تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

اعتراض‌های هواداران دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله در شمال کشور

شماری از هواداران دسته انتخاباتی ثبات و همگرايی در ولايت‌های سرپل و فاریاب از بهر باطل شدن ۳۰۰ هزار رأی كه به باور آنان نامعتبر است، راهپيمايی كردند.

آنان هشدار دادند كه اگر به خواست‌های شان برای جداسازی آرای پاک از آرای تقلبی بی‌پروايی شود، دست به اعتراض‌های گسترده خواهند زد.

این معترضان گفتند که اعلام نتايج ابتدایی انتخابات بی‌رسيده‌گی به اين مشكلات، كشور را با بحران رو به رو خواهد ساخت.

یکی از معترضان گفت: «یک رهبر پاک باید به ما بیاید، ما رهبر ناپاک را نه می خواهیم.»

یکی از معترضان گفت: «رأی خود را که استعمال کردیم ما از آن  حمایت می کنیم، باید آرای تقلبی را حساب نکند.»

نور محمد رحمانی، رییس شورای ولايتی سرپل، گفت: «هر چه عاجل سرنوشت ۳۰۰هزار رأی تقلبی باید معلوم شود، با معلوم شدن سقف آرای انتخابات و بازشماری مجدد در حضور ناطرین تمام ستاد های انتخاباتی، این ها نتیجه را به مردم افغانستان اعلام بکند.»

در ولايت فارياب نيز شماری از هواداران دسته انتخاباتي ثبات و همگرايی دست به اعتراض زدند.

اسدالله خالد، سرپرست وزارت دفاع ملی، گفت: «تظاهرات ، حرکت های مدنی حق مسلم مردم افغانستان است و ما به هیچ کسی این را نه گفتیم که تظاهرات کند یا نه کند، ولی تمامآ مسایل که به امنیت شهروندان ما در هر گوشه افغانستان مربوط می شود ما متعهد به ان استیم که امنیت را برای شهروندان تامین بکنیم.»

این در حالی است شماری از هواداران دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله روز جمعه در کابل دست به اعتراض زدند و خواست آنان جداسازی آرای تقلبی و توجه جامعه جهانی به روند انتخابات افغانستان بود.

اعتراض‌های هواداران دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله در شمال کشور

این معترضان می‌گویند که اعلام نتايج ابتدایی انتخابات بی‌رسيده‌گی به اين مشكلات، كشور را با بحران رو به رو خواهد ساخت.

تصویر بندانگشتی

شماری از هواداران دسته انتخاباتی ثبات و همگرايی در ولايت‌های سرپل و فاریاب از بهر باطل شدن ۳۰۰ هزار رأی كه به باور آنان نامعتبر است، راهپيمايی كردند.

آنان هشدار دادند كه اگر به خواست‌های شان برای جداسازی آرای پاک از آرای تقلبی بی‌پروايی شود، دست به اعتراض‌های گسترده خواهند زد.

این معترضان گفتند که اعلام نتايج ابتدایی انتخابات بی‌رسيده‌گی به اين مشكلات، كشور را با بحران رو به رو خواهد ساخت.

یکی از معترضان گفت: «یک رهبر پاک باید به ما بیاید، ما رهبر ناپاک را نه می خواهیم.»

یکی از معترضان گفت: «رأی خود را که استعمال کردیم ما از آن  حمایت می کنیم، باید آرای تقلبی را حساب نکند.»

نور محمد رحمانی، رییس شورای ولايتی سرپل، گفت: «هر چه عاجل سرنوشت ۳۰۰هزار رأی تقلبی باید معلوم شود، با معلوم شدن سقف آرای انتخابات و بازشماری مجدد در حضور ناطرین تمام ستاد های انتخاباتی، این ها نتیجه را به مردم افغانستان اعلام بکند.»

در ولايت فارياب نيز شماری از هواداران دسته انتخاباتي ثبات و همگرايی دست به اعتراض زدند.

اسدالله خالد، سرپرست وزارت دفاع ملی، گفت: «تظاهرات ، حرکت های مدنی حق مسلم مردم افغانستان است و ما به هیچ کسی این را نه گفتیم که تظاهرات کند یا نه کند، ولی تمامآ مسایل که به امنیت شهروندان ما در هر گوشه افغانستان مربوط می شود ما متعهد به ان استیم که امنیت را برای شهروندان تامین بکنیم.»

این در حالی است شماری از هواداران دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله روز جمعه در کابل دست به اعتراض زدند و خواست آنان جداسازی آرای تقلبی و توجه جامعه جهانی به روند انتخابات افغانستان بود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره