تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
انتخابات ۹۸

کمرنگی پیکارهای انتخاباتی؛ در روز دوم هیچ نامزد نشست برگزار نکرد

در دومین روز پیکارهای انتخاباتی (دوشنبه، ۷اسد) هیچ یک ازهژده دستۀ انتخاباتی نشستی برگزار نکرد.

شماری از اعضای شورای ملی، پیکارهای انتخاباتی نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری را کمرنگ می‌دانند و علت کمرنگ بودن این پیکارها را بی‌باوری دسته‌های انتخاباتی به برگزاری انتخابات، افزایش ناامنی‌ها و نیز مداخله در انتخابات می‌گویند.

این در حالی است که در روز نخست پیکارهای انتخاباتی (یک‌شنبه، ۶ اسد) نیز تنها سه نامزد گردهمایی برگزار کردند.

صفی‌الله هاشمی، عضو مجلس سنا دراین بار گفت: «مسلۀ صلح و این‌که در آینده چه خواهد شد؛ آیا انتخاباتی دایر می‌شود یا نمی‌‌شود؟ من فکر می‌کنم که همین موضوعات باشد که کمپاین‎ها را کمرنگ ساخته‌است.»

ابرارالله، عضو مجلس نماینده‌گان نیز افزود: «از یک‌طرف بحث صلح و از طرف دیگر این نامزدان مطمین نیستند. دیگر این‌که وعده‌یی‌که به مردم کرده‌اند اورا پوره نکردند و دیگر این که وضعیت امنیتی نیز خوب نیست.»

با این هم، شماری از اعضای دسته‌های انتخاباتی، تصویرهای رهبران این دسته‌های انتخاباتی را بر دیوارها نهادهای دولتی و غیردولتی در شهر نصب کرده‌اند – کاری‌که با انتقاد شهروندان کابل روبه‌رو شده‌است.

نذیرشینواری، باشندۀ کابل گفت: «این اخلاقأ کار خوب نیست و باید این‌ها در جاهای مناسب عکس‌‎های شان را نصب کنند.»

عالم کبیری، باشندۀ دیگر کابل نیز افزود: «مردم صبح که از خانه می‌براید می‌بیند که ۲۰ – ۳۰ عکس از کاندیدان [در دیوارها] بند شده؛ این‌ها باید نظافت را مراعت کنند.»

همزمان با این، در برخی از جاده‌های کابل تصویرهای این نامزدان تکه و پاره نیز شده‌اند.

پیکارهای انتخاباتی نه تنها در پایتخت بل در شماری از ولایت‌های دیگر نیز کمرنگ بوده‌اند.
میرویس، باشندۀ هرات اظهار داشت: «نسبت به انتخابات‌های ریاست‌جمهوری گذشته دیده می‌شود که هیچ بیلبوردی و هیچ بنری و هیچ تبلیغاتی از کاندیدا را ما نمی‌بینیم.»

نثار احمد، باشندۀ دیگر هرات نیز بیان داشت: «این مشکل خود کاندیدان محترم است که باید تبلغات و فعالیت‌های خود را بیشتر کنند.»

با این همه، شماری از مردم، یگانه راه بیرون رفت از مشکلات کنونی را برگزاری یک انتخابات شفاف و انتقال مسالمت آمیز قدرت می‌دانند و تأکید دارند که در انتخابات شرکت خواهند کرد.

انتخابات ۹۸

کمرنگی پیکارهای انتخاباتی؛ در روز دوم هیچ نامزد نشست برگزار نکرد

در روز نخست پیکارهای انتخاباتی (یک‌شنبه، ۶ اسد) نیز تنها سه نامزد گردهمایی برگزار کردند.

تصویر بندانگشتی

در دومین روز پیکارهای انتخاباتی (دوشنبه، ۷اسد) هیچ یک ازهژده دستۀ انتخاباتی نشستی برگزار نکرد.

شماری از اعضای شورای ملی، پیکارهای انتخاباتی نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری را کمرنگ می‌دانند و علت کمرنگ بودن این پیکارها را بی‌باوری دسته‌های انتخاباتی به برگزاری انتخابات، افزایش ناامنی‌ها و نیز مداخله در انتخابات می‌گویند.

این در حالی است که در روز نخست پیکارهای انتخاباتی (یک‌شنبه، ۶ اسد) نیز تنها سه نامزد گردهمایی برگزار کردند.

صفی‌الله هاشمی، عضو مجلس سنا دراین بار گفت: «مسلۀ صلح و این‌که در آینده چه خواهد شد؛ آیا انتخاباتی دایر می‌شود یا نمی‌‌شود؟ من فکر می‌کنم که همین موضوعات باشد که کمپاین‎ها را کمرنگ ساخته‌است.»

ابرارالله، عضو مجلس نماینده‌گان نیز افزود: «از یک‌طرف بحث صلح و از طرف دیگر این نامزدان مطمین نیستند. دیگر این‌که وعده‌یی‌که به مردم کرده‌اند اورا پوره نکردند و دیگر این که وضعیت امنیتی نیز خوب نیست.»

با این هم، شماری از اعضای دسته‌های انتخاباتی، تصویرهای رهبران این دسته‌های انتخاباتی را بر دیوارها نهادهای دولتی و غیردولتی در شهر نصب کرده‌اند – کاری‌که با انتقاد شهروندان کابل روبه‌رو شده‌است.

نذیرشینواری، باشندۀ کابل گفت: «این اخلاقأ کار خوب نیست و باید این‌ها در جاهای مناسب عکس‌‎های شان را نصب کنند.»

عالم کبیری، باشندۀ دیگر کابل نیز افزود: «مردم صبح که از خانه می‌براید می‌بیند که ۲۰ – ۳۰ عکس از کاندیدان [در دیوارها] بند شده؛ این‌ها باید نظافت را مراعت کنند.»

همزمان با این، در برخی از جاده‌های کابل تصویرهای این نامزدان تکه و پاره نیز شده‌اند.

پیکارهای انتخاباتی نه تنها در پایتخت بل در شماری از ولایت‌های دیگر نیز کمرنگ بوده‌اند.
میرویس، باشندۀ هرات اظهار داشت: «نسبت به انتخابات‌های ریاست‌جمهوری گذشته دیده می‌شود که هیچ بیلبوردی و هیچ بنری و هیچ تبلیغاتی از کاندیدا را ما نمی‌بینیم.»

نثار احمد، باشندۀ دیگر هرات نیز بیان داشت: «این مشکل خود کاندیدان محترم است که باید تبلغات و فعالیت‌های خود را بیشتر کنند.»

با این همه، شماری از مردم، یگانه راه بیرون رفت از مشکلات کنونی را برگزاری یک انتخابات شفاف و انتقال مسالمت آمیز قدرت می‌دانند و تأکید دارند که در انتخابات شرکت خواهند کرد.

هم‌رسانی کنید