Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ادامۀ تحصن نامزدان معترض پس از برچیده‌شدن چادرهای آنان

هشت نامزد معترض انتخابات مجلس نماینده‌گان ولایت‌های هلمند، بغلان، میدان وردک، ننگرهار و کندهار که از بیش از بیست روز به‌این‌سو در نزدیکی دروازۀ ریاست‌جمهوری و قصر سپیدار چادر تحصن برپا کرده بودند، هشدار می‌دهند که اعتراض‌های شان را ادامه خواهند داد.

نیروهای امنیتی، شام روز گذشته (پنج‌شنبه، ۲۶ثور) چادرهای این نامزدان معترضان را که تمامی آنان زنان استند، برچیدند.

پس از دور ساختن چادرها، این بانوان در محل حضور دارند و می‌گویند که شب را داخل موترها سپری کرده‌اند.

دیوه نیازی، نامزد معترض از ننگرهار گفت: «معیار رفتن به پارلمان گرفتن رأی مردم است. من از طریق یک رقابت آزاد آمدیم و رأی مردم را گرفتیم، اما چرا خیانت می‌شود؟ رییس‌جمهور چرا آواز ما را نمی‌شنوی! پیش روی دروازه ات، هشت زن نشسته است. تو هشت زن را قناعت داده نمی‌توانی، میلیون‌ها افغان را چگونه قناعت می‌دهی؟»

این نامزدان، می‌گویند که نیروهای امنیتی با برخورد بسیار خشین و برخلاف آزادی‌های مدنی چادرهای آنان را برچیدند.

آنان می‌گویند تا زمانی تا هنگامی که حکومت، دادگاه ویژه‌یی را برای بررسی سندهای آنان برگزار نکند و عدالت تأمین نشود از اعتراض شان دست نخواهند کشید و این اعتراض‌ها را در فضای آزاد و زیر آفتاب ادامه خواهند داد.

نجیبه فایز، نامزد معترض از هلمند گفت: «یورش می‌آرودند و رو سری‌های ما را از سر ما کشیدند، داروهای ما را با خود بردند، دستکول‌های ما را با خود بردند، لباس‌های ما را با خود بردند، ظرف‌های ما را با خود بردند، این عمل وحشیانه را به هیچ‌گونه‌یی نمی‌توانیم که توجیه کنیم.»

فرزانه فرهمند، نامزد معترض از بغلان نیز بیان داشت: «یک هشدار را برای شان می‌دهیم که چادر ما را اگر بردید، خوب کردید که بردید. ما بدون چادر زیر آفتاب نیز می‌توانیم که بشینیم و به اعتراض خود ادامه بدهیم. پولیس‌ها را خوب همه‌جا می‌توانند ببینند که چگونه چهار اطراف ما محدود کرده‌اند تا هیچ موتری به طرف ما آمده نتوانند و در صورت بارش باران ما از داخل آن موترها پناه ببریم. ما روی سرک می‌نشینیم تا زمانی‌که خواسته‌های ما بشنوید.»

این نامزدان معترض، ادعا دارند که در روند شمارش آرا تقلب شده‌است و بربنیاد سندهایی که می‌گویند در دست دارند، آرای آنان نادیده گرفته شده‌است.

صدیقه مبارز،  نامزد معترض از میدان وردک اظهار داشت: «یک شماری‌که از ولایت میدان وردک به مجلس راه یافته‌اند، آنان رأی ندارند، در حقیقت در فهرستی که تفتش شده است پس از فیصله‌های رسمی که صادر شده‌اند آنان هیچ نماینده نیستند امروز مردم ولایت میدان وردک به‌گونۀ کامل اعتراض دارند که آنان را همچون نماینده خود قبول نداریم.»

انتخابات مجلس نماینده‌گان، در ماه میزان سال گذشته برگزار شد اما نتایج نهایی این انتخابات سرانجام هفتۀ پیش به‌گونۀ تکمیل اعلام شد. این انتخابات، یکی از پرچالش‌ترین انتخابات‌ها در افغانستان بود که به گفتۀ نامزدان و نهادهای ناظر، تقلب‌های گسترده در آن صورت گرفت. بدلیل همین تقلب‌ها هم بود که رییس‌جمهور اعضای پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی را برکنار و به لوی سارنوالی معرفی کرد. 

ادامۀ تحصن نامزدان معترض پس از برچیده‌شدن چادرهای آنان

این بانوان، هشدار می‌دهند تا هنگامی به اعتراض شان ادامه خواهند داد که رییس‌جمهور دادگاه ویژه‌یی را برای بررسی شکایت‌های آنان دربارۀ فساد در انتخابات برگزار کند.

تصویر بندانگشتی

هشت نامزد معترض انتخابات مجلس نماینده‌گان ولایت‌های هلمند، بغلان، میدان وردک، ننگرهار و کندهار که از بیش از بیست روز به‌این‌سو در نزدیکی دروازۀ ریاست‌جمهوری و قصر سپیدار چادر تحصن برپا کرده بودند، هشدار می‌دهند که اعتراض‌های شان را ادامه خواهند داد.

نیروهای امنیتی، شام روز گذشته (پنج‌شنبه، ۲۶ثور) چادرهای این نامزدان معترضان را که تمامی آنان زنان استند، برچیدند.

پس از دور ساختن چادرها، این بانوان در محل حضور دارند و می‌گویند که شب را داخل موترها سپری کرده‌اند.

دیوه نیازی، نامزد معترض از ننگرهار گفت: «معیار رفتن به پارلمان گرفتن رأی مردم است. من از طریق یک رقابت آزاد آمدیم و رأی مردم را گرفتیم، اما چرا خیانت می‌شود؟ رییس‌جمهور چرا آواز ما را نمی‌شنوی! پیش روی دروازه ات، هشت زن نشسته است. تو هشت زن را قناعت داده نمی‌توانی، میلیون‌ها افغان را چگونه قناعت می‌دهی؟»

این نامزدان، می‌گویند که نیروهای امنیتی با برخورد بسیار خشین و برخلاف آزادی‌های مدنی چادرهای آنان را برچیدند.

آنان می‌گویند تا زمانی تا هنگامی که حکومت، دادگاه ویژه‌یی را برای بررسی سندهای آنان برگزار نکند و عدالت تأمین نشود از اعتراض شان دست نخواهند کشید و این اعتراض‌ها را در فضای آزاد و زیر آفتاب ادامه خواهند داد.

نجیبه فایز، نامزد معترض از هلمند گفت: «یورش می‌آرودند و رو سری‌های ما را از سر ما کشیدند، داروهای ما را با خود بردند، دستکول‌های ما را با خود بردند، لباس‌های ما را با خود بردند، ظرف‌های ما را با خود بردند، این عمل وحشیانه را به هیچ‌گونه‌یی نمی‌توانیم که توجیه کنیم.»

فرزانه فرهمند، نامزد معترض از بغلان نیز بیان داشت: «یک هشدار را برای شان می‌دهیم که چادر ما را اگر بردید، خوب کردید که بردید. ما بدون چادر زیر آفتاب نیز می‌توانیم که بشینیم و به اعتراض خود ادامه بدهیم. پولیس‌ها را خوب همه‌جا می‌توانند ببینند که چگونه چهار اطراف ما محدود کرده‌اند تا هیچ موتری به طرف ما آمده نتوانند و در صورت بارش باران ما از داخل آن موترها پناه ببریم. ما روی سرک می‌نشینیم تا زمانی‌که خواسته‌های ما بشنوید.»

این نامزدان معترض، ادعا دارند که در روند شمارش آرا تقلب شده‌است و بربنیاد سندهایی که می‌گویند در دست دارند، آرای آنان نادیده گرفته شده‌است.

صدیقه مبارز،  نامزد معترض از میدان وردک اظهار داشت: «یک شماری‌که از ولایت میدان وردک به مجلس راه یافته‌اند، آنان رأی ندارند، در حقیقت در فهرستی که تفتش شده است پس از فیصله‌های رسمی که صادر شده‌اند آنان هیچ نماینده نیستند امروز مردم ولایت میدان وردک به‌گونۀ کامل اعتراض دارند که آنان را همچون نماینده خود قبول نداریم.»

انتخابات مجلس نماینده‌گان، در ماه میزان سال گذشته برگزار شد اما نتایج نهایی این انتخابات سرانجام هفتۀ پیش به‌گونۀ تکمیل اعلام شد. این انتخابات، یکی از پرچالش‌ترین انتخابات‌ها در افغانستان بود که به گفتۀ نامزدان و نهادهای ناظر، تقلب‌های گسترده در آن صورت گرفت. بدلیل همین تقلب‌ها هم بود که رییس‌جمهور اعضای پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی را برکنار و به لوی سارنوالی معرفی کرد. 

هم‌رسانی کنید