تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

گشایش دهلیز هوایی میان افغانستان و ترکیه در بلخ

دهلیز هوایی میان میدان‌های هوایی مولانا جلال الدین محمد بلخی و استانبول ترکیه گشایش یافت. 

در نخستین پروازی که ازمیدان هوایی مولانا جلال الدین به هدف میدان هوایی استانبول ترکیه صورت گرفت، پنج تُن میوه خشک نخست به ترکیه وسپس به شهر لندن انتقال خواهند یافت.

معین وزارت صنعت و تجارت  گشایش این دهلیز هوایی را یک گام موثر در راستای افزایش صادرات کشور خواند. 

ظهرالدین شیرزاده، معین وزارت صنعت و تجارت، گفت: «دهلیز هوایی یکی از کارهای مهم حکومت وحدت ملی برای انکشاف صادرات است.»

محمد اسحاق رهگذر والی بلخ نیز گشایش این دهلیز هوایی را یک دستاورد بزرگ در بخش صادرات از حوزه ی شمال کشور خواند. 
 
او گفت: «این موفقیت را مبارکباد میگویم. امید است که این کار باعث ایجاد سهولت به تجار شود.»

قنسل ترکیه که در مراسم گشایش این دهلیز هوایی شرکت کرده‌است، بر گسترش روابط اقتصادی میان ترکیه و افغانستان تاکید دارد . 

شوکی سجکین آلپای قنسل ترکیه در شهرمزارشریف گفت: «این دهلیز تجارتی تنها ارتباطات تجارتی کشورهای ما نبوده بلکه افغانستان محصولات خود را به کشورهای بیشتر صادر می‌کند و از این رهگذر کمک‌های بیشتر به افغانستان صورت می‌گیرد.»
 
بر بنیاد اطلاعات اتاق تجارت بلخ، قالین، میوه خشک، زعفران و هینگ از اقلام مهم صادراتی در شمال‌کشور هستند که اکنون با گشایش این دهلیز هوایی،  زمنیه ها برای صادرات آنها فراهم شده است.

بر بنیاد اطلاعات حکومت، از زمان آغاز حمل ونقل کالاها ازراه دهلیزهوایی با جهان تا کنون پنج‌هزار و چهارصد تُن کالا ها به ارزش بیش از صد میلیون دالر در ۴۲۵ پرواز به کشورهای گونه گون جهان صادر شده‌اند. 

گشایش دهلیز هوایی میان افغانستان و ترکیه در بلخ

اتاق تجارت و صنایع بلخ می‌گوید این دهلیز هوایی در افزایش صادرات کالاهای بازرگانی کشور به ترکیه و اروپا نقش مهمی را بازی خواهد کرد. 

Thumbnail

دهلیز هوایی میان میدان‌های هوایی مولانا جلال الدین محمد بلخی و استانبول ترکیه گشایش یافت. 

در نخستین پروازی که ازمیدان هوایی مولانا جلال الدین به هدف میدان هوایی استانبول ترکیه صورت گرفت، پنج تُن میوه خشک نخست به ترکیه وسپس به شهر لندن انتقال خواهند یافت.

معین وزارت صنعت و تجارت  گشایش این دهلیز هوایی را یک گام موثر در راستای افزایش صادرات کشور خواند. 

ظهرالدین شیرزاده، معین وزارت صنعت و تجارت، گفت: «دهلیز هوایی یکی از کارهای مهم حکومت وحدت ملی برای انکشاف صادرات است.»

محمد اسحاق رهگذر والی بلخ نیز گشایش این دهلیز هوایی را یک دستاورد بزرگ در بخش صادرات از حوزه ی شمال کشور خواند. 
 
او گفت: «این موفقیت را مبارکباد میگویم. امید است که این کار باعث ایجاد سهولت به تجار شود.»

قنسل ترکیه که در مراسم گشایش این دهلیز هوایی شرکت کرده‌است، بر گسترش روابط اقتصادی میان ترکیه و افغانستان تاکید دارد . 

شوکی سجکین آلپای قنسل ترکیه در شهرمزارشریف گفت: «این دهلیز تجارتی تنها ارتباطات تجارتی کشورهای ما نبوده بلکه افغانستان محصولات خود را به کشورهای بیشتر صادر می‌کند و از این رهگذر کمک‌های بیشتر به افغانستان صورت می‌گیرد.»
 
بر بنیاد اطلاعات اتاق تجارت بلخ، قالین، میوه خشک، زعفران و هینگ از اقلام مهم صادراتی در شمال‌کشور هستند که اکنون با گشایش این دهلیز هوایی،  زمنیه ها برای صادرات آنها فراهم شده است.

بر بنیاد اطلاعات حکومت، از زمان آغاز حمل ونقل کالاها ازراه دهلیزهوایی با جهان تا کنون پنج‌هزار و چهارصد تُن کالا ها به ارزش بیش از صد میلیون دالر در ۴۲۵ پرواز به کشورهای گونه گون جهان صادر شده‌اند. 

هم‌رسانی کنید