Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

گشایش بندرگاه تخلیۀ کالاهای بازرگانی در ولایت بلخ

پنجمین بندرگاه تخلیۀ کالاهای بازرگانی در جوار میدان هوایی مولانا جلال‌الدین محمد بلخی در مزارشریف گشایش یافت.

اتاق تجارت و صنایع بلخ می‌گوید با گشایش این بندرگاه، سبب سهولت‌های زیادی برای بازرگانان در زمینه‌های صرفه‌ جویی زمان و کاهش هزینه‌های انتقال کالاهای تجارتی خواهد شد.

خیرالدین مائیل، معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان در بلخ از حکومت می‌خواهد که نماینده‌گی گمرک را نیز در این بندرگاه فعال سازد تا بازرگانان به راحتی بتوانند اموال تخلیه شده شانرا طی مراحل گمرکی کنند.

وی، می‌افزاید: «یکی از تقاضاهای سکتور خصوصی اینست که هر چه زودتر در کنار اینکه پورت ایجاد شده اسکلیت‌ها ایجاد شود، دفاتر مربوطه که باید مال تاجر را طی مراحل کند هم در اینجا فعال شود.»

او اضافه کرد: «باید تاجر وادار نشود که برای طی مراحل گمرکی به حیرتان برود باید در همین‎جا تاجر بتواند اسناد خود را طی مراحل کند.»

این بندرگاه گنجایش تخلیه ۲۵ واگن‎بار را دارد و سبب کاهش هزینه‌های انتقال کالاهای تجارتی خواهد شد.
 
عبدالرئوف امیری، رییس شهرک بندری حیرتان گفت: « این سهولت است برای تاجر ملی، شاید یک ماه انتقال کالاهای تجارتی از رهگذر کشتی و موتر را واگن‌ها در یک هفته انجام دهد.»
 
او با اشاره به اینکه از طریق خط آهن اموال بازرگانی زودتر و با هزینه کمتر انتقال داده می‌شود، بیان داشت: «سهولت صد درصد است برای تاجر و نیز برای مردم.»
 
پیش از این سه بندرگاه تخلیه اموال در شهرک حیرتان و یک بندرگاه در دو راهی حیرتان- در حدود چهل کیلومتری مزارشریف فعالیت داشت.
 
معاون اتاق تجارت و صنایع بلخ می‌گوید حالا با گشایش پنجمین بندرگاه تخلیه کالاهای بازرگانی در جوار میدان هوایی مزارشریف تاجران می‌توانند اموال شانرا از طریق واگن‌ها تا مزارشریف انتقال دهند.
 
او اضافه کرد که با شروع به کار کردن این بندرگاه، فرصت‌های شغلی برای شماری از افراد هم فراهم شده است.
 
این خط آهن از مزارشریف تا حیرتان به درازای بیش از ۷۰ کیلومتر است. حالا بازرگانان انتظار دارند که حکومت با پشتیبانی از این بندرگاه زمینه‌ساز سهولت‌های بیشتر برای بازرگانان شود.

گشایش بندرگاه تخلیۀ کالاهای بازرگانی در ولایت بلخ

خط آهن حیرتان-مزارشریف، نُخستین خط آهن است که افغانستان را به آسیای میانه پیوند می‌دهد. این خط آهن هفت سال پیش ساخته شد.

Thumbnail

پنجمین بندرگاه تخلیۀ کالاهای بازرگانی در جوار میدان هوایی مولانا جلال‌الدین محمد بلخی در مزارشریف گشایش یافت.

اتاق تجارت و صنایع بلخ می‌گوید با گشایش این بندرگاه، سبب سهولت‌های زیادی برای بازرگانان در زمینه‌های صرفه‌ جویی زمان و کاهش هزینه‌های انتقال کالاهای تجارتی خواهد شد.

خیرالدین مائیل، معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان در بلخ از حکومت می‌خواهد که نماینده‌گی گمرک را نیز در این بندرگاه فعال سازد تا بازرگانان به راحتی بتوانند اموال تخلیه شده شانرا طی مراحل گمرکی کنند.

وی، می‌افزاید: «یکی از تقاضاهای سکتور خصوصی اینست که هر چه زودتر در کنار اینکه پورت ایجاد شده اسکلیت‌ها ایجاد شود، دفاتر مربوطه که باید مال تاجر را طی مراحل کند هم در اینجا فعال شود.»

او اضافه کرد: «باید تاجر وادار نشود که برای طی مراحل گمرکی به حیرتان برود باید در همین‎جا تاجر بتواند اسناد خود را طی مراحل کند.»

این بندرگاه گنجایش تخلیه ۲۵ واگن‎بار را دارد و سبب کاهش هزینه‌های انتقال کالاهای تجارتی خواهد شد.
 
عبدالرئوف امیری، رییس شهرک بندری حیرتان گفت: « این سهولت است برای تاجر ملی، شاید یک ماه انتقال کالاهای تجارتی از رهگذر کشتی و موتر را واگن‌ها در یک هفته انجام دهد.»
 
او با اشاره به اینکه از طریق خط آهن اموال بازرگانی زودتر و با هزینه کمتر انتقال داده می‌شود، بیان داشت: «سهولت صد درصد است برای تاجر و نیز برای مردم.»
 
پیش از این سه بندرگاه تخلیه اموال در شهرک حیرتان و یک بندرگاه در دو راهی حیرتان- در حدود چهل کیلومتری مزارشریف فعالیت داشت.
 
معاون اتاق تجارت و صنایع بلخ می‌گوید حالا با گشایش پنجمین بندرگاه تخلیه کالاهای بازرگانی در جوار میدان هوایی مزارشریف تاجران می‌توانند اموال شانرا از طریق واگن‌ها تا مزارشریف انتقال دهند.
 
او اضافه کرد که با شروع به کار کردن این بندرگاه، فرصت‌های شغلی برای شماری از افراد هم فراهم شده است.
 
این خط آهن از مزارشریف تا حیرتان به درازای بیش از ۷۰ کیلومتر است. حالا بازرگانان انتظار دارند که حکومت با پشتیبانی از این بندرگاه زمینه‌ساز سهولت‌های بیشتر برای بازرگانان شود.

هم‌رسانی کنید