Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

عبدالله و سفیر امریکا روی انتخابات پارلمانی بحث کردند

ریاست اجراییه کشور روز چهارنشبه (۲ عقرب) دریک خبرنامه گفته است که جان بس، سفیرایالات متحده در دیدار با عبدالله عبدالله، رییس احراییه درکابل روز گذشته (سه شنبه ۱ عقرب)، حضور گسترده افغان‌ها را در انتخابات مجلس نماینده‌گان افغانستان، یک گام به جلو خواند.

ریاست اجراییه می‌گوید که آقای بس دردیدار با رییس اجراییه عبدالله درباره برگذاری انتخابات مجلس وتحولات اخیر سیاسی میان دوکشور گفت وگو کرد.

دراین خبرنامه آمده است که آقای جان بس دراین دیدار، حضور مردم را در روز انتخابات، گامی در راستای تقویت نظام خواند.

بربنیاد خبرنامه، رییس اجراییه  کشور حضور گسترده مردم را پیام‌ روشنی برای طالبان، ‌حامیان طالبان و جامعه جهانی دانست وگفت که مردم افغانستان با حضور گسترده درانتخابات نشان دادند از دموکراسی و ارزش‌های دموکراتیک حمایت می‌کنند.

این درحالی است که دو روز قبل (دوشنبه ۳۰ میزان) در نشست شورای وزیران گفته بود که طالبان هر چه در توان داشتند برای مختل کردن روند انتخابات انجام دادند، اما مردم این تهدیدها را نادیده گرفتند ومسوولیت شان را ادا کردند.

به گفته آقای عبدالله هدف دشمنان کشور این بود که انتخابات برگزار نشود.
 
او می‌افزاید که طالبان اکنون باید این شهامت را داشته باشند که بگویند در رسیدن به هدف شان ناکام شدند.

عبدالله و سفیر امریکا روی انتخابات پارلمانی بحث کردند

رییس اجراییه  کشور حضور گسترده مردم را پیام‌ روشنی برای طالبان، ‌حامیان طالبان و جامعه جهانی دانست.

Thumbnail

ریاست اجراییه کشور روز چهارنشبه (۲ عقرب) دریک خبرنامه گفته است که جان بس، سفیرایالات متحده در دیدار با عبدالله عبدالله، رییس احراییه درکابل روز گذشته (سه شنبه ۱ عقرب)، حضور گسترده افغان‌ها را در انتخابات مجلس نماینده‌گان افغانستان، یک گام به جلو خواند.

ریاست اجراییه می‌گوید که آقای بس دردیدار با رییس اجراییه عبدالله درباره برگذاری انتخابات مجلس وتحولات اخیر سیاسی میان دوکشور گفت وگو کرد.

دراین خبرنامه آمده است که آقای جان بس دراین دیدار، حضور مردم را در روز انتخابات، گامی در راستای تقویت نظام خواند.

بربنیاد خبرنامه، رییس اجراییه  کشور حضور گسترده مردم را پیام‌ روشنی برای طالبان، ‌حامیان طالبان و جامعه جهانی دانست وگفت که مردم افغانستان با حضور گسترده درانتخابات نشان دادند از دموکراسی و ارزش‌های دموکراتیک حمایت می‌کنند.

این درحالی است که دو روز قبل (دوشنبه ۳۰ میزان) در نشست شورای وزیران گفته بود که طالبان هر چه در توان داشتند برای مختل کردن روند انتخابات انجام دادند، اما مردم این تهدیدها را نادیده گرفتند ومسوولیت شان را ادا کردند.

به گفته آقای عبدالله هدف دشمنان کشور این بود که انتخابات برگزار نشود.
 
او می‌افزاید که طالبان اکنون باید این شهامت را داشته باشند که بگویند در رسیدن به هدف شان ناکام شدند.

هم‌رسانی کنید