Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ساخت شفاخانه درمان بیماری‌های سرطانی در خوست

یک شفاخانه درمان بیماری‌های سرطانی در خوست ساخته می شود.

مسوولان محلی خوست میگویند که کارهای ابتدایی این شفاخانه نهایی شده و از آغاز کار عملی آن در آینده نزدیک اطمینان می دهند.

شفاخانه درمان بیماری های سرطانی در خوست بر گستره صد جریب زمین از سوی یک بازرگان در هماهنگی با وزارت داخله ساخته می شود.

شماری از باشندگان خوست که بیماران شان در یک مرکز درمانی خصوصی زیر درمان قرار دارند، از وضعیت صحی آنان نگران هستند. 

رحیم شاه بیماردار میگوید: "وقتی بیماران خود را به پاکستان می‌بریم اولین مشکل نبود سهولت در رفت و آمد و جاده‌ها میباشد. اگر این مشکل هم حل شود هزینه زیادی دارد و مردم توان درمان بیماران خود را ندارند."

شیر آدم بیماردار دیگر میگوید: "مشکلات زیاد است راه‌ تورخم و دیگر راه‌ها بند است. مریض خود را به کابل میبریم اما دوا و درمانی که مریض به آن ضرورت دارد موجود نیست."

شماری از پزشکان نیز می گویند که بیماری سرطان به مراقبت و درمان دراز مدت نیاز دارد که با ساخت این شفاخانه سهولت‌های زیادی به میان خواهد آمد.
 
نور زدران پزشک میگوید: «مریض‌های سرطانی که در هند و پاکستان تحت مراقبت و درمان قرار دارند، آن‌ها به مدت سه الی چهار سال باید تحت درمان قرار بگیرند و باید به ماه‌ها در آنجا بستر باشند اما به دلیل مشکلات اقتصادی بیست روز الی یک ماه را سپری کرده دوباره به کشور باز میگردند.»
 
باشندگان خوست با ابراز خرسندی از بهر ساخت این شفاخانه از مسوولان می‌خواهند تا هر چه زودتر کارعملی آن را آغاز کنند.

به گفته‌ی آنان، بیشتر مردم توان درمان بیماران شان را ندارند.

تصور خان، باشنده خوست میگوید: «ما مردم خوست خیلی خوشحال هستیم و اینجا خیلی نیاز به یک شفاخانه درمان سرطان داریم و زمین هم برای آن اختصاص داده شده است.»

عزیز پسرلی باشنده دیگر خوست میگوید: «تا حال کار عملی این شفاخانه شروع نشده و امیدوار هستیم تا کار عملی نیز شروع شود.»

از سویی دیگر، معاون والی خوست می گوید که استفاده از سلاح‌های کیمیاوی در چند دهه پسین در کشور، سبب افزایش بیماری‌های سرطانی شده است.

محبوب شاه قانت می افزاید که کارهای اداری این شفاخانه نهایی شده و در آینده نزدیک کار عملی آن آغاز خواهد شد.
به گفته‌ی او، با ساخت این شفاخانه نه تنها برای باشندگان خوست، بلکه برای باشندگان ولایت های همجوار نیز سهولت های زیادی فراهم خواهد شد.

محبوب شاه قانت معاون والی خوست میگوید: «متاسفانه در بعضی حالات مریضان ما با مشکلات زیادی مواجه میشوند که با کوشش سرپرست وزارت داخله قرار است در اینجا شفاخانه‌ای در سطح افغانستان ساخته شود.»

مسوولان کمیسیون ثبت بیماران سرطانی در خوست می‌گویند که هم اکنون ۱۴ هزار بیمار نزد آن‌ها ثبت شده و منتظر عبور از راه  بندر غلام خان به پاکستان هستند.

ساخت شفاخانه درمان بیماری‌های سرطانی در خوست

مسوولان محلی خوست میگویند که کارهای ابتدایی این شفاخانه نهایی شده و از آغاز کار عملی آن در آینده نزدیک اطمینان می دهند.

تصویر بندانگشتی

یک شفاخانه درمان بیماری‌های سرطانی در خوست ساخته می شود.

مسوولان محلی خوست میگویند که کارهای ابتدایی این شفاخانه نهایی شده و از آغاز کار عملی آن در آینده نزدیک اطمینان می دهند.

شفاخانه درمان بیماری های سرطانی در خوست بر گستره صد جریب زمین از سوی یک بازرگان در هماهنگی با وزارت داخله ساخته می شود.

شماری از باشندگان خوست که بیماران شان در یک مرکز درمانی خصوصی زیر درمان قرار دارند، از وضعیت صحی آنان نگران هستند. 

رحیم شاه بیماردار میگوید: "وقتی بیماران خود را به پاکستان می‌بریم اولین مشکل نبود سهولت در رفت و آمد و جاده‌ها میباشد. اگر این مشکل هم حل شود هزینه زیادی دارد و مردم توان درمان بیماران خود را ندارند."

شیر آدم بیماردار دیگر میگوید: "مشکلات زیاد است راه‌ تورخم و دیگر راه‌ها بند است. مریض خود را به کابل میبریم اما دوا و درمانی که مریض به آن ضرورت دارد موجود نیست."

شماری از پزشکان نیز می گویند که بیماری سرطان به مراقبت و درمان دراز مدت نیاز دارد که با ساخت این شفاخانه سهولت‌های زیادی به میان خواهد آمد.
 
نور زدران پزشک میگوید: «مریض‌های سرطانی که در هند و پاکستان تحت مراقبت و درمان قرار دارند، آن‌ها به مدت سه الی چهار سال باید تحت درمان قرار بگیرند و باید به ماه‌ها در آنجا بستر باشند اما به دلیل مشکلات اقتصادی بیست روز الی یک ماه را سپری کرده دوباره به کشور باز میگردند.»
 
باشندگان خوست با ابراز خرسندی از بهر ساخت این شفاخانه از مسوولان می‌خواهند تا هر چه زودتر کارعملی آن را آغاز کنند.

به گفته‌ی آنان، بیشتر مردم توان درمان بیماران شان را ندارند.

تصور خان، باشنده خوست میگوید: «ما مردم خوست خیلی خوشحال هستیم و اینجا خیلی نیاز به یک شفاخانه درمان سرطان داریم و زمین هم برای آن اختصاص داده شده است.»

عزیز پسرلی باشنده دیگر خوست میگوید: «تا حال کار عملی این شفاخانه شروع نشده و امیدوار هستیم تا کار عملی نیز شروع شود.»

از سویی دیگر، معاون والی خوست می گوید که استفاده از سلاح‌های کیمیاوی در چند دهه پسین در کشور، سبب افزایش بیماری‌های سرطانی شده است.

محبوب شاه قانت می افزاید که کارهای اداری این شفاخانه نهایی شده و در آینده نزدیک کار عملی آن آغاز خواهد شد.
به گفته‌ی او، با ساخت این شفاخانه نه تنها برای باشندگان خوست، بلکه برای باشندگان ولایت های همجوار نیز سهولت های زیادی فراهم خواهد شد.

محبوب شاه قانت معاون والی خوست میگوید: «متاسفانه در بعضی حالات مریضان ما با مشکلات زیادی مواجه میشوند که با کوشش سرپرست وزارت داخله قرار است در اینجا شفاخانه‌ای در سطح افغانستان ساخته شود.»

مسوولان کمیسیون ثبت بیماران سرطانی در خوست می‌گویند که هم اکنون ۱۴ هزار بیمار نزد آن‌ها ثبت شده و منتظر عبور از راه  بندر غلام خان به پاکستان هستند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره