Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

'کشاورزان افغانستان امسال سه تُن زعفران بیشتر برداشت کرده‌اند'

همزمان با فرارسیدن فصل برداشت زعفران، وزارت زراعت و آبیاری از افزایش چشمگیر زعفران کشور خبر می‌دهد.

سخن‌گوی این وزارت، می‌گوید که امسال در مقایسه با پارسال درحدود سه تُن زعفران بیشتر در کشور برداشت شده‌است.

بربنیاد اطلاعات وزارت زراعت و آبیاری امسال حاصل زعفران کشور به بیش از سیزده تن رسیده است که از این میان بیش از دوازده تُن آن در ولایت هرات برداشت شده است.

اکبر رستمی، سخن‌گوی وزارت زراعت و آبیاری در این باره اظهار داشت: «پیش بینی می‌شود که تولیدات زعفران بیشتر از ۱۳ تن در سطح کشور برسد.»

بربنیاد اطلاعات اتاق تجارت و صنایع، از ده اعشاریه شش تُن زعفرانی که پارسال تولید شده بود، تا کنون نزدیک به هشت تن آن صادر شده است.

یونس مهمند، معاون بازرگانی این نهاد می‌گوید که از این میان، نزدیک به پنج تن آن در پنج ماه پسین از راه دهلیز هوایی به عربستان سعودی صادر شده است: «امسال صادرات زعفران بهترین بود و امیدوارم این روند حفظ شود و بازرگانان و کشاورزان این روند را افزایش بدهند.»

بربنیاد اطلاعات وزارت زراعت و آبیاری افغانستان در حال حاضر پس از ایران و هند، سومین تولید کننده بزرگ زعفران در جهان است.

ایران با تولید بیش از سه صد تُن زعفران در سال، بیش از ۹۰ درصد نیازمندی جهانی را به زعفران فراهم می‌سازد و بهای زعفران در بازارهای جهانی با افزایش و یا کاهش تقاضا به زعفران ایران، تغییر می‌یابد و بر بهای زعفران کشورهای دیگر در این بازارها اثر می‌گذارد.

'کشاورزان افغانستان امسال سه تُن زعفران بیشتر برداشت کرده‌اند'

بربنیاد اطلاعات وزارت زراعت و آبیاری افغانستان در حال حاضر پس از ایران و هند، سومین تولید کننده بزرگ زعفران در جهان است.

تصویر بندانگشتی

همزمان با فرارسیدن فصل برداشت زعفران، وزارت زراعت و آبیاری از افزایش چشمگیر زعفران کشور خبر می‌دهد.

سخن‌گوی این وزارت، می‌گوید که امسال در مقایسه با پارسال درحدود سه تُن زعفران بیشتر در کشور برداشت شده‌است.

بربنیاد اطلاعات وزارت زراعت و آبیاری امسال حاصل زعفران کشور به بیش از سیزده تن رسیده است که از این میان بیش از دوازده تُن آن در ولایت هرات برداشت شده است.

اکبر رستمی، سخن‌گوی وزارت زراعت و آبیاری در این باره اظهار داشت: «پیش بینی می‌شود که تولیدات زعفران بیشتر از ۱۳ تن در سطح کشور برسد.»

بربنیاد اطلاعات اتاق تجارت و صنایع، از ده اعشاریه شش تُن زعفرانی که پارسال تولید شده بود، تا کنون نزدیک به هشت تن آن صادر شده است.

یونس مهمند، معاون بازرگانی این نهاد می‌گوید که از این میان، نزدیک به پنج تن آن در پنج ماه پسین از راه دهلیز هوایی به عربستان سعودی صادر شده است: «امسال صادرات زعفران بهترین بود و امیدوارم این روند حفظ شود و بازرگانان و کشاورزان این روند را افزایش بدهند.»

بربنیاد اطلاعات وزارت زراعت و آبیاری افغانستان در حال حاضر پس از ایران و هند، سومین تولید کننده بزرگ زعفران در جهان است.

ایران با تولید بیش از سه صد تُن زعفران در سال، بیش از ۹۰ درصد نیازمندی جهانی را به زعفران فراهم می‌سازد و بهای زعفران در بازارهای جهانی با افزایش و یا کاهش تقاضا به زعفران ایران، تغییر می‌یابد و بر بهای زعفران کشورهای دیگر در این بازارها اثر می‌گذارد.

هم‌رسانی کنید