کشت زعفران دارند و با ترویج کشت زعفران می توانیم از یک سو در این بخش های اشتغال زایی کنیم و از سوی دیگر کشت زعفران را جاگزین کشت کوکنار بسازیم.»

وزارت زراعت و آبیاری می گوید که این نهاد در بخش بازاریابی برای زعفران بیشتر روی بازارهای جهانی کار می‌کند.

بربنیاد آمارهای این وزارت از ده اعشاریه شش تُن زعفرانی که پارسال تولید شده بود، تا کنون بیش از هشت تُن آن به بیرون از کشور صادر شده است.

هم‌رسانی کنید