Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

افغانستان و آسیب‌های روانی؛ آمارها تکان‌دهنده‌اند

سازمان جهانی بهداشت در مراسم بزرگ‌داشت از "روز جهانی سلامت روان" می‌گوید که هشتاد درصد مردم افغانستان، دچار آسیب‌های روانی هستند.

نماینده سازمان جهانی بهداشت، گفت: «زنان و کودکان نیز تحت تأثیر نامطلوب صحت روان هستند. به طوری که ۳۹ در صد از کودکان مشکلات عاطفی دارند حدود ۵۲ در صد آنان با همسالان‌شان مشکل دارند و ۱۱ اعشاریه ۵ درصد به دلیل مشکلات روانی در انجام وظایف روزانه خود دچار اختلال می‌شوند.»

وزارت صحت عامه می‌گوید که نبرد‌های چند دهه پسین، سبب ایجاد مشکلات روانی در میان جوانان و کودکان در کشور شده است.

به گفته این وزارت، از آغاز سال روان میلادی تاکنون برای بیش از یک میلیون تُن در سراسر کشور، خدمات روان درمانی فراهم شده است.

وحید الله افغان، آمر بخش صحت روانی وزارت صحت عامه،  گفت: «برای بیش از یک میلیون تن خدمات عرضه شده بر علاوه برای وقایه و شناسایی و درمان بیماری‌های روانی در جامعه نیاز است.»

معین عرضه خدمات صحی وزارت صحت عامه، دست‌رسی به خدمات سلامت روان را حق تمامی افراد جامعه خوانده و می‌افزاید که ۵۸ درصد مردم در کشور‌های کم درآمد به این خدمات دست‌رسی ندارند.

حبیب الله آخند‌زاده معین عرضه خدمات صحی وزارت صحت عامه گفت: «تاکنون در این بخش نابرابری وجود دارد و تماماً از ۵۷ تا ۵۹ درصد در کشور‌های کم در آمد و با در آمد متوسط به خدمات درمانی در این بخش دست‌رسی ندارند.»

پزشکان صحت روانی روی تقویت خدمات روانی در مراکز صحی تأکید کرده و می‌افزایند که باید این خدمات در مکتب‌ها نیز برای کودکان کشور ارایه شود.

زلمی شینواری پزشک گفت: «در سطح مکتب‌ها تا کنون در این بخش هیچ خدماتی نیست اما ارقام را شما در صحبت‌های‌تان گونه‌گون گفتید که زیاد است.»

بر بنیاد آمار‌های سازمان جهانی بهداشت از هر هشت نفر درجهان یک تن به بیماری‌های روانی دچار است و تاکنون افراد زیادی به مراقبت‌های بهداشت روانی با کیفیت در جهان دست‌رسی ندارند.

افغانستان و آسیب‌های روانی؛ آمارها تکان‌دهنده‌اند

به گفته این وزارت، از آغاز سال روان میلادی تاکنون برای بیش از یک میلیون تُن در سراسر کشور، خدمات روان درمانی فراهم شده است.

تصویر بندانگشتی

سازمان جهانی بهداشت در مراسم بزرگ‌داشت از "روز جهانی سلامت روان" می‌گوید که هشتاد درصد مردم افغانستان، دچار آسیب‌های روانی هستند.

نماینده سازمان جهانی بهداشت، گفت: «زنان و کودکان نیز تحت تأثیر نامطلوب صحت روان هستند. به طوری که ۳۹ در صد از کودکان مشکلات عاطفی دارند حدود ۵۲ در صد آنان با همسالان‌شان مشکل دارند و ۱۱ اعشاریه ۵ درصد به دلیل مشکلات روانی در انجام وظایف روزانه خود دچار اختلال می‌شوند.»

وزارت صحت عامه می‌گوید که نبرد‌های چند دهه پسین، سبب ایجاد مشکلات روانی در میان جوانان و کودکان در کشور شده است.

به گفته این وزارت، از آغاز سال روان میلادی تاکنون برای بیش از یک میلیون تُن در سراسر کشور، خدمات روان درمانی فراهم شده است.

وحید الله افغان، آمر بخش صحت روانی وزارت صحت عامه،  گفت: «برای بیش از یک میلیون تن خدمات عرضه شده بر علاوه برای وقایه و شناسایی و درمان بیماری‌های روانی در جامعه نیاز است.»

معین عرضه خدمات صحی وزارت صحت عامه، دست‌رسی به خدمات سلامت روان را حق تمامی افراد جامعه خوانده و می‌افزاید که ۵۸ درصد مردم در کشور‌های کم درآمد به این خدمات دست‌رسی ندارند.

حبیب الله آخند‌زاده معین عرضه خدمات صحی وزارت صحت عامه گفت: «تاکنون در این بخش نابرابری وجود دارد و تماماً از ۵۷ تا ۵۹ درصد در کشور‌های کم در آمد و با در آمد متوسط به خدمات درمانی در این بخش دست‌رسی ندارند.»

پزشکان صحت روانی روی تقویت خدمات روانی در مراکز صحی تأکید کرده و می‌افزایند که باید این خدمات در مکتب‌ها نیز برای کودکان کشور ارایه شود.

زلمی شینواری پزشک گفت: «در سطح مکتب‌ها تا کنون در این بخش هیچ خدماتی نیست اما ارقام را شما در صحبت‌های‌تان گونه‌گون گفتید که زیاد است.»

بر بنیاد آمار‌های سازمان جهانی بهداشت از هر هشت نفر درجهان یک تن به بیماری‌های روانی دچار است و تاکنون افراد زیادی به مراقبت‌های بهداشت روانی با کیفیت در جهان دست‌رسی ندارند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره