Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

گماشته شدن هزاران نیروی امنیتی برای تأمین امنیت پروژۀ تاپی

وزارت امور داخله می‌گوید که برای تأمین امنیت پروژۀ انتقال گاز تاپی هزاران  تن از نیروهای امنیتی را گماشته است. 

نصرت رحیمی معاون سخنگوی این وزارت به طلوع‎نیوز گفت که آماده‌گی‌های لازم را برای تأمین امنیت بهتر برای عملی‌سازی درست این پروژه دارند.

آقای رحیمی افزود: «هزاران نیروی امنیتی برای تأمین امنیت هرچه  بهتر و خوبتر پروژۀ تاپی توظیف شده اند.»

کار عملی این پروژه در چهارم حوت سال روان خورشیدی در ولایت هرات آغاز شد و به گفتۀ وزارت معادن و پترولیم، این نهاد آماده‌گی‌های لازم را برای پیشبرد کار این پروژه دارد. 

به گفتۀ این وزرات، در حال حاضر گروه‌های فنی و اقتصادی برای عملی سازی پروژه تاپی در کشور کار می‌کنند و برای به‌کارگیری از گاز تاپی و لوله‌کشی برای توزیع برنامه‌های نیز طرح‌ریزی شده است.

عبدالقدیر مطفی، سخنگوی وزارت معادن و پترولیم، در این باره گفت: «پایپ لاین به افغانستان رسیده است و ما می‌خواهیم بر بخش‌های تخنیکی آن بیشتر تمرکز کنیم تا از مناطق عبور کرده به صورت درست تطبیق شود.»

ساخت لوله گاز ترکمنستان با درآزی یک هزار و ۸۱۴ کیلومتر از ترکمینستان به افغانستان، پاکستان و هند کشیده میشود و تا کنون تنها  ۱۴۷ کیلومتر این لوله گاز در ترکمنستان تکمیل شده‌است. 

با بهره‌برداری از پروژۀ تاپی افغانستان سالانه گذشته از گرفتن گاز کافی از این پروژه، بیش از ۴۰۰ میلیون دالر حق ترانزیت گاز را به‌دست خواهد آورد.

گماشته شدن هزاران نیروی امنیتی برای تأمین امنیت پروژۀ تاپی

وزارت امور داخله می‌گوید که تأمین امنیت پروژۀ تاپی در اولویت کاری این نهاد امنیتی قرار دارد.

Thumbnail

وزارت امور داخله می‌گوید که برای تأمین امنیت پروژۀ انتقال گاز تاپی هزاران  تن از نیروهای امنیتی را گماشته است. 

نصرت رحیمی معاون سخنگوی این وزارت به طلوع‎نیوز گفت که آماده‌گی‌های لازم را برای تأمین امنیت بهتر برای عملی‌سازی درست این پروژه دارند.

آقای رحیمی افزود: «هزاران نیروی امنیتی برای تأمین امنیت هرچه  بهتر و خوبتر پروژۀ تاپی توظیف شده اند.»

کار عملی این پروژه در چهارم حوت سال روان خورشیدی در ولایت هرات آغاز شد و به گفتۀ وزارت معادن و پترولیم، این نهاد آماده‌گی‌های لازم را برای پیشبرد کار این پروژه دارد. 

به گفتۀ این وزرات، در حال حاضر گروه‌های فنی و اقتصادی برای عملی سازی پروژه تاپی در کشور کار می‌کنند و برای به‌کارگیری از گاز تاپی و لوله‌کشی برای توزیع برنامه‌های نیز طرح‌ریزی شده است.

عبدالقدیر مطفی، سخنگوی وزارت معادن و پترولیم، در این باره گفت: «پایپ لاین به افغانستان رسیده است و ما می‌خواهیم بر بخش‌های تخنیکی آن بیشتر تمرکز کنیم تا از مناطق عبور کرده به صورت درست تطبیق شود.»

ساخت لوله گاز ترکمنستان با درآزی یک هزار و ۸۱۴ کیلومتر از ترکمینستان به افغانستان، پاکستان و هند کشیده میشود و تا کنون تنها  ۱۴۷ کیلومتر این لوله گاز در ترکمنستان تکمیل شده‌است. 

با بهره‌برداری از پروژۀ تاپی افغانستان سالانه گذشته از گرفتن گاز کافی از این پروژه، بیش از ۴۰۰ میلیون دالر حق ترانزیت گاز را به‌دست خواهد آورد.

هم‌رسانی کنید