Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

۴۰ درصد از زعفران کاران در بلخ زنان استند

محمدسالم ساعی، رییس زراعت و آب‌یاری ولایت بلخ روز دوشنبه (۱۷سرطان) می‌گوید که امسال بیش از ۳۰۰ جریب زمین در این ولایت زعفران کشت شده‌است و می‌افزاید که ۴۰درصد از کشاورزان، زنان استند.

او گفت که صدها زن در این ولایت کشاورزی می‌کنند و در سال‌های پسین شماری از زنان که به کشت زعفران رو آورده‌اند، در حال افزایش استند.

آقای در این باره می‌گوید: «در ولایت بلخ ما نزدیک به ۳۵۰ جریب زمین را فعلأ زیر کشت زعفران داریم، در حدود ۴۰ درصد از دهاقین که در مزرعه کار می‌کنند، زنان استند.»

او به این باور است که بیشترین نقش را در انکشاف زعفران در این ولایت، زنان داشته‌است.

خالده نظری، یکی از زنان کشاورز در ولسوالی دهدادی این ولایت است که او ۱۴سال می‌شود که در کنار کشت سبزی‌جات، زعفران نیز کشت می‌کند.

او می‌گوید که پس از آنکه به کشاورزی رو آورده‌است، وضع زندگی‌اش نیز بهبود یافته‌است و اکنون در تلاش گسترش کار و بار‌اش است.

او افزود: «در سال اول ۲۰ گرام زعفران گرفتم، در سال دوم تقریبأ ۳۵ گرام شد، در سال سوم تقریبا به ۵۰ گرام رسید و فعلأ سال چهارم است و امیدوارم که حاصل امسال بیشتر از سال‌های پیش باشد.»

مسؤول پروژه‌ی ملی باغ‌داری و مال‌داری وزارت زراعت از توزیع بسته‌های پیاز زعفران برای ۵۰ بانوی کشاورز در پنج ولایت شمال‌کشور، خبر می‌دهد.

فهیم جباری دراین باره می‌گوید: «در حدود بیشتر از ۳۰۰ جریب زمین زیر پروگرام است. بیشتر از ۲۰۰ خانم زیر پوشش برنامۀ ما استند که زعفران کشت کرده‌اند.»

شاذیه قاسمی، یک کشاورز در ولسوالی حضرت سلطان ولایت سمنگان می‌گوید که به کشت زعفران علاقه‌مند ‌است و اکنون به مزارشریف آمده‎است تا پیاز زعفران را دریافت کند و آن‌را بکارد.

او می گوید: «هشت سال می‌شود که به کار کشاورزی شروع کردم بسیار تغیرات مثبت در زنده‌گی ما آمده و سطح اقتصاد ما بالا رفته است.»

بر بنیاد آماری مسؤول پروژه‌ی ملی باغ‌داری و مال‌داری وزارت زراعت، بیشتر از ۲۰۰ زن در شمال‌کشور مصروف کشت زعفران استند که قرار است ۸‌هزار کیلوگرام پیاز زعفران برای آنان توزیع شود.

۴۰ درصد از زعفران کاران در بلخ زنان استند

به گفتۀ مقام‌های محلی بیشتر از ۲۰۰ زن در شمال‌کشور مصروف کشت زعفران استند.

Thumbnail

محمدسالم ساعی، رییس زراعت و آب‌یاری ولایت بلخ روز دوشنبه (۱۷سرطان) می‌گوید که امسال بیش از ۳۰۰ جریب زمین در این ولایت زعفران کشت شده‌است و می‌افزاید که ۴۰درصد از کشاورزان، زنان استند.

او گفت که صدها زن در این ولایت کشاورزی می‌کنند و در سال‌های پسین شماری از زنان که به کشت زعفران رو آورده‌اند، در حال افزایش استند.

آقای در این باره می‌گوید: «در ولایت بلخ ما نزدیک به ۳۵۰ جریب زمین را فعلأ زیر کشت زعفران داریم، در حدود ۴۰ درصد از دهاقین که در مزرعه کار می‌کنند، زنان استند.»

او به این باور است که بیشترین نقش را در انکشاف زعفران در این ولایت، زنان داشته‌است.

خالده نظری، یکی از زنان کشاورز در ولسوالی دهدادی این ولایت است که او ۱۴سال می‌شود که در کنار کشت سبزی‌جات، زعفران نیز کشت می‌کند.

او می‌گوید که پس از آنکه به کشاورزی رو آورده‌است، وضع زندگی‌اش نیز بهبود یافته‌است و اکنون در تلاش گسترش کار و بار‌اش است.

او افزود: «در سال اول ۲۰ گرام زعفران گرفتم، در سال دوم تقریبأ ۳۵ گرام شد، در سال سوم تقریبا به ۵۰ گرام رسید و فعلأ سال چهارم است و امیدوارم که حاصل امسال بیشتر از سال‌های پیش باشد.»

مسؤول پروژه‌ی ملی باغ‌داری و مال‌داری وزارت زراعت از توزیع بسته‌های پیاز زعفران برای ۵۰ بانوی کشاورز در پنج ولایت شمال‌کشور، خبر می‌دهد.

فهیم جباری دراین باره می‌گوید: «در حدود بیشتر از ۳۰۰ جریب زمین زیر پروگرام است. بیشتر از ۲۰۰ خانم زیر پوشش برنامۀ ما استند که زعفران کشت کرده‌اند.»

شاذیه قاسمی، یک کشاورز در ولسوالی حضرت سلطان ولایت سمنگان می‌گوید که به کشت زعفران علاقه‌مند ‌است و اکنون به مزارشریف آمده‎است تا پیاز زعفران را دریافت کند و آن‌را بکارد.

او می گوید: «هشت سال می‌شود که به کار کشاورزی شروع کردم بسیار تغیرات مثبت در زنده‌گی ما آمده و سطح اقتصاد ما بالا رفته است.»

بر بنیاد آماری مسؤول پروژه‌ی ملی باغ‌داری و مال‌داری وزارت زراعت، بیشتر از ۲۰۰ زن در شمال‌کشور مصروف کشت زعفران استند که قرار است ۸‌هزار کیلوگرام پیاز زعفران برای آنان توزیع شود.

هم‌رسانی کنید