Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مأموریت پشتیبانی قاطع: ناتو درانتخابات افغانستان بی‌طرف خواهد بود

مأموریت پشیبانی قاطع، تأکید می‌ورزد که در انتخابات مجلس نماینده‌گان افغانستان که قرار است تا شش روز دیگر در کشور برگزار شود، هیچ نقشی نخواهد داشت.

سخن‌گوی این مأموریت، می‌گوید که نیروهای این پیمان برای پشتیبانی از حکومت افغانستان برای رسیدن به صلح در کشور حضور دارند و انتخابات پیشرو از سوی شهروندان کشور برگزار خواهد شد.

کانت پیتر که پس از چاشت امروز (یک‌شنبه، ۲۲میزان) در یک نشست خبری همراه با سخن‌گویان وزارت امور داخله و وزارت دفاع ملی در کابل سخن می‌زد، گفت: «می‌خواهم تأکید نمایم که ناتو در انتخاباتی که به روز شنبه برگزار می‌شود، به گونۀ جدی بی طرف خواهد بود. ناتو در تمامی روندهای انتخاباتی هیچ نقشی را بازی نخواهد کرد.:

در این نشست خبری، سخن‌گویان وزارت‌های امورداخله و دفاع ملی، از تدابیر شدید امنیتی برای برگزاری انتخابات مجلس نماینده‌گان اطمینان داد.

نجیب دانش، سخن‌گوی وزرات امورداخله گفت: «نیروهای امنیتی، برای تأمین امنیت انتخابات مجلس نماینده‌گان در سه کمربند بسیج می‌شوند؛ در کمربند نخست که نزدیک به مرکزهای رأی دهی است، در آنجا بیشتر نیروهای پولیس و نهادهای کشفی و استخباراتی بسیج می‌شوند، در فاصله سه تا پنج هزارمتر، نیروهای ارتش مستقر می‌شوند و در کمربند سوم نیروهای مشترک پولیس، امنیت ملی و ارتش به گونۀ گزمه‌های سیار و ثابت وظیفه شان را اجرا می‌کنند.»

احمد جاوید غفور، سخن‌گوی وزارت دفاع ملی نیز بیان داشت: «وزرات دفاع ملی، متعهد به تأمین امنیت انتخابات روز شنبه است و ما به تمام شهروندان کشور اطمینان می‌دهیم که با خاطر آرام به مرکزهای رأی دهی بروند و ما امنیت شان را تأمین می‌کنیم.»

در همین حال، معینینت مبارزه با مواد مخدر وزارت امورداخله، از کشف ۴۹میل تفنگ که به گفتۀ این نهاد برای برهم زدن روز انتخابات به کابل انتقال میافتند، خبر می‌هد.

عبدالخلیل بختیار، معین مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله در این باره اظهار داشت: «به گمان اغلب، از سلاح هایی که ما بدست آوردیم، مخالفان مسلح حکومت افغانستان می‌خواستند امنیت روز انتخابات مجلس نماینده گان را برهم بزنند.»

قرار است انتخابات مجلس نماینده‌گان به تاریخ بیست و هشتم ماه میزان برگزار شود. وزرات امور داخله، پیش از این گفته است که بیش از پنجاه هزار نیروی نظامی برای تأمین امنیت این انتخابات مأمور شده اند.

مأموریت پشتیبانی قاطع: ناتو درانتخابات افغانستان بی‌طرف خواهد بود

سخن‌گوی این مأموریت، می‌گوید که نیروهای این پیمان برای پشتیبانی از حکومت افغانستان برای رسیدن به صلح در کشور حضور دارند و انتخابات پیشرو از سوی شهروندان کشور برگزار خواهد شد.

تصویر بندانگشتی

مأموریت پشیبانی قاطع، تأکید می‌ورزد که در انتخابات مجلس نماینده‌گان افغانستان که قرار است تا شش روز دیگر در کشور برگزار شود، هیچ نقشی نخواهد داشت.

سخن‌گوی این مأموریت، می‌گوید که نیروهای این پیمان برای پشتیبانی از حکومت افغانستان برای رسیدن به صلح در کشور حضور دارند و انتخابات پیشرو از سوی شهروندان کشور برگزار خواهد شد.

کانت پیتر که پس از چاشت امروز (یک‌شنبه، ۲۲میزان) در یک نشست خبری همراه با سخن‌گویان وزارت امور داخله و وزارت دفاع ملی در کابل سخن می‌زد، گفت: «می‌خواهم تأکید نمایم که ناتو در انتخاباتی که به روز شنبه برگزار می‌شود، به گونۀ جدی بی طرف خواهد بود. ناتو در تمامی روندهای انتخاباتی هیچ نقشی را بازی نخواهد کرد.:

در این نشست خبری، سخن‌گویان وزارت‌های امورداخله و دفاع ملی، از تدابیر شدید امنیتی برای برگزاری انتخابات مجلس نماینده‌گان اطمینان داد.

نجیب دانش، سخن‌گوی وزرات امورداخله گفت: «نیروهای امنیتی، برای تأمین امنیت انتخابات مجلس نماینده‌گان در سه کمربند بسیج می‌شوند؛ در کمربند نخست که نزدیک به مرکزهای رأی دهی است، در آنجا بیشتر نیروهای پولیس و نهادهای کشفی و استخباراتی بسیج می‌شوند، در فاصله سه تا پنج هزارمتر، نیروهای ارتش مستقر می‌شوند و در کمربند سوم نیروهای مشترک پولیس، امنیت ملی و ارتش به گونۀ گزمه‌های سیار و ثابت وظیفه شان را اجرا می‌کنند.»

احمد جاوید غفور، سخن‌گوی وزارت دفاع ملی نیز بیان داشت: «وزرات دفاع ملی، متعهد به تأمین امنیت انتخابات روز شنبه است و ما به تمام شهروندان کشور اطمینان می‌دهیم که با خاطر آرام به مرکزهای رأی دهی بروند و ما امنیت شان را تأمین می‌کنیم.»

در همین حال، معینینت مبارزه با مواد مخدر وزارت امورداخله، از کشف ۴۹میل تفنگ که به گفتۀ این نهاد برای برهم زدن روز انتخابات به کابل انتقال میافتند، خبر می‌هد.

عبدالخلیل بختیار، معین مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله در این باره اظهار داشت: «به گمان اغلب، از سلاح هایی که ما بدست آوردیم، مخالفان مسلح حکومت افغانستان می‌خواستند امنیت روز انتخابات مجلس نماینده گان را برهم بزنند.»

قرار است انتخابات مجلس نماینده‌گان به تاریخ بیست و هشتم ماه میزان برگزار شود. وزرات امور داخله، پیش از این گفته است که بیش از پنجاه هزار نیروی نظامی برای تأمین امنیت این انتخابات مأمور شده اند.

هم‌رسانی کنید