تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

۶ رویداد تازۀ مثبت ویروس کرونا در کشور ثبت شدند

وزارت صحت‌ عامه، امروز (شنبه، ۵ میزان) اعلام کرد که در ۲۴ ساعت گذشته، ۶ رویداد تازۀ ویروس کرونا در سراسر کشور، ثبت شده‌است.

بربنیاد معلومات این وزارت، در یک شبانه‌ ‎روز گذشته، ۱۰۳ نمونۀ مشکوک ویرس کرونا آزمایش شده‌اند.

این وزارت می‌افزاید که تمامی این ۶ رویداد تازه، در ولایت بلخ ثبت شده‎‌است.

با ثبت رویدادهای تازه، آمار کلی ویروس کرونا در کشور به ۳۹,۱۹۲ رسید.

وزارت صحت می‌گوید که در ۲۴ ساعت گذشته دو بیمار کوویدنزده جان باخته و ۱۶ تن دیگر بهبود یافته‌اند.

شمار جان باخته‌گان در نتیجۀ ویروس کرونا در کشور به ۱هزار و ۴۵۳ تن و شمار بهبودیافته‌گان به ۳۲هزار و ۶۳۵ تن رسیده‌است.

بیش از ۳۲ میلیون و ۵۶۹ هزار تن به این بیماری در سراسر جهان مبتلا شده‌اند و بیش از ۹۸۸ هزار تن دیگر، جان باخته‌اند.

۶ رویداد تازۀ مثبت ویروس کرونا در کشور ثبت شدند

وزارت صحت می‌گوید که در ۲۴ ساعت گذشته دو بیمار کوویدنزده جان باخته و ۱۶ تن دیگر بهبود یافته‌اند.

Thumbnail

وزارت صحت‌ عامه، امروز (شنبه، ۵ میزان) اعلام کرد که در ۲۴ ساعت گذشته، ۶ رویداد تازۀ ویروس کرونا در سراسر کشور، ثبت شده‌است.

بربنیاد معلومات این وزارت، در یک شبانه‌ ‎روز گذشته، ۱۰۳ نمونۀ مشکوک ویرس کرونا آزمایش شده‌اند.

این وزارت می‌افزاید که تمامی این ۶ رویداد تازه، در ولایت بلخ ثبت شده‎‌است.

با ثبت رویدادهای تازه، آمار کلی ویروس کرونا در کشور به ۳۹,۱۹۲ رسید.

وزارت صحت می‌گوید که در ۲۴ ساعت گذشته دو بیمار کوویدنزده جان باخته و ۱۶ تن دیگر بهبود یافته‌اند.

شمار جان باخته‌گان در نتیجۀ ویروس کرونا در کشور به ۱هزار و ۴۵۳ تن و شمار بهبودیافته‌گان به ۳۲هزار و ۶۳۵ تن رسیده‌است.

بیش از ۳۲ میلیون و ۵۶۹ هزار تن به این بیماری در سراسر جهان مبتلا شده‌اند و بیش از ۹۸۸ هزار تن دیگر، جان باخته‌اند.

هم‌رسانی کنید