تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

احزاب: کمیسیون انتخابات در تلاش مهندسی انتخابات ریاست‌جمهوری است

شماری از احزاب، تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات را برای کار نگرفتن از دستگاه‌های ثبت بایومتریک برای شناسایی رأی‌دهنده‌گان در انتخابات ریاست‌جمهوری، اقدام سیاسی و آماده‌گی برای مهندسی این انتخابات می‌دانند.

این احزاب، هشدار می‌دهند که کارگیری از فن‌آوری در این انتخابات خط سرخ آنان است.

بربنیاد سندهایی‌که به طلوع‌نیوز رسیده، کمیسیون مستقل انتخابات تصمیم گرفته‌است تا برای شناسایی رأی‌دهنده‌گان در انتخابات ریاست‌جمهوری، از دستگاه‌های شناخت بایومتریک کار نگیرد – تصمیمی‌که بر خلاف تصمیم پیشین کمیسیون مستقل انتخابات است.

این کمیسیون، علت این کار را کمبود وقت، نبود امکانات و عملی نبودن کارگیری از فن‌آوری ثبت بایومتریک به علت نبود دستگاه‌های بایومتریک گفته‌است.

همایون جریر، عضو رهبری حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار در این باره گفت: «طرف‌دار استفاده از تکنالوژی و بایومتریک کامل در روز انتخابات ریاست‌جمهوری استیم و استفاده از بایومتریک کامل در روز انتخابات خط سرخ احزاب است.»

بر خی از احزاب، به این باور اند که کمیسیون مستقل انتخابات صلاحیت عدم کارگیری از شناسایی بایومتریک را ندارد و این تصمیم سیاسی است.

نور رحمان اخلاقی، عضو رهبری حزب جمعیت اسلامی بیان داشت: «قانون مشخص کرده است که برای شناسایی رأی‌دهنده‌گان باید از بایومتریک استفاده شود. کمیسیون، صلاحیت تصمیم‌گیری را در این زمینه ندارد. تا زمانی قانون تعدیل نشود، هیچ‌کسی این صلاحیت را ندارد و نمی‌تواند که یک انتخابات آغازش از جایی شروع شود که با نقض قوانینی‌که خود انتخابات را مشروعیت می‌دهد، باشد.»

عبدالله قرلق، معاون حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان نیز افزود: «این‌ها خلاف همۀ این همه طرح‌‎ها و فیصله‌ها و توافقات که قبلأ انجام یافته بودند تصمیم گرفتند.»

قرار است انتخابات ریاست‌جمهوری، شوراهای ولایتی و مجلس نماینده‌گان ولایت غزنی به تاریخ ششم ماه میزان برگزار شود.

شماری از جریان‌های سیاسی زیر نام «ایتلاف ملی احزاب سیاسی» امروز نشستی را دربارۀ چگونگی رسیدن به صلح و برگزاری انتخابات در کابل برگزار کردند.

این جریان‌های سیاسی نیز بر شفافیت در برگزاری انتخابات آینده تأکید کردند.

یاسین حبیب، رییس حزب بیداری ملی فلاح افغانستان گفت: «ملت ما، احزاب سیاسی و به ویژه ایتلاف ملی احزاب سیاسی افغانستان، خواهان برگزاری یک انتخابات شفاف و بر حق استند.»

احزاب: کمیسیون انتخابات در تلاش مهندسی انتخابات ریاست‌جمهوری است

این احزاب، هشدار می‌دهند که کارگیری از فن‌آوری در انتخابات ریاست‌جمهوری خط سرخ آنان است.

Thumbnail

شماری از احزاب، تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات را برای کار نگرفتن از دستگاه‌های ثبت بایومتریک برای شناسایی رأی‌دهنده‌گان در انتخابات ریاست‌جمهوری، اقدام سیاسی و آماده‌گی برای مهندسی این انتخابات می‌دانند.

این احزاب، هشدار می‌دهند که کارگیری از فن‌آوری در این انتخابات خط سرخ آنان است.

بربنیاد سندهایی‌که به طلوع‌نیوز رسیده، کمیسیون مستقل انتخابات تصمیم گرفته‌است تا برای شناسایی رأی‌دهنده‌گان در انتخابات ریاست‌جمهوری، از دستگاه‌های شناخت بایومتریک کار نگیرد – تصمیمی‌که بر خلاف تصمیم پیشین کمیسیون مستقل انتخابات است.

این کمیسیون، علت این کار را کمبود وقت، نبود امکانات و عملی نبودن کارگیری از فن‌آوری ثبت بایومتریک به علت نبود دستگاه‌های بایومتریک گفته‌است.

همایون جریر، عضو رهبری حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار در این باره گفت: «طرف‌دار استفاده از تکنالوژی و بایومتریک کامل در روز انتخابات ریاست‌جمهوری استیم و استفاده از بایومتریک کامل در روز انتخابات خط سرخ احزاب است.»

بر خی از احزاب، به این باور اند که کمیسیون مستقل انتخابات صلاحیت عدم کارگیری از شناسایی بایومتریک را ندارد و این تصمیم سیاسی است.

نور رحمان اخلاقی، عضو رهبری حزب جمعیت اسلامی بیان داشت: «قانون مشخص کرده است که برای شناسایی رأی‌دهنده‌گان باید از بایومتریک استفاده شود. کمیسیون، صلاحیت تصمیم‌گیری را در این زمینه ندارد. تا زمانی قانون تعدیل نشود، هیچ‌کسی این صلاحیت را ندارد و نمی‌تواند که یک انتخابات آغازش از جایی شروع شود که با نقض قوانینی‌که خود انتخابات را مشروعیت می‌دهد، باشد.»

عبدالله قرلق، معاون حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان نیز افزود: «این‌ها خلاف همۀ این همه طرح‌‎ها و فیصله‌ها و توافقات که قبلأ انجام یافته بودند تصمیم گرفتند.»

قرار است انتخابات ریاست‌جمهوری، شوراهای ولایتی و مجلس نماینده‌گان ولایت غزنی به تاریخ ششم ماه میزان برگزار شود.

شماری از جریان‌های سیاسی زیر نام «ایتلاف ملی احزاب سیاسی» امروز نشستی را دربارۀ چگونگی رسیدن به صلح و برگزاری انتخابات در کابل برگزار کردند.

این جریان‌های سیاسی نیز بر شفافیت در برگزاری انتخابات آینده تأکید کردند.

یاسین حبیب، رییس حزب بیداری ملی فلاح افغانستان گفت: «ملت ما، احزاب سیاسی و به ویژه ایتلاف ملی احزاب سیاسی افغانستان، خواهان برگزاری یک انتخابات شفاف و بر حق استند.»

هم‌رسانی کنید