Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

جان باختن ۳۰۸ کودک از اثر سوء تغذیه در ۴ ماه گذشته در افغانستان

وزارت صحت عامه می‌گوید که در چهار ماه پسین در کشور، دست‌کم ۳۰۸ کودک مبتلا به سوء تغذیه جان باخته اند و بیش از دوصد هزار کودک دیگر به این بیماری مبتلا شده اند.

به گفته این وزارت در سال روان میلادی شمار مبتلایان به سوء تعذیه که کودکان استند رو به افزایش است.

جاوید هژیر، سخنگوی وزارت صحت عامه، گفت:« در حدود بالاتر از دوصد هزار واقعه‌ در سه ماه گدشته ثبت شده اند که از این جمله ۶۰۰۰۰ طفل هایی هستند که به سوء تغذیه شدید مصاب هستند.»

از سوی هم پزشکان می‌گویند که فقر، ناداری و تغذیه ناسالم از علت های استند که سبب افزایش این بیماری در افغانستان شده اند.

شفاخانه صحت طفل- اندراگاندی در کابل بزرگترین مرکز درمان کودکان سوی تغذیه در کشور است. مسوولان این شفاخانه می گویند که با گذشت هر روز بر شمار مبتلایان به سوء تغذیه در کابل افزوده می شود.

محمد عارف حسن زی، مسوول بخش داخله شفاخانه صحت طفل، گفت:«در خانواده‌ها اطفال را زیاد متضرر می سازد و در اطفال، بیشتر آنهایی که زیر پنج سال دارند، مصاب می‌گردند.»

حسیبا، مسوول بخش سوی تغذیه شفاخانه صحت طفل، می گوید:«بیشتر مریض های ما از ولایت‌ها می‌باشند، فعلا مریض های تغذی زیاد شده و اکثریت اش از ولایت می آید، از کابل هم است. فقر و بیچاره گی و بیکاری زیاد شده از همی خاطر مریض های تغذی هم زیاد شده است.»

این در حالیست که پیش از این صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل متحد نیز گفته است که بحران اقتصادی در افغانستان عامل اصلی افزایش سوء تغذیه در کودکان افغانستان است.

جان باختن ۳۰۸ کودک از اثر سوء تغذیه در ۴ ماه گذشته در افغانستان

مسوولان در شفاخانه صحت طفل- اندراگاندی می‌گویند که با گذشت هر روز، بر شمار مبتلایان به سوء تغذیه در کابل افزوده می‌شود.

تصویر بندانگشتی

وزارت صحت عامه می‌گوید که در چهار ماه پسین در کشور، دست‌کم ۳۰۸ کودک مبتلا به سوء تغذیه جان باخته اند و بیش از دوصد هزار کودک دیگر به این بیماری مبتلا شده اند.

به گفته این وزارت در سال روان میلادی شمار مبتلایان به سوء تعذیه که کودکان استند رو به افزایش است.

جاوید هژیر، سخنگوی وزارت صحت عامه، گفت:« در حدود بالاتر از دوصد هزار واقعه‌ در سه ماه گدشته ثبت شده اند که از این جمله ۶۰۰۰۰ طفل هایی هستند که به سوء تغذیه شدید مصاب هستند.»

از سوی هم پزشکان می‌گویند که فقر، ناداری و تغذیه ناسالم از علت های استند که سبب افزایش این بیماری در افغانستان شده اند.

شفاخانه صحت طفل- اندراگاندی در کابل بزرگترین مرکز درمان کودکان سوی تغذیه در کشور است. مسوولان این شفاخانه می گویند که با گذشت هر روز بر شمار مبتلایان به سوء تغذیه در کابل افزوده می شود.

محمد عارف حسن زی، مسوول بخش داخله شفاخانه صحت طفل، گفت:«در خانواده‌ها اطفال را زیاد متضرر می سازد و در اطفال، بیشتر آنهایی که زیر پنج سال دارند، مصاب می‌گردند.»

حسیبا، مسوول بخش سوی تغذیه شفاخانه صحت طفل، می گوید:«بیشتر مریض های ما از ولایت‌ها می‌باشند، فعلا مریض های تغذی زیاد شده و اکثریت اش از ولایت می آید، از کابل هم است. فقر و بیچاره گی و بیکاری زیاد شده از همی خاطر مریض های تغذی هم زیاد شده است.»

این در حالیست که پیش از این صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل متحد نیز گفته است که بحران اقتصادی در افغانستان عامل اصلی افزایش سوء تغذیه در کودکان افغانستان است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره