Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ثبت ۲۵۲ رویداد مثبت تازۀ ویروس کرونا در افغانستان

وزارت صحت‌عامه اعلام کرده‌است که در ۲۴ ساعت گذشته از ۱ هزار و ۳۸۷ رویداد مشکوک به کرونا، ۲۵۲ رویداد آن مثبت تشخیص شده‌اند.

بربنیاد آمارهای وزارت صحت‌عامه، در این مدت ۱۱ بیمار کووید نزده جان باخته و ۸۷ بیمار هم بهبود یافته‌اند.

رویدادهای تازه در ولایت‌های کابل (۴۸)، هرات (۱۳)، کندهار (۸)، ننگرهار (۱۳)، تخار (۱۵۳)، بدخشان (۱۵)، میدان وردک (۱) و لغمان (۱)، ثبت شده‌اند.

وزارت صحت می‌گوید که در شبانه روز گذشته، سه بیمار در کابل، سه در هرات، یک در ننگرهار و چهار در ولایت تخار، جان باخته‌اند.

آمارهای وزارت صحت نشان می‌دهند که از آغاز شیوع ویروس کرونا تا کنون، ۴۶هزار ۲۱۵ تن در افغانستان به این ویروس آلوده شده‌اند که از این میان یک‌هزار و ۷۶۳ بیمار جان باخته‌اند و ۳۶ هزار و ۷۳۱ بیمار هم بهبود یافته‌اند.

تاکنون ۱۴۷ هزار و ۸۰۰ نمونۀ مشکوک به کرونا در افغانستان مورد آزمایش قرار گرفته‌اند.

وزارت صحت می‌گوید که در حال حاضر، هفت هزار و ۴۱۸ رویداد فعال ویروس کرونا در افغانستان وجود دارد.

ثبت ۲۵۲ رویداد مثبت تازۀ ویروس کرونا در افغانستان

وزارت صحت می‌گوید که در شبانه روز گذشته، سه بیمار در کابل، سه در هرات، یک در ننگرهار و چهار در ولایت تخار، جان باخته‌اند.

تصویر بندانگشتی

وزارت صحت‌عامه اعلام کرده‌است که در ۲۴ ساعت گذشته از ۱ هزار و ۳۸۷ رویداد مشکوک به کرونا، ۲۵۲ رویداد آن مثبت تشخیص شده‌اند.

بربنیاد آمارهای وزارت صحت‌عامه، در این مدت ۱۱ بیمار کووید نزده جان باخته و ۸۷ بیمار هم بهبود یافته‌اند.

رویدادهای تازه در ولایت‌های کابل (۴۸)، هرات (۱۳)، کندهار (۸)، ننگرهار (۱۳)، تخار (۱۵۳)، بدخشان (۱۵)، میدان وردک (۱) و لغمان (۱)، ثبت شده‌اند.

وزارت صحت می‌گوید که در شبانه روز گذشته، سه بیمار در کابل، سه در هرات، یک در ننگرهار و چهار در ولایت تخار، جان باخته‌اند.

آمارهای وزارت صحت نشان می‌دهند که از آغاز شیوع ویروس کرونا تا کنون، ۴۶هزار ۲۱۵ تن در افغانستان به این ویروس آلوده شده‌اند که از این میان یک‌هزار و ۷۶۳ بیمار جان باخته‌اند و ۳۶ هزار و ۷۳۱ بیمار هم بهبود یافته‌اند.

تاکنون ۱۴۷ هزار و ۸۰۰ نمونۀ مشکوک به کرونا در افغانستان مورد آزمایش قرار گرفته‌اند.

وزارت صحت می‌گوید که در حال حاضر، هفت هزار و ۴۱۸ رویداد فعال ویروس کرونا در افغانستان وجود دارد.

هم‌رسانی کنید