Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سنگ تهداب یک مرکز بهداشتی قلب در ننگرهار گذاشته شد

سنگ تهداب یک مرکز بهداشتی بیماری قلب به هزینه ۵۰۰هزار دالر امریکایی از سوی یک شرکت خصوصی در ننگرهار گذاشته شد.

مسوولان این شرکت گفته‌اند که با آغاز فعالیت این مرکز درمانی، بیماری‌های قلبی در کشور درمان خواهد شد.

افزون بر آن، آنان یک مرکز درمانی کودک و مادر را در روستای سلطان‌پور ولسوالی سرخ‌رود ننگرهار نیز ساخته‌اند که ۱۲ بستر دارد.

محمد ابراهیم روستار مسوول شرکت خصوصی درباره این مرکز درمانی گفت: «در این تعمیری که هم‌اکنون افتتاح شد ما ۶۸ هزار دالر مصرف کرده‌ایم که شامل مصالح ساختمانی، ساخت سقف، رنگ، کاشی و سایر مصالح می‌شود و در کنار این ما تهداب یک مرکز درمانی قلب را گذاشتیم که  نه تنها باشنده‌های ولسوالی سرخ‌رود؛ بل از همه‌ی افغانستان بیماران در اینجا درمان خواهند شد و بیش‌ از ۵۰۰ هزار دالر امریکایی همراه با لوازم جانبی، ماشین‌آلات، لابراتوارها هزینه بر می‌دارد.»

ریاست صحت عامه ننگرهار از سکتور خصوصی و بازرگانان در کشور خواسته است تا بیشتر در بخش خدمات بهداشتی سرمایه‌گذاری کنند.

امین‌الله شریف رییس صحت عامه ننگرهار هم‌چنان گفته است که بسیاری از مرکزهای درمانی در ولسوالی سرخ‌رود نیاز به بلند بردن ظرفیت دارند و بودجه آن نیز منظور شده است.

رییس صحت عامه ننگرهار افزود: «قبلا هم در اینجا یک مرکز جور شده بود که اکنون برای بخش کودکان استفاده می‌شود در ولایت‌ ننگرهار بیش‌تر شفاخانه‌ها نیاز به توجه دارند که معیاری شوند و ما این را به وزارت پیش‌نهاد کرده‌ایم و با تامین بودجه کار روی آنان شروع خواهد شد از همه‌ی بازرگانان می‌خواهیم که بیایند چنین کارهای بنیادی را انجام دهند.»

باشنده‌های محل گفته‌اند که مسوولان، ساخت یک مرکز درمانی معیاری را با سه طبقه به آنان تعهد کرده‌اند.

سید محمدآغا بزرگ قوم گفت: «این کلینیک به شفاخانه ۵۰ بستر تغییر پیدا کرد، اما این هم بسنده نیست ما خواستار ایجاد تعمیرهای معیاری در اینجا هستیم.»

اکبرخان یکی دیگر از بزرگان قوم می‌گوید: «در اینجا مردم غریب پیشه هستند و اکثرا در پتی‌های خود کار می‌کنند و قبلا دواهای که در این مرکز برای مردم داده می‌شد یک هفته را هم بسنده نبود.»

این در حالی‌ست که بیش‌تر مرکزهای درمانی در بخش‌های دوردست کشور ساختمان معیاری و امکانات بهداشتی کافی در اختیار ندارد و شهروندان کشور همواره خواستار رسیدگی به این چالش‌ها بوده‌اند.

سنگ تهداب یک مرکز بهداشتی قلب در ننگرهار گذاشته شد

باشنده‌های محل گفته‌اند که مسوولان، ساخت یک مرکز درمانی معیاری را با سه طبقه به آنان تعهد کرده‌اند.

تصویر بندانگشتی

سنگ تهداب یک مرکز بهداشتی بیماری قلب به هزینه ۵۰۰هزار دالر امریکایی از سوی یک شرکت خصوصی در ننگرهار گذاشته شد.

مسوولان این شرکت گفته‌اند که با آغاز فعالیت این مرکز درمانی، بیماری‌های قلبی در کشور درمان خواهد شد.

افزون بر آن، آنان یک مرکز درمانی کودک و مادر را در روستای سلطان‌پور ولسوالی سرخ‌رود ننگرهار نیز ساخته‌اند که ۱۲ بستر دارد.

محمد ابراهیم روستار مسوول شرکت خصوصی درباره این مرکز درمانی گفت: «در این تعمیری که هم‌اکنون افتتاح شد ما ۶۸ هزار دالر مصرف کرده‌ایم که شامل مصالح ساختمانی، ساخت سقف، رنگ، کاشی و سایر مصالح می‌شود و در کنار این ما تهداب یک مرکز درمانی قلب را گذاشتیم که  نه تنها باشنده‌های ولسوالی سرخ‌رود؛ بل از همه‌ی افغانستان بیماران در اینجا درمان خواهند شد و بیش‌ از ۵۰۰ هزار دالر امریکایی همراه با لوازم جانبی، ماشین‌آلات، لابراتوارها هزینه بر می‌دارد.»

ریاست صحت عامه ننگرهار از سکتور خصوصی و بازرگانان در کشور خواسته است تا بیشتر در بخش خدمات بهداشتی سرمایه‌گذاری کنند.

امین‌الله شریف رییس صحت عامه ننگرهار هم‌چنان گفته است که بسیاری از مرکزهای درمانی در ولسوالی سرخ‌رود نیاز به بلند بردن ظرفیت دارند و بودجه آن نیز منظور شده است.

رییس صحت عامه ننگرهار افزود: «قبلا هم در اینجا یک مرکز جور شده بود که اکنون برای بخش کودکان استفاده می‌شود در ولایت‌ ننگرهار بیش‌تر شفاخانه‌ها نیاز به توجه دارند که معیاری شوند و ما این را به وزارت پیش‌نهاد کرده‌ایم و با تامین بودجه کار روی آنان شروع خواهد شد از همه‌ی بازرگانان می‌خواهیم که بیایند چنین کارهای بنیادی را انجام دهند.»

باشنده‌های محل گفته‌اند که مسوولان، ساخت یک مرکز درمانی معیاری را با سه طبقه به آنان تعهد کرده‌اند.

سید محمدآغا بزرگ قوم گفت: «این کلینیک به شفاخانه ۵۰ بستر تغییر پیدا کرد، اما این هم بسنده نیست ما خواستار ایجاد تعمیرهای معیاری در اینجا هستیم.»

اکبرخان یکی دیگر از بزرگان قوم می‌گوید: «در اینجا مردم غریب پیشه هستند و اکثرا در پتی‌های خود کار می‌کنند و قبلا دواهای که در این مرکز برای مردم داده می‌شد یک هفته را هم بسنده نبود.»

این در حالی‌ست که بیش‌تر مرکزهای درمانی در بخش‌های دوردست کشور ساختمان معیاری و امکانات بهداشتی کافی در اختیار ندارد و شهروندان کشور همواره خواستار رسیدگی به این چالش‌ها بوده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره