Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وزارت صحت: برای بیماران کوید-نزده در هر ولایت یک شفاخانه داریم

وزارت صحت عامه می‌گوید که از میان ۳۸ شفاخانه درمان بیماران کرونایی در کشور تنها ۴ شفاخانه مسدود شده است.

جاوید هژیر، سخنگوی وزارت صحت عامه می‌گوید شفاخانه‌های که ویژه‌ی درمان بیماران کووید-نزده ساخته بودند، دوباره برای درمان بیماری‌های همه‌گیر دیگر به بهره برداری سپرده شده اند.

به گفته او، یک شفاخانه برای درمان بیماران کووید-نزده در هر ولایت کشور فعال است.

جاوید هژیر گفت: «بعضی شفاخانه‌ها نظر به لزوم دید وقت به شفاخانه کووید مبدل شده بودند، لیکن حالا نیاز نیست در بخش کووید از آنها استفاده شود، به طور مثال شفاخانه علی جناح برای تداوی امراض ساری استفاده می‌شد و حالا که برای کووید استفاده نمی‌شود، دوباره برای تداوی همان امراض ساری اختصاص داده شده است.»

همزمان با این، مسوولان شفاخانه افغان-جاپان (یگانه مرکز تداوی بیماران کووید-نزده در پایتخت) از افزایش بیماران مبتلا به کرونا در کشور سخن می‌زنند و می‌گویند که بیش از یک هزار تن تنها در ماه ثور به بیماری کووید-نزده مبتلا شده اند.

آمار ارایه شده شفاخانه افغان-جاپان از مبتلا شده‌گان به کووید-نزده در ماه ثور این گونه است:

مراجعه کننده‌گان: ۱۸۷۴ تن

بستر شده‌گان: ۱۱۲ تن

شفایاب شده‌گان: ۶۷ تن

فوتی‌ها: ۲۹ تن

زلمی رشتین، رییس شفاخانه افغان-جاپان، گفت: «فعلا در شفاخانه افغان چاپان، ۶۵ تن از بیماران کرونا بستر است و این به معنی این است که دوباره مبتلایان به کرونا افزایش می‌یابد و روزانه سه یا چهار مریض تازه بستر می‌کنیم.»

نورعلی، داکتر در بخش "آی سی یو" شفاخانه افغان-جاپان در این باره می‌گوید: «شمار مریضان کرونا در این اواخر افزایش یافته است.»

وزارت صحت عامه می‌گوید کارزار واکسین کرونا را در ماه جون آغاز خواهد کرد که در این کارزار ۴ اعشاریه ۸ میلیون تن واکسین اخذ خواهند کرد.

وزارت صحت: برای بیماران کوید-نزده در هر ولایت یک شفاخانه داریم

همزمان با این، مسوولان شفاخانه افغان-جاپان (یگانه مرکز تداوی بیماران کووید-نزده در پایتخت) از افزایش بیماران مبتلا به کرونا در کشور سخن می‌زنند.

تصویر بندانگشتی

وزارت صحت عامه می‌گوید که از میان ۳۸ شفاخانه درمان بیماران کرونایی در کشور تنها ۴ شفاخانه مسدود شده است.

جاوید هژیر، سخنگوی وزارت صحت عامه می‌گوید شفاخانه‌های که ویژه‌ی درمان بیماران کووید-نزده ساخته بودند، دوباره برای درمان بیماری‌های همه‌گیر دیگر به بهره برداری سپرده شده اند.

به گفته او، یک شفاخانه برای درمان بیماران کووید-نزده در هر ولایت کشور فعال است.

جاوید هژیر گفت: «بعضی شفاخانه‌ها نظر به لزوم دید وقت به شفاخانه کووید مبدل شده بودند، لیکن حالا نیاز نیست در بخش کووید از آنها استفاده شود، به طور مثال شفاخانه علی جناح برای تداوی امراض ساری استفاده می‌شد و حالا که برای کووید استفاده نمی‌شود، دوباره برای تداوی همان امراض ساری اختصاص داده شده است.»

همزمان با این، مسوولان شفاخانه افغان-جاپان (یگانه مرکز تداوی بیماران کووید-نزده در پایتخت) از افزایش بیماران مبتلا به کرونا در کشور سخن می‌زنند و می‌گویند که بیش از یک هزار تن تنها در ماه ثور به بیماری کووید-نزده مبتلا شده اند.

آمار ارایه شده شفاخانه افغان-جاپان از مبتلا شده‌گان به کووید-نزده در ماه ثور این گونه است:

مراجعه کننده‌گان: ۱۸۷۴ تن

بستر شده‌گان: ۱۱۲ تن

شفایاب شده‌گان: ۶۷ تن

فوتی‌ها: ۲۹ تن

زلمی رشتین، رییس شفاخانه افغان-جاپان، گفت: «فعلا در شفاخانه افغان چاپان، ۶۵ تن از بیماران کرونا بستر است و این به معنی این است که دوباره مبتلایان به کرونا افزایش می‌یابد و روزانه سه یا چهار مریض تازه بستر می‌کنیم.»

نورعلی، داکتر در بخش "آی سی یو" شفاخانه افغان-جاپان در این باره می‌گوید: «شمار مریضان کرونا در این اواخر افزایش یافته است.»

وزارت صحت عامه می‌گوید کارزار واکسین کرونا را در ماه جون آغاز خواهد کرد که در این کارزار ۴ اعشاریه ۸ میلیون تن واکسین اخذ خواهند کرد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره