Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

جان باختن ۷۸ بیمار مبتلا به ویروس کرونا در یک شبانه روز در کشور

بربنیاد آماری‌های وزارت صحت عامه هفتادوهشت تن از بیماران کویده-نزده، در بیست‌وچهار ساعت گذشته در کشور جان باختند و نزدیک به  یک هزار و ششصد و پنجاه تن دیگر به این ویروس مبتلا شده اند.

در همین حال، شماری از بیماران داران در شفاخانه علی جناح کمبود آکسیجن را جدی ترین مشکل در شفاخانه‌های شهر کابل میدانند و می‌گویند که به همین علت، شفاخانه‌ها بیمارانی را که سن شان، بیشتر از پنجاه سال است، بستری نمی‌کنند.  

امین الله، همسر یک  بیمار کووید-نزده در شفاخانه علی جناح گفت:«گفت که آکسیجن پیدا کن،گفت که اکسیجن دیگه نیست امکانات دیگه نیست.»

در همین حال، یک بیمار دار دیگر که ویروس کرونا جان پدرش را گرفته است، نگران جان مادربیمارش است که اگر آکسیجن کافی برایش نرسد، زنده گیش با خطر روبه رو خواهد شد.

او گفت:«در بازار سیاه یک بالون که بیست کیلو وزنش باشد و یک نیم ساعت بیمار را بس کند،تا چهارده هزار - شانزده هزار قیمتش است.»

پزشکان شفاخانه علی جناح کمبود آکسیجن را می پذیرند اما از کمبود امکانات شان سخن می زنند.

فیروز، یک پزشک در شفاخانه علی جناح گفت:«سیزده تا پایپ آکسیجن ما داریم تا این جا که میرسد فقط همینقدر زورش میرسد تا پنج لیتر بالا نمی رود.»

رحمت الله، کارمند بخش آکسیجن گفت:«مریض زیاد است مصرف در این دستگاه با ساختی که جور شده برای مریضان کم می شود.»

بیمار دیگر که از ولایت میدان وردک به کابل آورده شده است آکسیجن بدنش در حدود سی درجه را نشان میدهد اما کسی برایش کاری نمی تواند.

محمد امان، فرزند بیمار گفت:«اکسیجن می دهد اینجااست از دیوار میدهد اما کم است.»

کمبود دارو یکی دیگر از مشکلاتی است که خانواده‌های بیماران کویید نزده در این شفاخانه از آن یاد می کنند.

عبدالناصر صالحی، عضو خانواده بیمار گفت:«در شفاخانه های مشهور شهر کابل ما مراجعه کردیم اکثر اینها مریضانی که سنش از پنجاه بالا باشد نمی گیرند.»

کارمندان  و پزشکان شفاخانه علی جناح که ماه هاست تنخواه نگرفته اند از فشار کار در این جا سخن می زنند و حکومت را در پرداخت تنخواه های شان به بی پروایی متهم می سازند.

فیروز، پزشک شفاخانه علی جناح گفت:«به خدا گشنه می گردیم معاش نداریم دیگه چی کنیم شما بگویید.»

سلطان احمد، کارمند شفاخانه علی جناح گفت:«اگر خدمت کردن است به بشریت ما حاضر استیم خدمت کنیم به مردم در مقابلش خانواده ام از من طلب دارد.»

مسؤولان می گویند که نزدیک به هفتاد بیمار کویید-۱۹در این شفاخانه بستری استند.

مسؤولان می‌گویند در حالی که با شرکت‌ها قرارداد دارند تا روزانه ۲۰۰ بالون آکسیجن برای‌شان برسانند تا در کنار دستگاۀ تولید آکسیجن این شفاخانه برای بیماران آکسیجن برسد، اما تمامی این بالون‌ها خالی اند و این شرکت‌ها برای شان آکسیجن نرسانده‌اند.
 

جان باختن ۷۸ بیمار مبتلا به ویروس کرونا در یک شبانه روز در کشور

آمارهای وزارت صحت عامه نشان می‌دهند که در ۲۴ ساعت گذشته، ۲۳۲ بیمار مبتلا به ویروس کرونا، بهبود یافته اند.

Thumbnail

بربنیاد آماری‌های وزارت صحت عامه هفتادوهشت تن از بیماران کویده-نزده، در بیست‌وچهار ساعت گذشته در کشور جان باختند و نزدیک به  یک هزار و ششصد و پنجاه تن دیگر به این ویروس مبتلا شده اند.

در همین حال، شماری از بیماران داران در شفاخانه علی جناح کمبود آکسیجن را جدی ترین مشکل در شفاخانه‌های شهر کابل میدانند و می‌گویند که به همین علت، شفاخانه‌ها بیمارانی را که سن شان، بیشتر از پنجاه سال است، بستری نمی‌کنند.  

امین الله، همسر یک  بیمار کووید-نزده در شفاخانه علی جناح گفت:«گفت که آکسیجن پیدا کن،گفت که اکسیجن دیگه نیست امکانات دیگه نیست.»

در همین حال، یک بیمار دار دیگر که ویروس کرونا جان پدرش را گرفته است، نگران جان مادربیمارش است که اگر آکسیجن کافی برایش نرسد، زنده گیش با خطر روبه رو خواهد شد.

او گفت:«در بازار سیاه یک بالون که بیست کیلو وزنش باشد و یک نیم ساعت بیمار را بس کند،تا چهارده هزار - شانزده هزار قیمتش است.»

پزشکان شفاخانه علی جناح کمبود آکسیجن را می پذیرند اما از کمبود امکانات شان سخن می زنند.

فیروز، یک پزشک در شفاخانه علی جناح گفت:«سیزده تا پایپ آکسیجن ما داریم تا این جا که میرسد فقط همینقدر زورش میرسد تا پنج لیتر بالا نمی رود.»

رحمت الله، کارمند بخش آکسیجن گفت:«مریض زیاد است مصرف در این دستگاه با ساختی که جور شده برای مریضان کم می شود.»

بیمار دیگر که از ولایت میدان وردک به کابل آورده شده است آکسیجن بدنش در حدود سی درجه را نشان میدهد اما کسی برایش کاری نمی تواند.

محمد امان، فرزند بیمار گفت:«اکسیجن می دهد اینجااست از دیوار میدهد اما کم است.»

کمبود دارو یکی دیگر از مشکلاتی است که خانواده‌های بیماران کویید نزده در این شفاخانه از آن یاد می کنند.

عبدالناصر صالحی، عضو خانواده بیمار گفت:«در شفاخانه های مشهور شهر کابل ما مراجعه کردیم اکثر اینها مریضانی که سنش از پنجاه بالا باشد نمی گیرند.»

کارمندان  و پزشکان شفاخانه علی جناح که ماه هاست تنخواه نگرفته اند از فشار کار در این جا سخن می زنند و حکومت را در پرداخت تنخواه های شان به بی پروایی متهم می سازند.

فیروز، پزشک شفاخانه علی جناح گفت:«به خدا گشنه می گردیم معاش نداریم دیگه چی کنیم شما بگویید.»

سلطان احمد، کارمند شفاخانه علی جناح گفت:«اگر خدمت کردن است به بشریت ما حاضر استیم خدمت کنیم به مردم در مقابلش خانواده ام از من طلب دارد.»

مسؤولان می گویند که نزدیک به هفتاد بیمار کویید-۱۹در این شفاخانه بستری استند.

مسؤولان می‌گویند در حالی که با شرکت‌ها قرارداد دارند تا روزانه ۲۰۰ بالون آکسیجن برای‌شان برسانند تا در کنار دستگاۀ تولید آکسیجن این شفاخانه برای بیماران آکسیجن برسد، اما تمامی این بالون‌ها خالی اند و این شرکت‌ها برای شان آکسیجن نرسانده‌اند.
 

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره